Pijn In Nek En Schouder Duizelig
Gevolgen van nek- en schouderpijn – De gevolgen van nekpijn in het dagelijks leven zijn groot. Het hoofd en de nek worden bij de meeste bewegingen van het lichaam gebruikt waardoor u de pijnlijke nek de hele dag door voelt. Nekpijn kan ertoe leiden dat u ook heeft, pijn in het achterhoofd of pijn in de schouder met uitstraling naar een arm.

Een stijve nek en pijnlijke schouders kunnen ervoor zorgen dat u slecht slaapt zodat u ook meer vermoeid raakt op de dag. Nekklachten hebben dan ook een behoorlijke impact op uw leven. Andere mogelijke klachten die een gevolg zijn van nekpijn zijn misselijkheid door draaiduizelingen en tintelingen in armen of handen door beknellingen van zenuwen in de nek.

De symptomen van nek- en schouderpijn zijn naast de pijn in de nek en schouders zelf, onder andere ook bijvoorbeeld hoofdpijn of tintelingen in de armen en handen. Nekpijn en schouderpijn is vaak een gevolg van verkeerd aangespannen spieren, waardoor pijn ontstaat.

De pezen en spieren trekken ook aan andere lichaamsdelen en zenuwen kunnen bekneld raken. Uitstraling van pijn naar het hoofd is een van de bekende symptomen van nekpijn en schouderpijn. Hoofdpijn, een zwaar hoofd, spanningshoofdpijn aan de achterzijde van het hoofd, licht in het hoofd of duizeligheid kunnen allemaal symptomen zijn van nek- en schouderpijn zijn.

De schouders zelf staan in verbinding met de armen en bijkomende symptomen van schouderpijn zijn tintelingen of pijn in de armen, spierzwakte, een zwak gevoel in de handen en polsen of tintelende vingers. Pijn In Nek En Schouder Duizelig Dit komt omdat alle spieren en pezen in het gebied van de nek en schouders met elkaar in verbinding staan. Ook de rug kan extra gespannen raken zodat onder de symptomen van nek- en schouderpijn ook hoge rugpijn voorkomt., of pijn tussen of vlak onder de schouderbladen. Tenslotte is een van de symptomen van nek- en schouderpijn ook het moeilijker of helemaal niet kunnen draaien van het hoofd.

Vanaf de eerste behandeling merkte ik al een duidelijk verschil. De rugklachten namen af en ik voelde minder druk in mijn nek en schouders. Sabrina Palmen (27), Vaals Sinds mijn 7e jaar heb ik psoriasis. Mijn nekklachten zijn verdwenen en mijn huid is nog nooit zo lang zo goed geweest en gebleven Dhr. Willebrands (56), Utrecht Sinds 15 jaar restless legs en pijn in de rug/nek, na 3 behandelingen zijn deze klachten verdwenen en sta ik weer recht. Ik snap er niets van maar ben ongelofelijk blij met het resultaat. Dhr Arjen van den Berg (51), Barneveld Na 2 hernia’s en 15 jaar rugklachten onbegrijpelijk dat ik met mijn versleten rug weer normaal kan leven en werken. Ik kan me de pijn nu bijna niet meer herinneren. Mw. Inge Melisse (48), Barneveld

Kun je door nekklachten duizelig worden?

Duizeligheid: Wat is het? Duizeligheid is een verzamelnaam en kent meerdere vormen. Zo kan duizeligheid voorkomen als symptoom bij aandoeningen zoals migraine, hart- en vaatziekten, lage bloeddruk, hyperventilatie, medicatie of een griep, maar zijn er ook vormen waarbij duizeligheid goed te behandelen is door de fysiotherapeut.

Zo heeft BPPD, een veel voorkomende vorm van duizeligheid, bij behandeling een succesrate van 90%! Om te bepalen of je last hebt van een vorm van duizeligheid die met fysiotherapie te beïnvloeden is, stellen wij gerichten vragen om te kunnen beoordelen of je klachten passen binnen een klachtenbeeld dat wij herkennen.

Zo is bijvoorbeeld BPPD (benigne paroxismale positieduizeligheid) één van de meest voorkomende vormen waarbij draaiduizeligheid optreedt en is er cervicogene duizeligheid (duizeligheid vanuit de nek) waarbij er een licht, weeïg gevoel of zweverigheid in het hoofd ervaren wordt.

Ondanks dat de oorzaken van duizeligheid meestal niet kwaadaardig zijn, is de impact van duizeligheid op het dagelijks functioneren vaak groot. De fysiotherapeut kan je hierbij helpen om van de klachten af te komen. Ook kunnen wij kijken of de duizeligheid van een goed door ons te behandelen vorm is. Oorzaken van duizeligheid Er zijn veel verschillende oorzaken voor duizeligheid, maar bij sommige vormen is de precieze oorzaak ook nog niet bekend.

Het is wel bekend dat naarmate de leeftijd vordert, duizeligheidsklachten meer voorkomen. Ook weten we dat vrouwen vaker de huisarts bezoeken met duizeligheidsklachten, dan mannen. Een mogelijke oorzaak van duizeligheid is gelegen in het evenwichtsorgaan.

Het wel of niet functioneren van het evenwicht, is afhankelijk van de samenwerking tussen het evenwichtsorgaan, de spieren, de bovenste nekwervels, de ogen en het brein. Het evenwichtsorgaan zorgt ervoor dat de balans van het lichaam gemonitord wordt en stuurt deze informatie naar het brein. Wanneer er een dysbalans wordt doorgegeven, worden er spieren aangestuurd om dit weer te corrigeren.

Andersom wordt er ook vanuit de spieren en de ogen informatie naar het brein gestuurd, waar het wordt gekoppeld aan de informatie van het evenwichtsorgaan. Wanneer deze informatie niet overeenkomt, raak je uit evenwicht. Aanpak Fysio-Specialist bij duizeligheid De fysiotherapeut kan aan de hand van je verhaal en een lichamelijk onderzoek beoordelen of de duizeligheidsklachten te behandelen zijn middels fysiotherapie.

Bij Fysio-Specialist hebben verschillende collega’s zich gespecialiseerd in duizeligheidsklachten en staan zij hiervoor geregistreerd bij het Kenniscentrum Duizeligheid te Apeldoorn. Bij dizziness of duizeligheid vanuit de nek kun je ook goed terecht bij verschillende andere gespecialiseerde therapeuten in ons team.

Welke soorten duizeligheid zijn er?

Draaiduizeligheid – BPPD

Draaiduizeligheid is het gevoel hebben dat je zelf, of alles om je heen draait. Vormen van draaiduizeligheid zijn BPPD, neuritis vestibularis en de ziekte van Ménière. BPPD is de meest voorkomende vorm van draaiduizeligheid en gelukkig heel goed behandelbaar.

 • De “succesrate” van de behandeling van BPPD is 90%.
 • De diagnose wordt gesteld op basis van je verhaal en op basis van de zogenaamde kiepproef.
 • De precieze oorzaak van BPPD is nog onbekend.
 • Een mogelijke verklaring is dat loszittende oorsteentjes in het binnenoor, op de zintuigcellen van het evenwichtsorgaan neerslaan bij snelle positieverandering.

Bij een snelle positieverandering moet je denken aan bukken of bijvoorbeeld omkijken. De zintuigcellen worden kort overprikkeld, dit zorgt voor de draaiduizeligheid. Symptomen BPPD:

Acuut ontstaan van aanvallen van draaiduizeligheid Uitgelokt door veranderingen van de stand van het hoofd (zoals bijvoorbeeld omdraaien in bed, vooroverbuigen, omhoog kijken en/of naar links of naar rechts kijken). Kortdurend: de duizeligheid duurt enige seconden tot maximaal enkele minuten

Het kan zijn dat je in de eerste instantie van de huisarts oefeningen krijgt voor BPPD. Volgens de laatste inzichten, wordt dit niet meer geadviseerd. Je kunt hiermee de duizeligheid mogelijk weer opwekken.

Duizeligheid vanuit de nek

Als je duizelig wordt bij het bewegen van je hoofd of nek, kan er sprake zijn van cervicogene of cervicale duizeligheid. Deze duizeligheid is geen draaiduizeligheid, maar wordt meer omschreven als onbalans of ‘onzeker op de benen’. Duizeligheid vanuit de nek, kan komen doordat er te veel spierspanning is opgebouwd in de nekregio.

Ook kan het niet goed bewegen van de nekgewrichten een oorzaak zijn. Vaak zien we bij deze duizeligheid dan ook een combinatie met nekklachten en/of hoofdpijnklachten. Er lijkt ook een relatie te zijn met het doormaken van een nektrauma, aangezien we weten dat deze vorm van duizeligheid daarna vaker voorkomt.

Cervicogenic Headache Relief – Neck trigger point work, stretches & exercises for head pain

Bij een nektrauma moet je bijvoorbeeld denken aan een val of een aanrijding (whiplash). Symptomen duizeligheid vanuit de nek:

Duizeligheid bij bewegen van hoofd of nek Blijft aanwezig zolang het hoofd of de nek in die stand wordt vastgehouden Vaak in combinatie met nek- en/of hoofdpijn Géén draaiduizeligheid

Gelukkig kan ook deze vorm van duizeligheid worden verholpen door middel van fysiotherapie of manuele therapie. Je therapeut zorgt er dan voor dat de spierspanning en de mobiliteit van je gewrichten weer genormaliseerd wordt.

Dizziness (licht gevoel in het hoofd)

Met dizziness bedoelen we het gevoel van flauwvallen of een ‘licht gevoel in het hoofd’. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals een lage bloeddruk, een griepje, medicatie, honger, oververmoeidheid of hyperventilatie. Symptomen van dizziness:

Licht gevoel in het hoofd Kan optreden bij snel opstaan Stress kan een uitlokkende factor zijn Mogelijk na verandering van medicatie

Fysiotherapie kan helpen wanneer deze vorm van duizeligheid het gevolg is van hyperventilatie. Bij hyperventilatie is er onbewust sprake van een ontregelde ademhaling, vaak in combinatie met angst- of stressfactoren. De relatie tussen duizeligheid en angst is vaak een wisselwerking; angst kan duizeligheid veroorzaken en duizeligheid kan ook weer tot angst leiden.

Met ademhalingsoefeningen en ontspanningstechnieken, kunnen we samen de hyperventilatie verminderen en de ademhaling onder controle krijgen. Bronnen en relevante links Lijst van geschoolde behandelaars in Nederland www.duizeligheidscentrum.nl NHG-Standaard Duizeligheid Lystad et al 2011. Manual therapy treatment of cervicogenic dizziness: a systematic review.

Kerber et al 2010. The evidence base for evaluation and management of dizziness. Reid et al 2014. Manual therapy for cervicogenic dizziness: long-term outcomes of a randomised trial. Manuele therapie

You might be interested:  Wortelpuntontsteking Maar Geen Pijn

Welke Nekspier veroorzaakt duizeligheid?

Oefeningen van Cawthorne-Cooksey bij cervicogene duizeligheid en neuritis vestibularis Cervicogene duizeligheid ontstaat vanuit de nek. De oefeningen van Cawthorne-Cooksey helpen bij het verminderen van duizeligheidsklachten en het verbeteren van het evenwicht.

Cervicogene duizeligheid wordt veroorzaakt door de stand van de halswervels en het hoofd. De klachten kunnen ontstaan door een beschadiging van de nek (bijvoorbeeld door een ongeluk), artrose of spierspanning. Via zogeheten ‘spierspoelen’ in de nek gaat informatie naar het evenwichtsstelsel. Als verkeerde, onzuivere of nog niet bekende signalen uit de nek naar de hersenen worden gestuurd, dan ontstaat een gevoel van duizeligheid.

De oefeningen van Cawthorne-Cooksey helpen om de duizeligheid te verminderen. Neuritis vestibularis is een ontsteking van een zenuw in het evenwichtsorgaan. U heeft dan last van acuut optredende, heftige draaiduizeligheid die langzaam in de loop van dagen tot weken afneemt.

 • U voelt zich meestal ernstig ziek, ligt het liefst op bed en kunt de normale werkzaamheden nauwelijks uitvoeren.
 • In het begin kan de draaiduizeligheid gepaard gaan met misselijkheid en braken.
 • Na de heftige duizeligheid volgt een periode van onstandvastigheid (wankel voelen) die geleidelijk overgaat in een enigszins onzeker gevoel bij snelle hoofdbewegingen.

Vaak hebben patiënten in de weken of maanden voorafgaand aan deze klachten een infectie van de bovenste luchtwegen gehad. De verschijnselen zijn vaak zo heftig dat de patiënt doorverwezen wordt naar de specialist om andere oorzaken uit te sluiten. De oefeningen bestaan uit oog-, hoofd- en lichaamsbewegingen.

Hoe voelt Cervicogene duizeligheid?

Wat is cervicogene duizeligheid? – Cervicogene duizeligheid is duizeligheid welke wordt opgewekt door bewegingen vanuit de nek. Deze vorm van duizeligheid wordt vaak omschreven als een licht gevoel in het hoofd en een onstabiel gevoel. De duizelingen kunnen minuten tot uren aanhouden en in episodes optreden.

 1. Vaak gaat deze vorm van duizeligheid gepaard met wazig zicht, misselijkheid en nekpijn (Jull).
 2. Cervicogene duizeligheid wordt veroorzaakt door een dysfunctie in een gewricht in de nek (een nekwervel) en spasme/ spanning van de nekspieren (Borg-Stein 01).
 3. De sensoren in het hoogste gedeelte van de nek dragen bij aan het gevoel van evenwicht (Wyke 79; Hulse 83).

De wortels van de zenuwen van de gewrichten van de tweede en de derde nekwervel hebben een directe relatie met het evenwichtsorgaan (Borg-Stein 01). Een verandering op basis van een bewegingsbeperking hoog in de nek, leidt tot veranderde informatie naar het evenwichtsorgaan (Wyke 79, Cagle 95).

Hoe lang duurt Cervicogene duizeligheid?

Oorzaak – De oorzaak van BPPD is nog niet geheel duidelijk. Vermoedelijk ontstaat er gruis in de buisjes van ons evenwichtsorgaan. Dit orgaan bevindt zich in ons binnenoor en bevat vloeistof. Het gruis zorgt ervoor dat vloeistof in het orgaan zich niet goed kan verplaatsen tijdens bewegingen van het hoofd en dit heeft duizeligheid tot gevolg.

Kan je duizelig worden van een nekhernia?

Nekhernia Bij een hernia met klachten komt een zenuw beknelt te zitten doordat het binnenste gedeelte van een discus (schokdemper tussen de wervels) uitpuilt, Als we kijken naar de wervelkolom kunnen we zien dat er per niveau aan de zijkanten zenuwen ontspringen.

Dit zijn spinale zenuwen die delen van het lichaam innerveren. Een hernia hoeft in principe helemaal geen klachten te geven. Als de uitpuiling zo gesitueerd is dat er geen compressie op een spinale zenuw ontstaat, zal dit geen klachten geven. Sommige mensen lopen dus met een hernia, niet wetend dat deze er daadwerkelijk zit omdat het geen klachten oproept.

De hernia waarbij wel compressie op een spinale zenuw aanwezig is, gaat gepaard met verschillende symptomen die voornamelijk ontstaan in de nek en in een of beide armen. De uitstraling kan zich uitten in de schouder en zelfs tot in de vingers. Dit is afhankelijk van het niveau van de hernia, want elke spinale zenuw heeft namelijk zijn regio van innervatie.

 1. Als er op niveau C5 compressie op de zenuw door een hernia ontstaat, uit dit zich ook in klachten in het gebied van C5.
 2. Hoe herken ik een nekhernia (wat zijn de symptomen?) De klachten die een nekhernia geeft verschilt qua mate van intensiteit per persoon.
 3. De een ervaart niet zoveel klachten en de ander wordt door een nekhernia erg beperkt in het dagelijkse leven.

De meest voorkomende symptomen van een nekhernia zijn duizeligheid, pijn aan de nek en hoofdpijn. De symptomen van een nekhernia op een rijtje:

Duizeligheid Pijn aan de nek

Hoofdpijn Pijn in de schouderregio en/of pijn tot aan de vingers Slapend, branderig, prikkelend en/of slapend gevoel in een of beide armen Buigen van de nek provoceert de klachten Persen, niezen of andere druk provoceert de klachten

Oorzaken van een nekhernia Er kunnen verschillen oorzaken ten gronde van een hernia liggen. Zo kan een slechte zithouding resulteren in een nekhernia. Denk hierbij aan een voorovergebogen houding van het hoofd tijdens werk aan een bureau voor een langere termijn.

Leeftijd tussen de 20-50 jaar Overgewicht Roken Zware belasting wervelkolom Langdurig zitten

Slechte zithouding Weinig lichaamsbeweging

Het diagnosticeren van een nekhernia De diagnose van een hernia kan worden gesteld door de fysiotherapeut of door een arts. Meestal wordt er een MRI of CT scan gemaakt om de hernia te bevestigen. De fysiotherapeut of arts zal gaan kijken of de uitstralende klachten uit te lokken zijn met verschillende hernia provocerende testen.

Naast deze provocerende testen wordt er gekeken naar de reflexen en sensibiliteit (het gevoel) van de regio’s waar de uitstraling zich in uit. Behandeling bij een nekhernia Een hernia kan operatief en conservatief (zonder operatie) worden behandelt. Meestal wordt er eerst gekeken of er met een conservatieve behandeling de klacht getackled kan worden.

Middels oefentherapie gericht op kracht en stabiliteit van de spieren rondom de nek, kan de hernia teruggedrongen worden. Hierdoor zullen klachten ook afnemen en is het mogelijk dat de hernia herstelt. Mocht dit niet werken, dan kan er altijd nog een operatieve ingreep worden uitgevoerd.

Hoe krijg je spanning uit je nek?

Werk de spanning weg door met uw vingertoppen de overgang tussen nek en schouders te masseren. Druk met de vingertoppen van uw linkerhand op de plek waar uw nek overgaat in uw schouder, aan de rechterkant van uw lichaam. Druk op de spieren daar en hou 5 seconden vast. Laat los zodra u uw spieren voelt ontspannen.

Kan artrose in de nek duizeligheid veroorzaken?

Cervicogene duizeligheid (vertigo) – Cervicogene duizeligheid is meestal een controversiële diagnose omdat er geen diagnostische tests zijn om te bevestigen dat het de oorzaak is van duizeligheid. Het uitsluiten van een binnenoorziekte, centrale vertigo, psychogene vertigo (juridische problemen) en medische oorzaken van vertigo is erg belangrijk.

NEW; afspraak via : Bij cervicogene duizeligheid wordt ervan uitgegaan dat de oorzaak van de duizeligheid in de nek ligt. Een verkeerde stand van de cervicale wervelkolom en/of het hoofd door bijvoorbeeld een trauma van de nek, artrose of spierspanning kan ervoor zorgen dat er duizeligheid optreedt. De nek geeft o.a.

via spierspoelen informatie aan het hele evenwichtsstelsel. Het gevoel van duizeligheid kan ontstaan als er verkeerde, onzuivere of nog niet bekende signalen uit de nek naar de grote hersenen worden gestuurd.

Is Nekartrose gevaarlijk?

Veel gestelde vragen over nek artrose – Artrose komt voornamelijk voor in de facetgewrichtjes van de wervels. Net als bij een hernia, kan door spondylose de zenuwwortel beklemd raken. Ook de slagader die voor de bloedtoevoer naar het ruggenmerg zorgt, kan bekneld raken, met serieuze gevolgen voor het functioneren van de zenuwen.

Er zijn geen medicijnen die artrose kunnen genezen. Als er medicatie wordt voorgeschreven bij artrose dan is dit om bij pijn, stijfheid en ontstekingen te remmen of verzachten. In een gewricht met artrose kunnen de kraakbeencellen het kraakbeen niet repareren, zoals in een gezond gewricht wel tot op zekere hoogte gebeurt.

Bepaalde voedingsstoffen, glucosaminesulfaat en chondroïtinesulfaat, kunnen ervoor zorgen dat de kraakbeencellen deze taak weer iets beter kunnen uitvoeren. Tot dusver is nog niet uit onderzoek gebleken dat de voedingsstoffen écht bevorderend werken voor het herstel van het kraakbeen.

 1. Wel is vastgesteld dat zij bij veel patiënten zorgen voor een duidelijke vermindering van de pijn en van de ontsteking van het gewricht.
 2. Het is nog niet bekend of er ook een relatie is tussen de ernst van de artrose en het effect van deze voedingsstoffen.
 3. De voedingssupplementen die glucosaminesulfaat en chondroïtinesulfaat bevatten, worden verkocht in tabletvorm.

Er zijn nogal wat merken op de markt, maar niet alle merken voldoen aan de eisen om een positief effect te verwachten. Het lijkt erop dat niet alleen de hoeveelheid, maar ook de verhouding waarin de stoffen in de tablet voorkomen belangrijk zijn voor het effect.

You might be interested:  Achillespees Pijn Bij Opstaan

Kan duizeligheid met het hart te maken hebben?

U kunt het gevoel hebben dat u gaat flauwvallen, licht in het hoofd wordt of duizelig bent door een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen. Plots bewustzijnsverlies betekent meestal dat de bloedtoevoer naar de hersenen ernstig verminderd is. De bloedstroom naar de hersenen kan verminderd zijn wanneer de hartslag of het hartritme abnormaal is (te traag of te snel) of wanneer het hart het bloed onvoldoende kan rondpompen omdat de bloedstroom gedeeltelijk is geblokkeerd, bijvoorbeeld door vernauwing van een hartklep.

 1. Het kan ook het gevolg zijn van een hartaanval,
 2. Flauwvallen of bewustzijnsverlies kan ernstig zijn en u moet daarom onmiddellijk medische hulp inroepen.
 3. Duizeligheid, met name als u te snel opstaat, is een heel veel voorkomend verschijnsel bij mensen die hartfalen hebben.
 4. Het kan veroorzaakt worden door een abnormale hartfunctie, verstoring in het hartritme of vernauwing van een hartklep.

Het kan ook het gevolg zijn van een abrupte, maar wel tijdelijke daling van de bloeddruk. Dit wordt houdingsafhankelijke hypotensie genoemd, wat wordt veroorzaakt door te snel opstaan. Vaak is duizeligheid een bijwerking van de medicijnen die u moet nemen voor uw hartfalen.

Plastabletten (diuretica), ACE-remmers, ARB’s en bètablokkers verlagen allemaal de bloeddruk. Hierdoor verbetert de hartfunctie en uw ademhaling. Maar omdat uw bloeddruk lager is dan normaal met deze medicijnen, kunt u zich vaak duizelig voelen, vooral bij snel opstaan vanuit zittende of liggende positie.

Klik hier voor tips over hoe u de kans op duizeligheid kunt verminderen,

Kan fysiotherapie helpen bij duizeligheid?

In het kort: –

Duizeligheidsklachten kun je op verschillende manieren ervaren. Een licht gevoel in het hoofd, draaiduizeligheid, wankel op je benen staan of bang zijn om te vallen; zijn veelvoorkomend. Duizeligheidsklachten kennen diverse oorzaken, waarbij het evenwichtsorgaan vaak een belangrijke rol speelt. Een (orofaciaal) fysiotherapeut kan helpen onderzoeken waar de klachten vandaan komen en deze helpen te verminderen.

Wat triggert duizeligheid?

Een licht gevoel in het hoofd komt vaak door snel opstaan uit een stoel, stress, angst of medicijnen. Bel direct de huisarts of huisartsenpost als u ook dubbelziet, moeilijk praat of geen kracht heeft in een arm of been. Bel ook na een flinke val of klap op het hoofd.

Wat zijn de symptomen van een whiplash?

Bij de meeste mensen met een whiplash ontstaan binnen 24 uur na het ongeval klachten als: Pijn in de nek en/of schouders. Hoofdpijn. Tintelingen in armen en/of handen. Duizeligheid.

Wat mag je niet doen met nekhernia?

Let er dus op dat je niet zit met het hoofd en schouders naar voren gericht. Let hier op wanneer je bijvoorbeeld in de auto zit, tv kijkt of gebruik maakt van je smartphone of tablet. Een nekhernia kan ontstaan wanneer de nek te weinig/veel wordt belast.

Wat kan ik doen tegen pijn in nek en schouder?

Ik heb pijn in de nek In het kort

Pijn in de nek kan komen door bijvoorbeeld een verrekte spier of spanningen. Meestal is de oorzaak niet duidelijk. Blijf bewegen, ook al heeft u pijn. Zo voorkomt u dat uw nek stijver wordt. De klachten gaan vaak vanzelf over. Bel de huisarts als u meer klachten krijgt, zoals koorts, vaak overgeven, veel hoofdpijn of pijn in uw arm.

Wat is het Nekpijn komt veel voor. Ongeveer 2 op de 3 mensen heeft in het leven wel eens last van nekpijn. Meestal is er geen duidelijke oorzaak en is de pijn binnen een aantal weken weer weg. Bij 1 op de 7 mensen duren de klachten langer dan 6 maanden.

We noemen dat chronische nekpijn. Wat merk ik Gewone nekpijn kan plotseling ontstaan of meer geleidelijk. De pijn is hevig of zeurend. Bij hevige pijn zijn bepaalde houdingen en bewegingen soms niet meer mogelijk. De pijn kan samengaan met een stijf gevoel. U kunt uitstralende pijn hebben naar uw hoofd, schouder of arm.

Nekpijn kan erg hinderlijk zijn. Soms is het lastig om de dagelijkse dingen normaal te doen. Oorzaken Hoe nekpijn ontstaat is niet altijd duidelijk. Mogelijk komt het door

, overbelasting, een verkeerde beweging of een verkeerde houding.

Ook na een val of stoot, bijvoorbeeld bij sporten, kan de nek pijn doen. Of tocht en kou een rol spelen is niet zeker. Stijve spieren : U kunt een spier verrekt hebben. De nekspieren kunnen ook stijf worden als reactie op pijn. Soms kunnen de spieren aan een kant van uw nek zo strak, hard en stijf zijn, dat het lijkt alsof uw nek vast zit.

Het kan veel pijn geven en uw hoofd kan er scheef van staan. We noemen dit ‘torticollis’. : Bij ouderen kunnen de gewrichtjes tussen de wervels wat slijten en veranderen (artrose). Dit kan chronische nekpijn geven. Door (osteoporose) kunnen de nekwervels soms inzakken. Ook kunnen gemakkelijk wervelbreuken ontstaan.

Dit komt vooral voor bij ouderen, met name bij vrouwen na de overgang. Heel soms is een de oorzaak. Bij een nekhernia drukt een kraakbeenschijf die tussen uw nekwervels zit (tussenwervelschijf of discus) tegen een zenuwbaan die naar een arm loopt. Bij een nekhernia is de nekpijn vaak niet het ergst.

 • U heeft vooral pijn aan een arm.
 • Het gaat vaak om een scherpe snijdende of schietende pijn.
 • Soms heeft u ook tintelingen of minder kracht in uw arm.
 • Onderzoeken Bij nekpijn levert een röntgenfoto meestal geen bruikbare informatie op.
 • Het kan juist verwarring geven.
 • Eventuele afwijkingen op een röntgenfoto hebben zelden iets te maken met de nekpijn.

Ook bij mensen die nooit nekpijn hebben worden wel nekafwijkingen op een röntgenfoto gevonden. Adviezen Blijf bewegen en probeer uw dagelijkse bezigheden voort te zetten, ook al heeft u pijn. Enige pijn bij bewegen betekent niet dat bewegen schadelijk is of dat er een ernstige oorzaak is.

Buig uw hoofd bijvoorbeeld tien keer naar voren en naar achteren. Probeer dan links over uw schouder naar achteren te kijken en dan rechts. Beweeg daarna uw linker oor naar uw linker schouder en dan uw rechter oor naar uw rechter schouder. Herhaal dat ook tien keer en doe het twee keer per dag.

Soms lukt het gewoon niet om uw nek al te ver te bewegen. Gun het dan wat tijd en probeer na een of twee dagen weer welke bewegingen u voorzichtig kunt maken. kunnen helpen om de nekspieren te ontspannen en nekpijn te voorkomen. Als u vaak last heeft van nekklachten, bedenk dan wat u kunt doen om dit te veranderen.

Sommige mensen krijgen vooral last van nekpijn als ze onder spanning staan. Wanneer u dit herkent, helpt het misschien als u leert beter met (de oorzaken van) om te gaan. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat u moet leren uw tijd beter in te delen, of problemen en conflicten tijdig op te lossen. Bespreek dit met iemand die u vertrouwt of kom op het spreekuur om hierover te praten.

Soms helpt het als u leert op een andere manier met mensen om te gaan. Er zijn cursussen die u hierbij kunnen helpen. Hebben uw klachten te maken met uw werk of hebben ze gevolgen voor uw werk? Misschien zijn er dan aanpassingen mogelijk om het werk makkelijker te maken, met minder belasting van uw nek.

 • Dit kan bijvoorbeeld door de inrichting van uw werkplek te veranderen (de hoogte van uw stoel, tafel of computer), door gebruik te maken van hulpmiddelen, of door de taken anders te verdelen.
 • Bespreek dit dan ook met uw leidinggevende en/of de bedrijfsarts.
 • Warmte (crèmes, gels, infrarood lamp, warme douche) op de pijnlijke plek vinden veel mensen prettig.

Soms gebruiken mensen met nekpijn speciale kussens en halskragen. Het is niet aangetoond dat die werken. Medicijnen Pijnstillers verzachten de pijn en helpen u om te blijven bewegen. Als u pijnstillers gebruikt, kunt u die het beste op vaste tijden innemen, ook al heeft u op dat moment even geen pijn.

Neem de pijnstillers gedurende een aantal dagen en kijk daarna of u geleidelijk aan weer zonder kunt. Gebruik bij voorkeur paracetamol (4 maal per dag 1000 mg). Als dat niet helpt, zijn er andere pijnstillers (NSAID’s) zoals ibuprofen (3 maal per dag 400-600 mg), diclofenac (3 maal per dag 50 mg) of naproxen (2 maal per dag 500 mg).

NSAID’s zijn goede pijnstillers maar ze geven regelmatig vervelende bijwerkingen. Ze zijn niet voor iedereen geschikt. Soms is het nodig dat u er een medicijn bij neemt ( omeprazol ) om de maag tegen de NSAID te beschermen. Heeft u maag-, darm-, hart-, vaat- of nierproblemen? Bent u ouder dan 60 jaar? Of gebruikt u medicijnen? Overleg dan eerst met uw huisarts of apotheek of u een NSAID mag gebruiken.

Kijk voor bijwerkingen en risico’s bij, Medicijnen die de spieren verslappen (benzodiazepinen), hebben geen zin bij nekpijn. U wordt er suf van en ze hebben een verslavende werking. Crèmes of gels die warmte geven kunnen soms verlichting geven van de nekklachten. Diclofenac is een ontstekingsremmende pijnstiller.

Dit soort pijnstillers wordt ook wel NSAID’s genoemd. Het werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend. Het is te gebruiken bij pijn waarbij ook sprake is van een ontsteking, zoals bij gewrichtspijn, reumatoïde artritis (ontsteking van de gewrichten), ziekte van Bechterew en jicht (ontsteking in uw gewricht).

You might be interested:  Wat Te Doen Tegen Jicht Pijn

Bovendien bij koliekpijn, menstruatieklachten, zoals abnormaal vaginaal bloedverlies, migraine en hoofdpijn. Het wordt soms ook gebruikt bij artrose (het kraakbeen in uw gewrichten wordt dunner), spierpijn en klachten door griep of verkoudheid. Voor meer informatie zie, Ibuprofen is een ontstekingsremmende pijnstiller.

Dit soort pijnstillers wordt ook wel NSAID genoemd. Het werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend. Het is te gebruiken bij pijn waarbij ook sprake is van een ontsteking, zoals bij gewrichtspijn, reumatoïde artritis, ziekte van Bechterew en jicht.

 1. Bovendien bij migraine, hoofdpijn en menstruatieklachten, zoals abnormaal vaginaal bloedverlies.
 2. Het wordt soms ook gebruikt bij artrose, spierpijn en klachten door griep of verkoudheid.
 3. Voor meer informatie zie,
 4. Naproxen is een ontstekingsremmende pijnstiller.
 5. Dit soort pijnstillers wordt ook wel NSAID genoemd.

Het werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend. Het is te gebruiken bij pijn waarbij ook sprake is van een ontsteking, zoals bij gewrichtspijn. Ook bij ontstekingen van de gewrichten zoals reumatoïde artritis, ziekte van Bechterew en jicht.

Bovendien bij koliekpijn, hoofdpijn, migraine en menstruatieklachten, zoals abnormaal vaginaal bloedverlies. Het wordt soms ook gebruikt bij pijnlijke, stijve en versleten gewrichten (artrose), spierpijn en klachten door griep of verkoudheid. Voor meer informatie zie, Omeprazol is een maagzuurremmer. Het behoort tot de protonpompremmers.

Het vermindert de aanmaak van zuur in de maag. Artsen schrijven het voor bij maagklachten, maag- en darmzweren, ontsteking van de maag en bij het syndroom van Zollinger-Ellison. Voor meer informatie zie, Paracetamol werkt pijnstillend en koortsverlagend.

Het is te gebruiken bij verschillende soorten pijn zoals, hoofdpijn, migraine, koorts, griep, verkoudheid, keelpijn, bijholteontsteking, middenoorontsteking, oorpijn door gehoorgangontsteking, artrose, spierpijn, gewrichtspijn en menstruatieklachten. Voor meer informatie zie, Hoe gaat het verder Gewone nekpijn gaat vaak vanzelf over.

Soms kunnen de klachten terugkomen. Gebruik pijnstillers, zo mogelijk, maar een paar dagen. In ieder geval niet langer dan twaalf weken. Probeer in de tussentijd uw activiteiten geleidelijk weer op te pakken, ook als de pijn nog niet geheel is verdwenen.

Kun je een nekhernia krijgen van stress?

Zo kan een nekhernia ontstaan door: Slijtage. Veelvuldig roken. Stress.

Wat moet je doen als je elke dag duizelig bent?

Ik ben duizelig, alles draait en beweegt In het kort

Bij draai-duizeligheid ziet u alles draaien of bewegen. U kunt ook misselijk en angstig zijn. U kunt het beste gaan zitten of liggen tot de duizeligheid voorbij is. Uw huisarts kan onderzoeken waar de draai-duizeligheid door komt. Bel direct uw huisarts of de huisartsenpost als u ook dubbelziet, moeilijk praat of slikt of geen kracht in een arm of been heeft.

Wat is het Bij draai-duizeligheid ziet u alles om u heen draaien of bewegen. U kunt ook het gevoel hebben dat u zelf rond draait of beweegt (terwijl u stil ligt of zit). Draai-duizeligheid is heel vervelend. U kunt ook misselijk en angstig zijn. Oorzaken Draai-duizeligheid komt meestal door een probleem met een evenwichtsorgaan.

 1. U heeft er 2: ze zitten binnen in het oor.
 2. Het zijn buisjes met vloeistof erin.
 3. Als zo’n buisje niet goed werkt, krijgen uw hersenen verkeerde informatie.
 4. Daardoor ziet u alles draaien.
 5. Of krijgt u het gevoel dat u zelf beweegt, valt of draait.
 6. Heel soms komt draai-duizeligheid door een probleem in de hersenen.

Bijvoorbeeld een, Dan zijn er meestal ook andere klachten, zoals dubbelzien, moeilijk praten of slikken, en minder kracht in een arm of been. Ook sommige medicijnen kunnen als bijwerking draai-duizeligheid geven. Bijvoorbeeld sommige medicijnen tegen bacteriën, tegen epilepsie of tegen hoge bloeddruk.

Komt de duizeligheid als u uw hoofd opeens beweegt? Duurt het een paar seconden tot minuten? Dan is het waarschijnlijk ). Bent u een paar dagen de hele tijd duizelig? Kunt u alleen maar met uw ogen dicht in bed liggen? En bent misselijk en moet u overgeven? Dan is het waarschijnlijk, Heeft u aanvallen van erge draaiduizeligheid die 20 minuten tot 12 uur duren? Dit kan de zijn. Bij de aanval hoort u minder, uw oren voelen vol of u hoort een piep of brom (oorsuizen). U kunt ook misselijk worden en overgeven. Na 1 of 2 uur zijn de klachten het ergst. Heeft u migraine of heeft u migraine gehad? Dan kunt u hebben. Een aanval duurt vaak een paar uur. U kunt er hoofdpijn bij hebben, maar dat hoeft niet.

Adviezen

Probeer rustig door te gaan met waar u mee bezig was. Als het zo erg is dat dat niet lukt, ga dan liggen en wacht tot het minder wordt. Misschien merkt u dat u sommige bewegingen of activiteiten liever niet meer doet. U bent bang dat u er weer duizelig van wordt. Dat helpt niet: probeer toch om ook die dingen rustig weer te gaan doen.

Medicijnen Er zijn geen medicijnen die helpen tegen draai-duizeligheid. Bij misselijkheid en overgeven helpen de medicijnen metoclopramide of domperidon, Metoclopramide is er ook als zetpil. Uw huisarts kan u een recept geven. Er zijn geen medicijnen die helpen tegen minder horen of oorsuizen.

Domperidon stimuleert de bewegingen van de maag en het eerste deel van de darmen en versnelt de passage van voedsel van de maag naar de darmen. Artsen schrijven het voor bij misselijkheid en braken. Soms schrijven artsen het ook voor bij misselijkheid bij migraine, problemen bij borstvoeding, een bepaalde vorm van lage bloeddruk bij de ziekte van Parkinson en te langzame maag.

Voor meer informatie zie, Metoclopramide werkt tegen misselijkheid en braken. Verder zorgt metoclopramide ervoor dat voedsel minder lang in uw maag blijft. Daardoor voelt u zich ook minder misselijk. Artsen schrijven het voor bij misselijkheid en braken en bij migraine.

Hoe krijg je spanning uit je nek?

Werk de spanning weg door met uw vingertoppen de overgang tussen nek en schouders te masseren. Druk met de vingertoppen van uw linkerhand op de plek waar uw nek overgaat in uw schouder, aan de rechterkant van uw lichaam. Druk op de spieren daar en hou 5 seconden vast. Laat los zodra u uw spieren voelt ontspannen.

Kan je duizelig worden van een nekhernia?

Bij een hernia met klachten komt een zenuw beknelt te zitten doordat het binnenste gedeelte van een discus (schokdemper tussen de wervels) uitpuilt, Als we kijken naar de wervelkolom kunnen we zien dat er per niveau aan de zijkanten zenuwen ontspringen.

 1. Dit zijn spinale zenuwen die delen van het lichaam innerveren.
 2. Een hernia hoeft in principe helemaal geen klachten te geven.
 3. Als de uitpuiling zo gesitueerd is dat er geen compressie op een spinale zenuw ontstaat, zal dit geen klachten geven.
 4. Sommige mensen lopen dus met een hernia, niet wetend dat deze er daadwerkelijk zit omdat het geen klachten oproept.

De hernia waarbij wel compressie op een spinale zenuw aanwezig is, gaat gepaard met verschillende symptomen die voornamelijk ontstaan in de nek en in een of beide armen. De uitstraling kan zich uitten in de schouder en zelfs tot in de vingers. Dit is afhankelijk van het niveau van de hernia, want elke spinale zenuw heeft namelijk zijn regio van innervatie.

Als er op niveau C5 compressie op de zenuw door een hernia ontstaat, uit dit zich ook in klachten in het gebied van C5. Hoe herken ik een nekhernia (wat zijn de symptomen?) De klachten die een nekhernia geeft verschilt qua mate van intensiteit per persoon. De een ervaart niet zoveel klachten en de ander wordt door een nekhernia erg beperkt in het dagelijkse leven.

De meest voorkomende symptomen van een nekhernia zijn duizeligheid, pijn aan de nek en hoofdpijn. De symptomen van een nekhernia op een rijtje:

Duizeligheid Pijn aan de nek

Hoofdpijn Pijn in de schouderregio en/of pijn tot aan de vingers Slapend, branderig, prikkelend en/of slapend gevoel in een of beide armen Buigen van de nek provoceert de klachten Persen, niezen of andere druk provoceert de klachten

Oorzaken van een nekhernia Er kunnen verschillen oorzaken ten gronde van een hernia liggen. Zo kan een slechte zithouding resulteren in een nekhernia. Denk hierbij aan een voorovergebogen houding van het hoofd tijdens werk aan een bureau voor een langere termijn.

Leeftijd tussen de 20-50 jaar Overgewicht Roken Zware belasting wervelkolom Langdurig zitten

Slechte zithouding Weinig lichaamsbeweging

Het diagnosticeren van een nekhernia De diagnose van een hernia kan worden gesteld door de fysiotherapeut of door een arts. Meestal wordt er een MRI of CT scan gemaakt om de hernia te bevestigen. De fysiotherapeut of arts zal gaan kijken of de uitstralende klachten uit te lokken zijn met verschillende hernia provocerende testen.

Naast deze provocerende testen wordt er gekeken naar de reflexen en sensibiliteit (het gevoel) van de regio’s waar de uitstraling zich in uit. Behandeling bij een nekhernia Een hernia kan operatief en conservatief (zonder operatie) worden behandelt. Meestal wordt er eerst gekeken of er met een conservatieve behandeling de klacht getackled kan worden.

Middels oefentherapie gericht op kracht en stabiliteit van de spieren rondom de nek, kan de hernia teruggedrongen worden. Hierdoor zullen klachten ook afnemen en is het mogelijk dat de hernia herstelt. Mocht dit niet werken, dan kan er altijd nog een operatieve ingreep worden uitgevoerd.