Scaphoid Niet Gebroken Wel Pijn

Doet een scaphoid fractuur pijn?

Gebroken scaphoid: over deze aandoening – Dit komt relatief vaak voor, vaak door een val met uitgestrekte hand. Bij een scaphoïdfractuur kunt u last hebben van:

Pijn, als u op het kuiltje aan de onderkant van uw duim (anatomische snuifdoos) drukt. Zwelling en pijn aan de duimzijde van de pols. Toename van de klachten bij knijpbewegingen.

Hoe lang duurt een scaphoid fractuur?

Zonder operatie – Scaphoidfracturen kunnen stabiel of instabiel zijn. Stabiele breuken worden meestal behandeld met gips. Gemiddeld duurt het twaalf weken voordat de breuk genezen is.

Hoe kan je weten of je hand gebroken is?

Symptomen van botbreuken in de hand, vinger of pols – Wanneer u iets gebroken heeft merkt u dat aan zwelling, pijn, een vreemde vorm van (een van) uw vingers, het niet kunnen bewegen van uw vinger, een verkorte vinger, een ingedrukte knokkel of vingers die over elkaar schuiven wanneer u een grijpbeweging maakt.

Wat is Asdrukpijn pols?

Asdrukpijn

Neem het in acht.Raadpleeg bij gezondheidsklachten een,

Asdrukpijn (ook wel axiale pijn genoemd) is de pijn die ontstaat als er kracht wordt uitgeoefend in de richting van de lengte-as van een, Bij verdenking op een zal men altijd de aan- of afwezigheid van asdrukpijn controleren. Asdrukpijn is een zeer sterke aanwijzing voor de aanwezigheid van een botbreuk. Overgenomen van “”

Hoe lang gips scaphoid?

Niet-operatieve behandeling Een stabiele breuk die zich niet verplaatst heeft, kan zonder operatie behandeld worden met een (gips)spalk. Een scaphoïdfractuur heeft gemiddeld 6 weken nodig om te genezen. Bij een trage genezing kan het zijn dat de totale duur van het dragen van de gipsspalk oploopt tot 12 weken.

Is een breuk spoed?

OCON – Datum: 04 March 2015 00:00 Auteur: J.C. Rompen De gedachte dat bij een botbreuk een operatie de beste behandeling is, is nog altijd springlevend, merk ik in de dagelijkse praktijk. Bij velen doemt direct het heroïsche beeld op van de dokter die bij nacht en ontij met spoed naar het ziekenhuis komt om daar zijn levensreddende werk te doen.

 • Hoewel dit bij ernstige letsels ook de dagelijkse praktijk is, is het voor sommige botbreuken juist verstandiger de operatie uit te stellen tot een later tijdstip.
 • Er is veel onderzoek gedaan naar de uitkomsten van operatieve behandeling van botbreuken.
 • In vergelijkende studies kan eigenlijk niet overtuigend worden aangetoond dat ‘s nachts opereren leidt tot wezenlijk andere resultaten dan overdag.

Toch worden steeds meer botbreuken tijdens reguliere kantooruren geopereerd. Als de uitkomst hetzelfde is, wat zijn dan de redenen die orthopedisch chirurgen en traumachirurgen hebben om operaties uit te stellen? Overdag opereren is beter te plannen Bij de meeste botbreuken is de noodzaak om met spoed te opereren niet aanwezig.

 1. De patiënt wordt opgenomen, krijgt goede pijnstilling en wordt op een later tijdstip geopereerd.
 2. Voordeel daarvan is dat ‘s nachts niet met spoed een operatieteam opgeroepen hoeft te worden.
 3. Operatieprogramma’s kunnen overdag op een efficiëntere wijze gepland worden.
 4. Beschikbare middelen zoals operatiekamers en operatiepersoneel moeten in de huidige tijd economisch verantwoord worden ingezet.

De traumazorg kan op deze wijze landelijk tegen lagere kosten geleverd worden, terwijl geen concessies gedaan worden aan de geleverde kwaliteit. Ook weke delen zijn belangrijk: Eerst ontzwellen, dan opereren Een andere reden om operaties uit te stellen is vaak het type botbreuk.

Bij botbreuken moet niet alleen rekening gehouden worden met de daadwerkelijke breuk. Ook bijgaand letsel aan de weke delen, zoals spieren, banden en onderhuids weefsel, is belangrijk. Vaak is het zeer onverantwoord om te opereren wanneer weefsels sterk gezwollen zijn door kneuzing of bloeding. Er is dan een verhoogde kans op slechte wondgenezing en infectie.

Voorbeelden zijn bepaalde typen enkelbreuken of breuken die tot in het kniegewricht doorlopen. Soms worden operaties voor zulke breuken wel 1 tot 2 weken uitgesteld, zodat de weke delen rustig kunnen ontzwellen. Subspecialisatie verhoogt kwaliteit van zorg Een derde goede reden om operaties uit te stellen is gelegen in de toenemende subspecialisatie binnen alle medische specialismen.

You might be interested:  Hoe Minder Pijn Bij Tattoo Ibuprofen

Zo ook in de traumatologie. Steeds meer traumachirurgen en traumaorthopeden leggen zich toe op slechts een beperkt aantal operaties. Het is niet haalbaar om in ieder ziekenhuis op elk uur van de dag een subspecialist beschikbaar te hebben. Uitstellen van de operatie zodat de juiste specialist u opereert, heeft de voorkeur.

Wanneer moet wel met spoed geopereerd worden? Als sprake is van een open botbreuk, moet met spoed worden geopereerd om infectierisico’s te beperken. Soms zijn breuken ook dusdanig ernstig dat veel bloedverlies dreigt als niet met spoed wordt ingegrepen.

Dit komt relatief weinig voor in Nederland. In toenemende mate worden patiënten met zulke letsels direct naar een level 1 traumacentrum gebracht waar de benodigde expertise 24 uur per dag beschikbaar is. Met spoed als het moet, gepland is in de meeste gevallen goed Bij botbreuken is slechts in een beperkt aantal situaties een spoedoperatie noodzakelijk.

Er kunnen goede argumenten zijn om operatieve behandeling van een botbreuk uit te stellen. Vraag uw behandeld specialist ernaar als het u niet duidelijk is waarom niet direct wordt geopereerd. Dat voorkomt mogelijke misverstanden. : OCON –

Doet een gebroken middenhandsbeentje pijn?

Pijnstilling –

Een gebroken middenhandsbeentje kan pijnlijk zijn. Uw arts adviseert welke pijnstilling u kunt gebruiken. Als het nodig is, krijgt u medicijnen of een recept voor medicijnen mee naar huis. De pijn wordt meestal na 1 tot 2 dagen minder.

Wat is een verrekking?

Wat is een spierverrekking/spierscheuring? – Voetbal is een explosieve sport. Kenmerkend voor voetbal zijn: veel korte sprints en versnellingen, plotseling remmen of van richting veranderen en met veel kracht trappen tegen de bal. Daarom is het niet verwonderlijk dat voetballers vaak last hebben van spierverrekkingen en spierscheuringen.

De aanvoerende spieren ( lies, binnenzijde bovenbeen) Letsels van de aanvoerende spieren ontstaan vaak als je met de binnenzijde van je voet met grote kracht tegen de bal trapt. Ook bij het plotseling veranderen van richting waarbij je standbeen wegglijdt, ontstaan nogal eens blessures aan de aanvoerende spieren. De 4-koppige dijbeenspier ( voorzijde bovenbeen) Blessures aan de 4-koppige dijbeenspier ontstaan vaak als je een bal met de wreef trapt. Bijvoorbeeld bij het geven van een lange pass of bij het afwerken op de goal. De hamstrings ( achterzijde bovenbeen) Hamstringblessures loop je meestal op bij starts en sprints of als je plotseling afremt. De kuitspieren (onderbeen) Kuitspierblessures ontstaan meestal door sprinten en springen.

Kan je iets breken zonder dat je het merkt?

Wat is een botbreuk? – Je hebt in je lichaam in totaal 206 botten. In theorie kan in al deze botten een breuk (ofwel een fractuur) voorkomen, maar meestal breek je een bot in je arm of je been. De klachten zijn vaak hetzelfde, onafhankelijk van welk bot je breekt.

Hoe weet je of je bot gekneusd is?

– Druk op de kneuzing is pijnlijk. – Er is een zwelling, bloeduitstorting (hematoom) of blauwe plek. – De blauwe plek kan verschillende kleurveranderingen ondergaan. – Bewegingen van het aangedane lichaamsdeel kunnen pijnlijk zijn omdat de beschadigde structuren dan op rek komen of onder druk komen te staan.

Kun je je hand bewegen als het gebroken is?

Gebroken vingers of (midden)hand Inleiding Deze folder geeft u algemene informatie over de behandeling van breuken van de vingers of (midden)hand. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. De vingers en de hand De vingers en de hand zijn een zeer complex geheel van botten, spieren, kapsels, pezen, zenuwen en bloedvaten.

Ter hoogte van de pols zitten in de hand de handwortelbeentjes (8 stuks), dan komen de middenhandsbeentjes (5 stuks) en daarna de vingers (de duim bestaat uit 2 botjes, de vingers elk uit 3). De breuk In principe kunnen alle botjes van de hand en vingers breken. Vaak gebeurt dit door een val op de hand of door een harde klap tegen de hand.

Afhankelijk van waar de breuk zich precies bevindt en hoe de breuk verloopt, zal de behandeling specifiek worden ingezet. Behandeling Veel breuken van de hand of vingers kunnen zonder operatie (= ‘conservatief’) worden behandeld. Bij sommige breuken in de vingers kan dat met een vorm van tape, maar de meeste breuken in de hand of vingers zullen meestal in gips behandeld worden.

Afhankelijk van waar de breuk zit en de stand van de breuk, zal uw traumachirurg de duur van de gipsbehandeling bepalen. Bij vingers is dit over het algemeen vrij kort (soms zelfs slechts 1 week, daarna tape). Bij de middenhand of bij de handwortelbeentjes is dit meestal wat langer (circa 3-4 weken) Een uitzondering vormt het ‘scaphoid’, een bootvormig botje dat onderdeel vormt van de handwortelbeentjes.

You might be interested:  Wat Te Doen Bij Hamstring Pijn

Dit zijn beruchte breuken die soms heel langzaam kunnen genezen. In sommige gevallen van een scaphoid breuk kan het zelfs nodig zijn tot 12 weken gips te geven! Indien er sprake is van een ernstige breuk met een slechte stand of wanneer de traumachirurg inschat dat u dankzij een operatie sneller geneest dan met gips, dan kan de traumachirurg samen met u bepalen dat er een indicatie is voor een operatie.

 • Operatie Voor een operatie van de hand of vingers zijn er meerdere opties.
 • Er kan gebruik worden gemaakt van zeer kleine plaatjes en schroeven voor het vastzetten van de breuk.
 • Soms wordt er ook gebruik gemaakt van dunne metalen pennen of van een fixatie aan de buitenkant (zogenaamde ‘externe fixateur’).

Welke operatie u uiteindelijk krijgt, is afhankelijk van de eigenschappen van de breuk, de toestand van de huid en de spieren en de voorkeur van uw traumachirurg. Zoals elke operatie, heeft ook een operatie voor een hand of vingers kans op complicaties, zoals ontstekingen van de wond, pijnklachten, pees-, vaat- of zenuwletsel, stijfheidklachten, het loslaten van het fixatie materiaal en het alsnog verplaatsen van de breuk. Na de behandeling U gaat naar huis met een draagdoek (mitella), zodat de arm rust krijgt en u de hand hoog kunt houden in verband met de zwelling. Deze draagdoek kan ‘s nachts af en om uw arm dan rust te geven, kunt u deze op een kussen leggen. U krijgt een recept mee voor een pijnstiller.

Let op: wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit aan de arts melden, zodat deze bij het voorschrijven van een pijnstiller hier rekening mee kan houden! Als de voorgeschreven pijnstilling niet voldoende is of als u na drie dagen nog steeds niet zonder kunt, wordt u verzocht contact met ons op te nemen.

U krijgt een afspraak voor controle op de polikliniek chirurgie. Vaak wordt bij deze eerste controle een röntgenfoto gemaakt en indien u langer in gips wordt behandeld, krijgt u een nieuw / extra gips aangelegd. Wat u verder nog moet weten De hand en vingers zijn een complex geheel van botten, spieren, pezen en kapsels.

 • Indien deze tijdelijk niet gebruikt kunnen worden ten gevolge van de breuk, kunnen deze snel stijf worden.
 • Wat dat betreft zijn de hand en vingers gebaat bij zo snel mogelijk hervatten van bewegingen.
 • Doordat u de hand en vingers tijdelijk toch minder kunt gebruiken, is er in het begin vaak sprake van stijfheid.

Deze stijfheid kan echter soms wel tot maanden na de behandeling aanhouden, ondanks veelvuldig oefenen. Soms kan hiervoor een fysiotherapeut of specifieke handentherapeut worden ingezet om het oefenen zo veel mogelijk te bevorderen. Vragen Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts.

Wat is contusie pols?

Een contusie is een beschadiging van onderhuids weefsel door stomp geweld, bijvoorbeeld door vallen of stoten. De huid blijft aan de oppervlakte meestal intact. Meestal komt dit voor bij het enkel gewricht, maar het kan ook voorkomen in andere gewrichten, bijvoorbeeld de heup, knie of pols.

Wat is een Twijgbreukje?

Zorgplan: Greenstick fractuur bij kinderen | Amphia Ziekenhuis Uw kind heeft een kleine breuk in de ellepijp of het spaakbeen ter hoogte van de pols (greenstick breuk). Het is een knikje in het bot. We behandelen dit met softcast (zacht gips) en een sling.

0-2 weken Sling verwijderen zodra de pijn het toelaat
2-3 weken Zacht gips verwijderen, zodra de pijn het toelaat. Dit kan met een kleine verbandschaar of door het af te wikkelen
3-5 weken Vrij bewegen van de pols
na 5 weken Uw kind kan weer sporten en gymmen.

Instructies Volg de volgende instructies voor een zo goed mogelijke genezing:

Het gips en de sling houden de arm in een prettige positie Uw kind mag de sling afdoen zodra de pijn dit toelaat. Het gips mag na 2 à 3 weken verwijderd worden. Heeft uw kind na 2 weken nog pijn, laat dan het gips nog 1 week zitten en verwijder het daarna. De breuk zit dicht bij de pols. Daarom is het belangrijk dat uw kind na 1 à 2 weken begint met bewegen. Dat voorkomt stijfheid van de elleboog en het bevordert de genezing en het herstel. Na 3 weken mag uw kind voorzichtig weer alle activiteiten uitvoeren. Dit is op geleide van de pijnklachten, dus alleen als hij/zij de pijn kan verdragen. Als het niet lukt, kan uw kind beter nog even wachten. Douchen mag met het gips. Na het douchen dit wel goed droogföhnen!

Heeft uw kind pijn? Gebruik dan paracetamol. Wacht niet met paracetamol nemen totdat uw kind te veel pijn heeft. Neem altijd verspreid over de dag in. Herstel Een controle op de polikliniek is in principe niet nodig. De breuk geneest meestal binnen enkele weken volledig.

You might be interested:  Pijn Bij Plassen Vrouw Geen Blaasontsteking

Blijft uw kind pijn houden of blijft de pols minder goed functioneren? Neem dan contact met ons op. Als een controle dan toch nodig is, maken we een afspraak. Oefeningen Het is belangrijk dat uw kind de pols beweegt zodra de pijn dit toelaat. Met het normaal bewegen van de pols, oefent uw kind de pols ook.

Specifieke oefeningen zijn niet nodig. Vragen? U kunt ons gewoon bellen, heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact met ons op, op werkdagen tussen 9 en 11 uur. Gipsverbandmeesters: T (076) 595 40 69 In de avond- en nachturen en in het weekend neemt u contact op met de Spoedeisende Hulp: T (076) 595 40 47 Heeft u vragen over de vergoeding en/of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Hoe herkent u onder andere een botbreuk?

Hoe herken je een botbreuk? – • Het doet pijn als je het lichaamsdeel stilhoudt, en vaak nog meer pijn bij bewegen.• Het slachtoffer kan het lichaamsdeel niet normaal bewegen of erop steunen. Soms kan het lichaamsdeel op een gekke manier bewogen worden of is er een krakend geluid bij bewegen.• De plek is verkleurd en/of gezwollen. • Soms is er zichtbare wond.

Doet een gebroken middenhandsbeentje pijn?

Pijnstilling –

Een gebroken middenhandsbeentje kan pijnlijk zijn. Uw arts adviseert welke pijnstilling u kunt gebruiken. Als het nodig is, krijgt u medicijnen of een recept voor medicijnen mee naar huis. De pijn wordt meestal na 1 tot 2 dagen minder.

Hoe weet je of je ellepijp gebroken is?

Hoe herken ik een ellepijp fractuur (wat zijn de symptomen?) – Tijdens het trauma ontstaat meestal een flinke pijnscheut die langzamerhand overgaat in een zeurende pijn, Het bewegen van de elleboog is erg pijnlijk en wordt het liefst ontzien. Symptomen van een ellepijp fractuur op een rijtje:

Pijnscheut tijdens trauma aan de achterzijde van de elleboog Zeurende pijn aan de achterzijde van de elleboog Zwelling en blauwkleuring

Het bewegen van de elleboog is erg pijnlijk Vervorming van de elleboog Bewegingsbeperking

Hoe lang gips scaphoid?

Niet-operatieve behandeling Een stabiele breuk die zich niet verplaatst heeft, kan zonder operatie behandeld worden met een (gips)spalk. Een scaphoïdfractuur heeft gemiddeld 6 weken nodig om te genezen. Bij een trage genezing kan het zijn dat de totale duur van het dragen van de gipsspalk oploopt tot 12 weken.

Kan een breuk ontsteken?

Waar gaat deze richtlijn over? Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor volwassen patiënten met een fractuur-gerelateerde infectie. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

De diagnostische mogelijkheden om een fractuur gerelateerde infectie aan te tonen. De chirurgische mogelijkheden/ strategieën om een fractuur gerelateerde infectie te behandelen. Het weke delen management bij een onderliggende fractuur gerelateerde infectie. De microbiologische (antibiotische) behandelmogelijkheden als onderdeel van de chirurgische behandelstrategie. De organisatie van de zorg rondom patiënten met een fractuur-gerelateerde infectie.

Voor wie is deze richtlijn bedoeld? Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor volwassen patiënten met een fractuur-gerelateerde infectie. Voor patiënten Een infectie (ontsteking) is een ernstige complicaties die kan ontstaan bij de behandeling van fracturen (breuken).

Elke infectie die ontstaat in het fractuur gebied tijdens de behandeling hiervan wordt een fractuur gerelateerde infectie genoemd. Een infectie bij een fractuur wordt veroorzaakt door bacteriën, veelal een bacterie die ook normaal op de huid voorkomt. De diagnose of vaststelling van een fractuur gerelateerde infectie kan ingewikkeld zijn omdat symptomen vaak gering zijn en de infectie niet leidt tot algemeen ziek zijn.

De behandeling bestaat altijd uit minimaal 1 operatie bij simpele infecties tot meerdere operatie bij moeilijk te behandelen infecties. De behandelduur van een infectie is langdurig, variërend van enkele maanden tot soms meerdere jaren. Hoe is de richtlijn tot stand gekomen? Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH).

 1. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de traumachirurgen, orthopedisch chirurgen, plastisch chirurgen, radiologen, nucleair geneeskundigen, internisten en microbiologen.
 2. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door inbreng van patiënten tijdens een groepsinterview.

De belangrijkste knelpunten in de zorg rondom FRI die zijn aangedragen door patiënten, zijn verwerkt in de richtlijn. Toepassen Zie het Algoritme behandeling FRI’s met osteosynthese bij de aanverwante producten. Volgende: Ontstekingsparameters