Nog Steeds Pijn Na Stenose Operatie
Na de operatie kunt u vooral in de eerste periode nog last hebben van stijfheid in uw rug. De stijfheid ontstaat meestal als u wat langer in dezelfde houding zit of ligt. Om die stijfheid te verminderen adviseren wij u regelmatig van houding te veranderen. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld ook een warme douche nemen.

Hoe lang pijn na stenose operatie?

In 80 – 90% van de gevallen verdwijnen na de operatie de klachten van pijn in het been. Veelal gebeurt dit spoedig, het is echter niet verontrustend wanneer deze klachten langer blijven bestaan. Het herstel van het krachtsverlies en / of de gevoelsstoornissen duurt vaak langer, soms een aantal weken tot maanden.

Hoe lang pijn na rugoperatie?

Naar huis – De meeste mensen kunnen 1 of 2 dagen na de operatie weer naar huis. Soms zelfs al op de dag van de operatie. U kunt nog niet zelf autorijden. Morfine is een sterke pijnstiller. Het hoort bij een groep stoffen genaamd opiaten. Deze stoffen lijken allemaal op morfine.

 • Artsen schrijven het voor bij plotselinge ernstige pijn, zoals pijn na een operatie, ernstige verwonding, pijn na een hartinfarct of koliekpijn.
 • Ook bij langdurige hevige pijn, zoals pijn bij kanker.
 • Artsen schrijven het ook voor bij ernstige benauwdheid door een hart dat minder goed pompt (hartfalen) en bij zorg voor mensen die niet meer beter worden (palliatieve zorg).

Voor meer informatie zie, Paracetamol werkt pijnstillend en koortsverlagend. Het is te gebruiken bij verschillende soorten pijn zoals, hoofdpijn, migraine, koorts, griep, verkoudheid, keelpijn, bijholteontsteking, middenoorontsteking, oorpijn door gehoorgangontsteking, artrose, spierpijn, gewrichtspijn en menstruatieklachten.

Wissel liggen, lopen, staan en zitten zoveel mogelijk af. De meeste gewone dingen die u elke dag doet mag u gewoon doen. De eerste 6 tot 8 weken kunt u beter niet tillen. Het is belangrijk dat u veel beweegt. U kunt bijvoorbeeld wandelen, fietsen of zwemmen. Zwemmen mag pas als de hechtingen eruit zijn. U kunt geen sporten doen die uw rug belasten, zoals voetbal en tennis. U kunt daar meestal na 2 maanden weer rustig mee beginnen. Lukt het niet goed om weer in beweging te komen? Dan kan een fysiotherapeut u helpen. Heeft u bij het opstaan spierpijn of rugpijn? Dan kan een warme douche of warm bad helpen.

Aan het werk U kunt snel na de operatie weer aan het werk. Als u zich goed voelt en u uw rug niet zwaar belast met het werk, kunt u weer werken. Praat erover met uw werkgever. En neem contact op met uw, Soms zijn er aanpassingen in uw werk nodig, bijvoorbeeld als u zwaar lichamelijk werk heeft.

Maak dan afspraken met uw bedrijfsarts of de Arbodienst. Hoe gaat het verder Ongeveer 7 weken na de operatie heeft u een afspraak bij de chirurg. De meeste mensen hebben na 2 tot 4 weken veel minder pijn in het been. Soms wordt de pijn na 8 weken pas minder. Dat is normaal. Door een hernia-operatie wordt meestal alleen de pijn in het been minder, niet de rugpijn.

Om te zorgen dat uw rugpijn minder wordt, kunt u de volgen.97 van de 100 mensen die een hernia-operatie hebben gehad, krijgen nooit meer een hernia. Ongeveer 3 van de 100 krijgen wel weer een keer een hernia. De hernia-klachten kunnen dan vanzelf weer overgaan.

Als u geen gevoel of kracht meer heeft in uw been. Als u een paar dagen na de operatie koorts krijgt en de huid rond de wond rood is.

Bel uw huisarts of maak een afspraak (op werkdagen) als u 1 of meer van deze klachten heeft:

U krijgt heftige hoofdpijn die verdwijnt als u ligt. De oude pijn in het been komt heel hevig terug en duurt een paar weken. Bij hevige pijn in het been die u nog niet eerder had.

: Ik heb een hernia-operatie gehad

Kan kanaalstenose terugkomen?

PID Laminectomie | Amphia Ziekenhuis Persoonlijk Informatie Dossier Binnenkort wordt u bij ons opgenomen op Amphia-locatie Molengracht voor een lumbale laminectomie. In dit Persoonlijk Informatie Dossier (PID) krijgt u informatie over de opname, operatie en uw verblijf.

Ook vindt u en een aantal richtlijnen en adviezen die kunnen bijdragen aan een beter herstel. Neem dit PID ook mee bij opname in het ziekenhuis. Algemene informatie U heeft een vernauwing van de lumbale wervelkolom (kanaalstenose). De neurochirurg zal een decompressie/ laminectomie operatie uitvoeren waarbij deze vernauwing opgeheven wordt.

Anatomie wervelkolom De menselijke wervelkolom (ook wel ruggengraat genoemd) bestaat uit 33 of 34 wervels, met tussen elke twee wervels een tussenwervelschijf (zie figuur 1). Bij 99,9% van de mensen klopt dit. In uitzonderlijke gevallen komt ook wel eens een zesde lendenwervel voor.

 • 7 nekwervels (cervicale wervelkolom)
 • 12 borstwervels (thoracale wervelkolom)
 • 5 lendenwervels (lumbale wervelkolom)
 • het heiligbeen, een vergroeiing van 5 wervels (sacrum)
 • het stuit- of staartbeentje, een vergroeiing van 4 of 5 wervels (coccygeus)

Wervels De naamgeving voor de individuele wervels wordt ook wel afgekort tot:

 • C1-C7 voor de cervicale- of nekwervels;
 • T1-T12 of Th1-Th12 voor de thoracale- of borstwervels;
 • L1-L5 voor de lumbale- of lendenwervels.

Het midden van de lendenwervels bevindt zich 2 cm boven de bekkenkam. Door de vorm van de wervels en omdat ze boven elkaar zijn gepositioneerd, ontstaat er een hol kanaal dat door de wervelkolom loopt.Dit kanaal noemt men het wervelkanaal, hierbinnen bevindt zich het ruggenmerg.

De wervels beschermen het ruggenmerg en dragen het gewicht. Naarmate het te dragen gewicht groter wordt, worden ook de wervels groter en anders van vorm. De wervelkolom steunt op het bekken. De wervelkolom van de mens heeft een s- vorm. Door deze vorm worden schokken die ontstaan bij lopen of rennen geïsoleerd van de gevoelige hersenen.

De krommingen in deze s- vorm worden aangeduid met de termen kyfose en lordose. Een kyfose is een kromming met de bolle kant richting de achterzijde, zoals in de thoracale en de sacrale wervelkolom. Een lordose is een kromming met de bolle kant richting de voorzijde, zoals in de cervicale en de lumbale wervelkolom. Lumbale stenose De lumbale kanaalstenose of vernauwing van het lendenwervelkanaal is een aandoening die tamelijk veel en vooral bij oudere mensen voorkomt. Mensen die hieraan lijden hebben veelal pijn laag in de rug en uitstraling van de pijn in één of beide benen.

Typisch voor deze klachten is dat ze optreden na een eind lopen of staan. Hierbij neemt de pijn in de rug en benen toe, kunnen de benen doof aanvoelen en worden ze soms stuurloos. Om klachten te doen verminderen gaan patiënten zitten, voorover bukken of hurken. Liggen op de zij, of met opgetrokken benen, helpt vaak ook.

Terwijl men vroeger gewend was om rechtop te lopen, gaat men wat voorovergebogen lopen, omdat in deze houding de klachten beter te dragen zijn. De meeste patiënten die lijden aan een lumbale wervelkanaalstenose, kunnen prima fietsen zonder noemenswaardige been- en rugklachten.

 • Oorzaken van lumbale stenose De oorzaak van de klachten bestaat uit een vernauwing van het lendenwervelkanaal (stenose).
 • Door de jarenlange belasting heeft bij ouderen de wervelkolom de neiging om slijtage te vertonen; slijtage is een normaal verouderingsverschijnsel dat bij iedereen voorkomt, al is de mate waarin het optreedt, van mens tot mens verschillend.

Deze slijtage, ook wel genoemd artrose, is eveneens bekend van het heupgewricht of het kniegewricht. Als reactie op de artrose gaat het wervelbot/ de wervelbogen woekeren, het wordt veel dikker, vooral bij de gewrichten, waardoor het wervelkanaal nauwer wordt.

Bovendien zijn ook de gele ligamenten verdikt, waardoor er binnen het vernauwde wervelkanaal nog minder ruimte overblijft voor de zenuwwortels (zie figuur 2 en 3). Maar hoeveel ruimte er uiteindelijk overblijft, wordt verder bepaald door de mate van slijtage en door de wijdte van het kanaal die beide van persoon tot persoon verschillend kunnen zijn.

De wijdte van het wervelkanaal is bij de geboorte al sterk verschillend. Diegenen met een in aanleg nauw kanaal zullen bij de genoemde slijtage eerder klachten krijgen wanneer de reserve ruimte is opgebruikt. Bij patiënten met een aanboren zeer nauw kanaal kunnen de klachten al op jonge leeftijd optreden.

De verergering van de stenose klachten zijn het gevolg van houdingsafhankelijke vernauwing van het wervelkanaal. Tijdens lopen en staan heeft men over het algemeen een holle rug. Dit heeft tot gevolg dat het wervelkanaal nauwer wordt, waardoor dan na enige tijd een stuwing en beknelling optreedt van de zenuwwortels.

Als men vooroverbuigt of gaat zitten, wordt de lendenwervelkolom van hol weer recht of zelfs bol. Onder deze omstandigheden is het wervelkanaal het wijdste en verdwijnt de stuwing. Er is dan weer meer ruimte voor de zenuwwortels en pijn neemt af. Nog Steeds Pijn Na Stenose Operatie Aanvankelijk kan de stenose alleen L4/5 betreffen, omdat dit niveau normaal al het nauwste is, maar bij een uitgebreide stenose kunnen ook andere niveau’ s betrokken zijn (L3/4, L2/3 en zelfs L1/2). Bij de slijtage kunnen ook één of meerdere tussenwervelschijven aangedaan zijn, die dan enigszins gaan puilen hetgeen de ruimtebeperking verergert.

Maar vooral is er ruimtebeperking als de slijtage van de tussenwervelschijven zich tot echte hernia’s ontwikkelen; de uitstralende pijn in de benen gedraagt zich dan als die bij de hernia, zoals verergering bij hoesten en niezen. De neurochirurg heeft er voor gekozen om u te opereren aan de kanaalstenose.

Tijdens uw bezoek aan de polikliniek bespreekt de neurochirurg met u de operatie en de daaraan verbonden verwachtingen en risico’s. Voorbereidingsplein Voordat u geopereerd wordt, zijn er een aantal voorbereidingen nodig. Een deel hiervan vindt plaats op het voorbereidingsplein:

 • bloedonderzoek, bloedgroep en resusfactor bepaling
 • afhankelijk van uw gezondheid en leeftijd krijgt u een röntgenfoto van de longen en hartfilmpje. Naar aanleiding van bovenstaand onderzoek kan er overwogen worden om een internist en of cardioloog te raadplegen om te bezien of er geen bezwaar is tegen een operatie.

Tijdens uw bezoek op het voorbereidingsplein vindt er ook een gesprek plaats met de anesthesist. Deze arts neemt informatie over de verdoving (narcose) met u door. Hij/zij bekijkt uw medicatie en inventariseert uw allergieën. Op het voorbereidingsplein krijgt u aanvullende informatie over de narcose en de opname in het ziekenhuis.

Als u bloedverdunners gebruikt, overleg dit dan met uw behandelend arts/huisarts/ neurochirurg. Nuchter zijn voor de operatie Het is heel belangrijk dat u tijdens de operatie ‘nuchter’ bent. Dit verkleint de kans dat u gaat braken tijdens en na de operatie. Nuchter zijn, is zowel nodig bij narcose als bij een regionale (plaatselijke) verdoving.

De operatie gaat niet door als u niet nuchter bent. Informatie over de narcose en nuchter zijn voor de operatie kunt u lezen in de folder ‘Anesthesie (verdoving) en pijnbestrijding tijdens en na uw operatie’. De dag van opname tot de operatie

 • U wordt opgenomen op de dag van de operatie (of de middag voorafgaand).
 • Op de afdeling heeft u bij opname een opnamegesprek met een verpleegkundige. Ter voorbereiding op dit gesprek vragen wij u de in bijlage toegevoegde vragenlijst achter in dit PID in te vullen, dit bespoedigt het gesprek. U oefent met 1 verpleegkundige het draaien in bed zoals dit ook na de operatie moet gebeuren.
 • Indien u de dag voor de operatie wordt opgenomen krijgt u voor de eerste keer s‘avonds een injectie onder de huid (Fraxiparine), om na de operatie de kans op trombose te voorkomen. Deze injectie krijgt u vervolgens gedurende de opname elke avond toegediend.
 • U bent nuchter volgens de gegeven informatie in deze folder.
 • Korte tijd voordat u naar de operatiekamer gaat, wordt u gevraagd naar het toilet te gaan om goed uit te plassen en een operatiehemd aan te doen. Eventuele gebitsprothese, contactlenzen, bril en gehoorapparaat dient u op de kamer achter te laten. Sieraden (piercing) verzoeken wij u uit te doen. Het is verstandig deze thuis te laten of aan uw bezoek in bewaring te geven. Make-up kunt op de operatie dag het beste helemaal niet gebruiken. U mag geen nagellak dragen.
 • Er wordt gecontroleerd of u een polsidentificatie bandje draagt met uw naam en geboorte datum.
 • Van de verpleegkundige krijgt u medicatie die u moet innemen voordat u naar de operatiekamer gaat op voorschrift van de anesthesist.
 • U wordt in uw bed, onder begeleiding van een verpleegkundige, naar de operatiekamer gebracht. U wordt ontvangen in de holding (voorbereidingsruimte) van de operatiekamers. De medewerkers anesthesie brengen bij u een infuus in waardoor later medicatie en vocht toegediend kan worden t.b.v. de narcose.
 • Op de operatiekamer zelf wordt de narcose toegediend. Meer informatie over de narcose kunt u lezen in de informatiefolder ‘Verdoving en pijnbestrijding tijdens en na uw operatie’.
You might be interested:  Wat Te Doen Bij Pijn Achillespees

De operatie Tijdens de operatie ligt u op uw buik of in knie-ellebooghouding op de operatietafel. Midden boven de wervelkolom, precies boven de plaats waar de stenose zit, wordt er door de neurochirurg een snee gemaakt in de huid. Hij legt vervolgens de lendenwervel vrij.

Hij haalt de botwoekering/ wervelbogen weg. Ook de dikker geworden weefselbanden worden weggenomen. Overtollig weefsel dat het wervelkanaal vernauwt, wordt weggehaald waardoor de beknelde zenuw weer vrij komt te liggen. De operatie gebeurt onder volledige narcose. Na de operatie Na de operatie wordt u wakker in de recovery (uitslaapkamer).

U hebt een wonddrain systeem gekregen in het operatiegebied waarin wondvocht loopt. Zodra u weer voldoende wakker bent en uw conditie stabiel en veilig is, geeft de anesthesist toestemming om terug naar de verpleegafdeling te gaan. De verpleegkundige van de afdeling komt u ophalen na overdracht van de gegevens.

 • Na 4 uur rugligging mag u nadat u uitleg heeft gekregen over het in en uit bed komen (de eerste keer onder begeleiding van 1 verpleegkundige) weer rustig gaan mobiliseren (in beweging komen). U mag afwisselend in rug- of zijligging gaan liggen al naar gelang u dat prettig vindt. Als u hulp nodig heeft dan helpen de verpleegkundigen u. U mag nog niet opzitten in een stoel, dit is nog te belastend voor uw rug.
 • 6 uur na de operatie moet u een keer geplast hebben. Kunt u niet plassen dan wordt de urine eenmalig met een slangetje uit de blaas verwijderd (katheterisatie). Het infuus wordt verwijderd indien u niet misselijk bent, geen koorts heeft en het eten en drinken goed gaat.
 • Na 6 uur op de verpleegafdeling te zijn mag de drain worden verwijderd als deze geen wondvocht meer produceert.

De wond De wond is gehecht met zelf oplosbare hechtingen, een enkele keer lossen de hechtingen (de uitwendige gedeelten van de draadjes) niet in het geheel vanzelf op of zijn er niet oplosbare hechtingen gebruikt. In dat geval kunt u deze via uw huisarts laten verwijderen.

Maak daarvoor een afspraak met uw huisarts of zijn/haar assistent (10-14 dagen na de operatie). Pijn Na de operatie voelt u wondpijn, waarvoor u pijnstillende medicijnen krijgt toegediend. De wond van de operatie kan enkele dagen tot weken gevoelig blijven. De pijn in het been t.g.v. beklemde zenuw of irritatie ervan kan af en toe nog voorkomen, bijvoorbeeld als u van houding verandert.

Deze pijn kan nog voorkomen de eerste 2 maanden van de operatie en kan per dag wisselen. Pijn kan ook naar enkele weken optreden door verkrampingen in de spiergroep van de bil of in het been. Deze spierverkrampingen kunnen meestal verholpen worden door de pijnlijke plek een aantal weken intensief te masseren.

 1. Zwelling Soms treed er zwelling op van de wond.
 2. Dit wordt meestal veroorzaakt door de oplosbare hechtingen onder de huid of door wondvocht.
 3. Deze zwelling verdwijnt binnen 2 tot 3 maanden.
 4. De zenuw kan de eerste 3 tot 5 dagen na de operatie zwellen door irritatie ervan tijdens de operatie.
 5. Dit kan pijn, dove gevoelens of tintelingen veroorzaken.

Na een week moeten deze klachten geleidelijk minder worden. Het herstel De eerste dag na de operatie Vandaag mag u zichzelf verzorgen in de badkamer. Eventueel krijgt u (op bed) hulp van een verpleegkundige met de verzorging. De verpleegkundige controleert en verzorgd de wond.

 1. U mag, eventueel onder begeleiding van een verpleegkundige, regelmatig uit bed komen en wat rondlopen.
 2. Zitten moet u zoveel mogelijk vermijden.
 3. De tweede dag na de operatie, het ontslag U mag zichzelf verzorgen onder de douche of aan de wastafel.
 4. Als u hierbij problemen ondervindt, kunt u tips en adviezen vragen bij de verpleegkundige of de fysiotherapeut.

Mobiliseren verder uitbreiden, zitten op een stoel is toegestaan. Vandaag wordt u behandeld door een fysiotherapeut. Hij/zij zal u uitleg geven over oefeningen die meehelpen aan het herstel van uw rug en welke niet belastend zijn. Verder krijgt u instructie van hem/haar wat u wel en niet mag doen.

 • Vandaag mag u met ontslag als uw conditie dit toelaat en de neuroloog heeft hiervoor toestemming gegeven.
 • De neuroloog zal deze ochtend bij u langsgaan (artsenvisite) om dit te kunnen beoordelen.
 • Soms is het noodzakelijk een paar dagen langer opgenomen te blijven, de neuroloog neemt die beslissing.
 • Ontslag uit het ziekenhuis Het is belangrijk dat u na thuiskomst uit het ziekenhuis kunt starten met fysiotherapie.

Om er zeker van te zijn dat dit mogelijk is, maakt u voor de opname al een afspraak met een fysiotherapeut bij u in de buurt. U krijgt een verwijzing voor de fysiotherapeut mee vanuit het ziekenhuis. Als u vóór de operatie al door een fysiotherapeut werd behandeld, dan kunt u gewoon weer bij hem of haar terug in behandeling.

Zes weken na uw ontslag uit het ziekenhuis, wordt u verwacht bij uw behandelend neurochirurg, de afspraak krijgt u mee vanuit het ziekenhuis. U kunt tijdens die controle afspraak bespreken met hem wanneer u uw werk weer kunt hervatten en welke sporten u weer kunt beoefenen. Benodigde zorg en hulp bij thuiskomst tijdig regelen Denkt u na de operatie thuis niet voor uzelf te kunnen zorgen en is er niemand in uw naaste omgeving die u tijdelijk zorg of hulp kan bieden? Sinds de veranderde wetgeving, bent u zelf verantwoordelijk voor het tijdig regelen van uw zorg na een ziekenhuisopname.

Dit betekent niet dat u er alleen voor staat. Er zijn verschillende instanties waarmee u direct contact op kunt nemen om uw zorg goed te regelen. Uw wijkverpleegkundige kan u hierbij helpen. Kijk op voor meer informatie. Mogelijke problemen en complicaties Bij elke operatieve ingreep bestaat er een risico op mogelijke problemen.

 1. Uw behandelend arts heeft deze waarschijnlijk al op de polikliniek met u besproken.
 2. Doof gevoel of verlies van kracht Doof gevoel of verlies van kracht komt meestal door een geïrriteerde en gezwollen zenuw door de operatie.
 3. De irritatie wordt veroorzaakt door manipulatie aan de zenuwwortels die al lang bekneld hebben gezeten.

Het dove gevoel en het verlies van kracht gaan meestal vanzelf weer over in de weken tot maanden na de operatie. Een doof gevoel of verlies van kracht, dat al voor de operatie bestond, vertoont een minder goed of zelfs geen herstel. Een doof gevoel kan onaangenaam zijn, maar beïnvloedt het functioneren van het been niet.

Nabloeding Een nabloeding komt zeer zelden voor. Het kan zich uiten doordat de wond erg dik en pijnlijk wordt in de eerste uren na de operatie, of doordat de wond lang bloed of bloederig wondvocht blijft lekken. Soms kan, als gevolg van een nabloeding, druk op de zenuwen ontstaan. Hierdoor kunt u pijn, een doof gevoel en/ of verlies van kracht in de benen ervaren.

Wondproblemen Er kunnen op verschillende plaatsen wondproblemen ontstaan (hoogste risico bij rokers):

 • Infectie van de wond. Dit kan het geval zijn als het litteken niet goed geneest of er steeds weer gelig vocht of pus uit de wond komt.
 • Infectie van de tussenwervelschijven. Dit komt zeer zelden voor en geeft, als het optreedt, vooral veel last in de rug en/of de buik.
 • Loslaten wondranden. Als de wondranden een klein beetje loslaten kan dit geen kwaad en groeit het gewoon weer dicht. Loslatende wondranden kunnen echter duiden op een beginnende infectie. Als de wondranden over meer dan 1 cm loslaten moet u contact opnemen met uw huisarts.
 • Lekkage hersenvocht. Lekkend hersenvocht treedt op bij een paar procent van de geopereerde patiënten. Het kan ontstaan doordat het vlies rondom de zenuw(en), een kleine beschadiging oploopt.

Hierdoor kan vocht dat zich om de hersenen, ruggenmerg en zenuwen bevindt, gaan lekken. Dit is meestal maar een klein beetje. Als het mogelijk is wordt de beschadiging gehecht, anders wordt het op een andere wijze dicht gemaakt. Soms kunt u hier hoofdpijnklachten van hebben.

Als er teveel vocht is weggelopen, krijgt u het advies om ongeveer 1 liter extra vocht te drinken en verlengde bedrust te houden op advies van de arts. Vorming van littekenweefsel rond de zenuw Littekenweefsel ontstaat bij elke operatie en het levert meestal geen problemen op. Een enkele keer geeft dit littekenweefsel druk op de zenuw.

Terugkeer van klachten Het terugkomen van de klachten (recidief), zoals bij bijvoorbeeld een hernia, is in feite onmogelijk omdat het verwijderde bot niet meer terug aangroeit. Wel kan er op een ander niveau in de rug een stenose gaan ontwikkelen. Adviezen voor het dagelijks leven Algemeen Let op dat u geen verkeerde bewegingen maakt met uw rug, zoals voorover buigen en draaien.

 • Tijdens het uitvoeren van oefeningen moet u goed doorademen en stoppen met de oefeningen als deze pijn veroorzaken.
 • U mag de eerste week niet baden.
 • Douchen is toegestaan.
 • Droog houden van de wond bevordert een goede wondgenezing, dus kunt u beter ook geen afsluitende pleister op de wondjes gebruiken.
 • Een goede pijnbestrijding is belangrijk voor het genezingsproces.

De recepten voor de medicijnen krijgt u tijdens uw opname in het ziekenhuis. Zitten De eerste tijd na de operatie is het verstandig om niet te lang ononderbroken stil te zitten. Maak er een gewoonte van ieder (half) uur even rond te lopen. Het is raadzaam om op een stoel te zitten met een hoge rugleuning, die zowel hoog als laag in de rug steun geeft.

 • Daarnaast moet u voldoende zithoogte hebben, waardoor de benen naar uw gevoel op een natuurlijke wijze op de grond rusten.
 • Liggen Zorg dat u niet op een bed slaapt dat doorzakt.
 • Eventueel kunt u planken of een spaanplaat onder de matras laten aanbrengen.
 • Bukken/oprapen Zorg ervoor u zo dicht mogelijk bij het voorwerp gaat staan.

Het is verstandig om tijdens het bukken door de knieën te gaan. Een steunpunt /houvast is van belang bij het door de knieën gaan en het weer omhoog komen. Extra steun betekent meer stabiliteit en controle over de beweging. Zorg er in ieder geval voor de rug recht te houden.

Dit geldt ook voor het verrichten van werkzaamheden in bukkende houding. Probeer zwaar tillen te vermijden. Aantrekken van sokken en schoenen De eerste dagen kan het prettig zijn om liggend de sokken aan te trekken. Met de schoenen gaat dit misschien ook. Later kunt u zittend de voet optrekken om de sok of schoen om de voet te krijgen.

Voor het strikken van uw veters is het het veiligst als u uw voet op een stoel of kruk zet. Huishoudelijk werk Het doen van licht huishoudelijke werkzaamheden, zoals afwassen, koffiezetten, tafel dekken etc. kunt u enkele dagen na uw operatie weer hervatten.

Hervatten van uw werk Lichte werkzaamheden zoals werken aan een bureau, kunt u na 6 á 8 weken hervatten. De eerste 1 á 2 weken begint u met halve dagen of enkele uren per dag. U moet hierbij goed opletten met bukken en tillen. Zwaardere werkzaamheden zoals werk waarbij u moet tillen, mag u na ongeveer 3 maanden weer hervatten.

Dit eventueel in overleg met uw behandelend neurochirurg. Seks Seksuele gemeenschap is niet bezwaarlijk, mits u verstandig met uw rug omgaat. Andere activiteiten Ongeveer 6 weken na uw ontslag mag u, afhankelijk van nog eventueel aanwezige klachten en op advies van uw fysiotherapeut, weer fietsen en autorijden.

 • Als de operatiewond geheeld is mag u ook gaan zwemmen.
 • U begint met zwemmen op uw rug, de keren daarna mag u ook op uw buik zwemmen.
 • Na ongeveer 4 tot 6 maanden kunnen alle sporten weer hervat worden, maar probeer wel rustig uit wat wel en wat niet goed gaat.
 • Heeft u nog vragen? Als u na het lezen van dit Persoonlijk Informatie Dossier (PID) gedurende uw verblijf in het ziekenhuis nog vragen heeft, kunt u deze gerust stellen aan de verpleegkundige op de afdeling of neuroloog.
You might be interested:  Menstruatie Pijn Begin Zwangerschap

De neurochirurg spreekt u bij het eerste polikliniekbezoek na ontslag. Bent u weer thuis na de operatie, dan kunt u zich wenden voor vragen en bijzonderheden bij uw huisarts. Bijlage 1 Algemene bewegingsadviezen 1. Draaien op bed: Trek één been op en rol dit been over het andere, nog gestrekte been.

Met de voet van uw opgetrokken been kunt u zich afzetten en uw handen mogen meewerken door ergens aan vast te pakken. Sommige mensen vinden het prettiger om beide knieën op te trekken. Dat mag ook. Eenmaal op uw zij is het makkelijk om voor- of achteruit te schuiven.2. Verplaatsen op bed in rugligging: Trek uw knieën een beetje op en leg uw onderrug naar links of rechts, daarna de bovenrug verplaatsen.3.

Vermijd het langdurig aannemen van dezelfde houding. Blijf niet te lang in één bepaalde houding zitten of staan.4. Zorg voor een geleidelijke opbouw van de periodes die u uit bed bent, en een geleidelijke afbouw van de uurtjes rust op bed in een periode van 3-4 weken.

 • Oefeningen
 • 1. Om de beweeglijkheid te verbeteren
 • Op uw rug oefenen:
 • Trek beide knieën op en beweeg ze rustig van links naar rechts.
 • Met de knieën opgetrokken’ stappen op de plaats’ maken.
 • Afwisselend de gestrekte benen over de onderlaag wegschuiven.
 • Druk uw onderrug in de matras en probeer daarna uw onderrug van de matras op te tillen, waarbij uw billen op de matras blijven (=bekken kantelen).

2. Om de spierkracht te versterken Vanuit rugligging:

 • Bekken kantelen en even vasthouden.
 • Hoofd optillen en “kijk naar de buik”.
 • Schouderbladen en achterhoofd in de matras drukken.

Staand oefenen:

 • Ergens aan vasthouden en dan door de knieën zakken (= halve knie-buiging.
 • Afwisselend tenen-hakkenstand.
 • Wisselend 1 been naar achter heffen.

Bijlage 2 Invullijst ter voorbereiding op de opname/anamnese De verpleegkundige gebruikt deze vragen om informatie toe te voegen aan uw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Door deze van te voren al beschreven te hebben zal het opname gesprek bespoedigd kunnen worden.

 1. In geval van nood, of om in overleg met u de naaste te kunnen informeren na de operatie vragen wij:
 2. Algemeen Naam van uw contactpersoon 1:
 3. Telefoon van uw contactpersoon 1:
 4. Naam van uw contactpersoon 2: Telefoon van uw contactpersoon 2:

MRSA screening MRSA is een specifieke bacterie die ongevoelig is voor bepaalde soorten antibiotica. MRSA komt veel voor in buitenlandse ziekenhuizen, maar ook binnen de varkens en/ of kalveren veehouderij. De bacterie is snel overdraagbaar. Bij patiënten met een verminderde weerstand kan besmetting met deze bacterie gevolgen hebben.

 • Bent u de afgelopen 2 maanden in een buitenlands ziekenhuis behandeld en/of opgenomen? o Ja
 • o Nee
 • Bent u beroepsmatig in contact met varkens en/of vleeskalverij? o Ja
 • o Nee
 • Bent u partner/ huisgenoot/ verzorgende van een MRSA positieve persoon? (aangetoonde besmetting met de bacterie) o Ja
 • o Nee

Voeding Hebt u een speciale voedingsgewoonte? (vegetariër, Halal, Kosjer etc.) o Ja, namelijk:

 1. o Nee
 2. Gebruikt u een voorgeschreven dieet? o Ja, namelijk:
 3. o Nee
 4. Hebt u last van misselijkheid/braken/spugen? o Ja
 5. o Nee
 6. Slik- en/of mondproblemen? o Ja, namelijk:
 7. o Nee
 8. Heeft u een gebitsprothese? o Ja
 9. o Nee
 10. Heeft u huidproblemen? o Ja
 11. o Nee
 12. Heeft u decubitus (doorligplekken)? o Ja
 13. o Nee
 14. Zijn er bijzonderheden met het plassen of met de ontlasting? o Ja, namelijk:
 15. o Nee
 16. SNAQ Score Bent u onbedoeld afgevallen? o Nee o Ja > 3 KG in de afgelopen maand
 17. o Ja > 6 KG in de afgelopen maanden
 18. Had u afgelopen maand een verminderde eetlust? o Ja
 19. o Nee
 20. Hebt u de afgelopen maand drink en / of sondevoeding gebruikt? o Ja
 21. o Nee
 22. Wat is uw lengte? _cm
 23. Wat is uw gewicht? _kg
 24. Overige vragen Hoe beoordeelt u zelf uw geheugen?
 25. o Goed o Matig o Verslechterd
 26. o Slecht
 27. Opmerkingen:
 28. Bent u ergens allergisch voor? o Ja, namelijk:
 29. o Nee
 30. Als u de pijn die u op dit moment ervaart gemiddeld in beeld moest brengen in de onderstaande schaal van 0 (geen pijn) tot 10 (zeer hevige pijn).
 31. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 * omcircelen wat van toepassing is
 32. Hartelijk dank voor uw medewerking!

Heeft u naar aanleiding van uw verblijf in het ziekenhuis nog op en aanmerkingen dan kunt u contact opnemen met één van de meewerkend teamleidinggevenden van de kliniek neurologie. De contactgegevens zijn te vinden op de informatiefolder die u bij opname aangereikt krijgt.

Hoe lang duurt spierpijn na operatie?

Waarom moet pijn na een operatie goed behandeld worden? – Pijn na een operatie is meestal beperkt in duur en zal na een aantal dagen verdwijnen. In een aantal gevallen kan pijn na een operatie aanleiding geven tot chronische of blijvende pijnklachten.

Hoe lang duurt zenuwpijn na operatie?

Kans op bijwerkingen –

Napijn: Een zenuwbehandeling kan in het begin napijn geven. Dit kan zelfs enkele dagen duren. Dit is andere pijn dan de oorspronkelijke zenuwpijn en tegen deze napijn helpt een normale pijnstiller zoals een paracetamol doorgaans wel. Zo nodig kan uw pijnspecialist of huisarts een andere pijnstiller voorschrijven. Opvliegers: Door de medicatie die wordt ingespoten bij de zenuw kunt u opvliegers krijgen. Bij vrouwen kan de menstruatie korte tijd verstoord raken. Ontregelde bloedsuikerspiegel bij diabetici: Bij diabetici kunnen de bloedsuikerspiegels een aantal dagen verhoogd zijn. Extra controle van de bloedsuikers is daarom aan te raden.

Hoe lang duurt het herstel van een beschadigde zenuw?

Conservatief (zonder operatie) – U wordt op de afdeling revalidatie gezien door de revalidatiearts of verpleegkundig specialist, Daarna wordt u verwezen naar de handtherapeut. Na operatief herstel van de zenuw dient de zenuwnaad gedurende 3 weken beschermd te worden.

 • Dit gebeurt m.b.v.
 • Gips of een kunststof spalk die voorkomt dat er rek op de zenuwnaad komt.
 • Na 3 weken start u met rustig oefenen en wordt de belastbaarheid langzaam opgebouwd.
 • Na 6 weken is de hand meestal weer normaal belastbaar.
 • Het herstel van de zenuw kan echter nog weken, maanden en zelfs wel meer dan een jaar duren.

De duur van het herstel is afhankelijk van de afstand van het letsel tot de spier of huid die de zenuw verzorgt. De groei van een zenuw bedraagt ongeveer 1 mm per dag. Totdat de zenuw hersteld is, is de behandeling gericht op:

Onderhouden van de beweeglijkheid van de gewrichten. Drie weken na de operatie wordt hiermee gestart. Oefeningen om de zenuw te laten glijden: starten drie weken na de operatie. Voorkomen van verkortingen van structuren in de arm en hand met behulp van spalken. Deze worden veelal ‘s nachts gedragen. Ondersteunen van gewrichten of een beweging met behulp van de spalk zolang de spierfunctie nog niet is hersteld. Wanneer de spierfunctie gaat herstellen, oefeningen doen om deze spieren te stimuleren en trainen. Stimuleren van het gevoel.

Hoe lang duurt herstel na rugoperatie?

Fysiotherapie thuis – We adviseren u thuis verder te gaan met fysiotherapie. De eerste 6 weken ligt de nadruk op het herstel van uw wond en het weer oppakken van dagelijkse activiteiten. Vanaf de 6e week na de operatie is uw rug voldoende hersteld om ook zwaardere activiteiten aan te kunnen.

Hoe lang duurt voordat er de kracht in de spier weer terug is na een operatie?

Werkhervatting – Om werkzaamheden te kunnen hervatten, moeten de geopereerde spieren en pezen de tijd hebben gehad om voldoende te genezen. Tevens moet de arm in alle richtingen weer pijnvrij kunnen bewegen. Als richtlijn kunt u aanhouden dat hier minimaal 12 weken na de operatie voor nodig zijn.

Binnen deze drie maanden wordt werkhervatting afgeraden. Lichte kantoorwerkzaamheden kunt u eerder hervatten, dan zware lichamelijke arbeid waarbij getild moet worden. Als richtlijn kunt u aanhouden dat de pijn, zwelling en stijfheid grotendeels verdwenen moeten zijn en dat uw werk deze symptomen niet mag verergeren en oproepen.

Vermijd de eerste 6 -12 weken het geven van grote krachten. Overleg hierover met de orthopedisch chirurg of de fysiotherapeut.

Welke pijnstiller bij stenose?

Paracetamol is een pijnstiller die uw stenosepijn verlichten. Ga met klachten echter altijd naar uw huisarts, want naast een doorverwijzing helpen zij ook bij pijnmedicatie die uw stenosepijn verlichten. Welke pijnstiller uw huisarts adviseert, hangt af van uw klachten.

Wat niet doen bij stenose?

Lumbale stenose (vernauwing in onderrug) De lumbale kanaalstenose of vernauwing van het lendenwervelkanaal is een aandoening die tamelijk veel en vooral bij oudere mensen voorkomt. Mensen die hieraan lijden klagen over pijn in de benen bij het lopen en staan.

Het is niet altijd een pijnlijk gevoel, maar soms juist een moe gevoel. Als de klachten erger worden wordt de loopafstand steeds kleiner. Als de patient maar op een bankje gaat zitten of voorover bukt zakken de klachten weer af. De klachten komen meestal in beide benen voor, maar soms ook maar in 1 been.

Liggen op de zij, of met opgetrokken benen, helpt vaak ook. Stilstaan na het lopen helpt niet omdat de klachten zelfs optreden na lang staan. Terwijl men vroeger gewend was om rechtop te lopen, gaat men wat voorovergebogen lopen, omdat in deze houding de klachten beter te dragen zijn.

De mensen met deze aandoening zien er daarom steeds meer tegenop om uit te gaan voor hun dagelijkse boodschappen of sociale genoegens waardoor ze tenslotte maatschappelijk geïsoleerd kunnen raken. Het is verder opmerkelijk dat de meeste patiënten die lijden aan een lumbale wervelkanaalstenose, prima kunnen fietsen zonder noemenswaardige been- en rugklachten.

Dit is te verklaren doordat bij het fietsen de rug gebogen is en dan het wervelkanaal juist wat meer ruimte krijgt. Om een goed begrip van de aandoening te krijgen is het belangrijk om een indruk te hebben van de anatomie van de wervelkolom.

Waar pijn bij stenose?

U hebt pijn in uw onderrug en benen of billen door een stenose. Dit wordt ook wel kanaalstenose genoemd, een vernauwing van het wervelkanaal. Hierdoor raken de zenuwen bekneld. Dat belemmert u in uw dagelijks leven.

Wat helpt tegen botpijn na operatie?

Wat is optimale pijnbestrijding na een operatie? – Voordat u de operatie ondergaat, komt u op de polikliniek Anesthesiologie voor een preoperatief onderzoek. Daar wordt met u besproken hoe de pijnstilling na de operatie wordt uitgevoerd. Na de operatie schrijft de anesthesioloog medicatie voor tegen de pijn.

Wat is zenuwpijn na een operatie?

Wat is blijvende zenuwpijn na hernia-operatie? – Blijvende zenuwpijn na hernia-operatie is een chronische pijn die aanhoudt na een hernia-operatie. Het kan zich voordoen als een brandende, tintelende of stekende pijn in het gebied dat door de aangetaste zenuw wordt geïnnerveerd.

Hoe lang doet een operatiewond pijn?

Werken, sporten en autorijden – Doordat u narcose of een verdoving heeft gehad is het mogelijk dat u zich de eerste dagen niet fit voelt. Het is normaal dat de wond nog enige tijd gevoelig of pijnlijk blijft. Sporten wordt afgeraden zeker totdat de wond volledig genezen is.

 1. Meestal duurt dit 2 – 3 weken.
 2. Bij grote ingrepen kan het verstandig zijn hier langer mee te wachten, bespreek dit met uw behandelend arts.
 3. Over werkhervatting mag uw behandelend arts geen uitspraken doen.
 4. Wat autorijden betreft schrijft de wet voor dat u zonder beperkingen of klachten uw auto moet kunnen besturen.

Overleg bij twijfel eventueel met uw auto-verzekeringsmaatschappij. U kunt lichamelijke activiteiten langzaam uitbreiden zonder te forceren.

Kan zenuwpijn blijvend zijn?

Ik heb zenuwpijn In het kort

Zenuwpijn is tintelende, prikkelende, branderige pijn. De zenuw kan ontstoken zijn, zit klem of is beschadigd. De pijn blijft vaak weken tot maanden. Bij zenuwpijn helpen pijnstillers vaak minder goed. Andere medicijnen helpen wat beter tegen de pijn. Bewegen is goed, ook bij pijn. Wordt de pijn erger, stop dan. Probeer zo veel mogelijk uw dingen te blijven doen.

You might be interested:  Pijn Aan Je Lever

Wat is het Een zenuw kan ontstoken zijn, beschadigd zijn of klem zitten. Dat kan zenuwpijn geven. Soms zit de pijn aan 1 kant van uw lichaam, dus links of rechts. Zenuwpijn gaat vaak samen met ‘gewone’ pijn. De pijn is heel vervelend, maar niet gevaarlijk. Wat merk ik

Bij zenuwpijn voelt u een tintelende, prikkelende, branderige pijn. U kunt heftige pijnscheuten hebben. Mensen beschrijven dit ook wel als ‘elektrische’ of ‘schietende’ pijn. De pijn blijft vaak lang: weken of maanden. Op een bepaald stuk huid kunt u niets voelen. Dit heet ‘een doof gevoel’. Een stuk huid kan ook pijn doen als u het aanraakt, of zelfs zonder dat u het aanraakt. Soms heeft u ook jeuk of tintelingen op die plek. Ook kan de plek koud, warm of zweterig aanvoelen. Wrijven op de plek maakt de pijn vaak erger. U merkt dat pijnstillers zoals paracetamol of pijnstillers zoals ibuprofen (NSAID’s) niet helpen.

Ibuprofen is een ontstekingsremmende pijnstiller. Dit soort pijnstillers wordt ook wel NSAID genoemd. Het werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend. Het is te gebruiken bij pijn waarbij ook sprake is van een ontsteking, zoals bij gewrichtspijn, reumatoïde artritis, ziekte van Bechterew en jicht.

 1. Bovendien bij migraine, hoofdpijn en menstruatieklachten, zoals abnormaal vaginaal bloedverlies.
 2. Het wordt soms ook gebruikt bij artrose, spierpijn en klachten door griep of verkoudheid.
 3. Voor meer informatie zie,
 4. Paracetamol werkt pijnstillend en koortsverlagend.
 5. Het is te gebruiken bij verschillende soorten pijn zoals, hoofdpijn, migraine, koorts, griep, verkoudheid, keelpijn, bijholteontsteking, middenoorontsteking, oorpijn door gehoorgangontsteking, artrose, spierpijn, gewrichtspijn en menstruatieklachten.

Voor meer informatie zie, Oorzaken Zenuwpijn kan komen door:

een ontsteking, zoals schade aan zenuwen, zoals bij of door alcohol Schade aan zenuwen heet, een zenuw of zenuwen die klem zitten, zoals bij een of bij het Zenuwpijn in beide benen komt vaak door een onder in uw rug. In het wervelkanaal gaan lange zenuwen naar uw benen. Die kunnen klem komen te zitten als er weinig ruimte is in het wervelkanaal.

Er is niet altijd een duidelijke oorzaak. Bij bijvoorbeeld is het niet altijd duidelijk hoe het komt. Adviezen

Is de pijn heftig, wordt de pijn erger, blijft de pijn lang of komt de pijn steeds terug? Maak een afspraak met uw huisarts. Die kan dan kijken wat de oorzaak is. Zenuwpijn kan erger worden of pijnscheuten geven: bij aanraken, kou of wrijven. Probeer daarom de huid niet aan te raken, niet te wrijven en te voorkomen dat de huid koud wordt. Sommige mensen vinden het wel prettig om de pijnlijke plek warm te maken of juist koud. Dat kan helpen om de pijn minder te maken. Ook bezig zijn met iets anders en ontspannen kan de pijn minder maken. De pijn gaat niet weg, maar u heeft er minder last van. Probeer door te gaan met de dingen die u elke dag doet. Verdeel uw activiteiten over de dag als u dat prettig vindt. Blijf bewegen, ook bij pijn. De pijn kan geen kwaad. Zo blijft u fit en blijven uw spieren sterk. Wordt de pijn erger bij bewegen, stop dan.

Kijk hier voor, Medicijnen Zenuwpijn is lastig te behandelen. Paracetamol en pijnstillers zoals ibuprofen (NSAID’s) helpen niet goed bij zenuwpijn. Wat vaak wel helpt zijn medicijnen die ook bij depressie of epilepsie worden gebruikt. Het kan lang duren voordat duidelijk is welk medicijn het beste helpt.

En hoeveel u van het medicijn moet gebruiken. Het medicijn begint soms pas na weken te werken. Het kan ook zijn dat een medicijn bij u niet helpt. U kunt dan een ander medicijn proberen. Vaak gaat de pijn niet helemaal weg met medicijnen. De medicijnen geven vaak wel meteen bijwerkingen. U begint daarom met weinig medicijn en gaat steeds iets meer nemen.

Hierdoor heeft u minder kans op bijwerkingen.

Bij zenuwpijn werkt amitriptyline het beste. Of als u ouder bent: nortriptyline, Bent u ouder en tevreden met amitriptyline, dan hoeft u niet van medicijn te veranderen. Amitriptyline is niet voor iedereen geschikt. U kunt het bijvoorbeeld beter niet gebruiken bij hartklachten, dementie of epilepsie, bij plasproblemen, als de lever of nieren niet goed werken of bij moeilijk kunnen poepen (verstopping van de darmen). Soms laat de huisarts eerst een hartfilmpje maken om te kijken of de medicijnen geschikt zijn voor u. De bijwerkingen die veel voorkomen zijn droge mond en sufheid. Krijgt u keelpijn of koorts in de eerste 10 weken dat u deze medicijnen gebruikt? Bel dan uw huisarts. U krijgt dan een bloedonderzoek. Ook gabapentine kan goed helpen bij zenuwpijn. Bijwerkingen zijn slaperig of duizelig zijn. Bij werkt het medicijn carbamazepine het beste. U kunt hier duizelig en slaperig van worden. Heeft u zenuwpijn op een bepaalde plek, zoals bij gordelroos? Dan kan een pleister met lidocaïne 5% (crème of zalf) helpen. Dit kan ervoor zorgen dat u tijdelijk op die plek niets voelt. Als andere medicijnen niet genoeg helpen en het echt nodig is, kan de huisarts tijdelijk voorschrijven. Deze hebben ook bijwerkingen en ze zijn verslavend.

Als een medicijn niet genoeg helpt tegen de pijn of u krijgt vervelende bijwerkingen, bel dan uw huisarts. Soms helpen verschillende medicijnen samen beter, waarbij u van elk medicijn minder hoeft te gebruiken. U heeft dan minder last van de bijwerkingen.

Amitriptyline hoort tot de groep tricyclische antidepressiemiddelen. Het regelt in de hersenen de hoeveelheid natuurlijk voorkomende stoffen die een rol spelen bij stemmingen en emoties. Artsen schrijven het voor bij depressie, posttraumatische stressstoornis, pijn door een zenuw en bedplassen. Ook bij spierpijn bij fibromyalgie, hoofdpijn.

En soms bij maagklachten, prikkelbare-darmsyndroom met veel pijn, en slapeloosheid bij iemand die niet meer beter wordt (palliatieve zorg). En bij migraine en te veel speeksel bij ALS. Voor meer informatie zie, Carbamazepine brengt overprikkelde zenuwen in de hersenen tot rust.

Artsen schrijven het voor bij epilepsie, zenuwpijn, diabetes insipidus, manie en alcoholontwenning. Voor meer informatie zie, Gabapentine beïnvloedt de informatieoverdracht via zenuwen in de hersenen.Artsen schrijven het voor bij epilepsie en bij zenuwpijn. Ze schrijven het soms voor bij het complex regionaal pijnsyndroom (CRPS, ook wel posttraumatische dystrofie genoemd), voortdurende hik, spierkrampen, rusteloze benen en om opvliegers tegen te gaan na de behandeling van borstkanker.

Voor meer informatie zie, Ibuprofen is een ontstekingsremmende pijnstiller. Dit soort pijnstillers wordt ook wel NSAID genoemd. Het werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend. Het is te gebruiken bij pijn waarbij ook sprake is van een ontsteking, zoals bij gewrichtspijn, reumatoïde artritis, ziekte van Bechterew en jicht.

 • Bovendien bij migraine, hoofdpijn en menstruatieklachten, zoals abnormaal vaginaal bloedverlies.
 • Het wordt soms ook gebruikt bij artrose, spierpijn en klachten door griep of verkoudheid.
 • Voor meer informatie zie,
 • Nortriptyline behoort tot de groep tricyclische antidepressiemiddelen.
 • Het regelt in de hersenen de hoeveelheid natuurlijk voorkomende stoffen die een rol spelen bij stemmingen en emoties.

Artsen schrijven het voor bij depressie, zenuwpijn, rookverslaving, maagklachten en prikkelbare-darmsyndroom. Voor meer informatie zie, Paracetamol werkt pijnstillend en koortsverlagend. Het is te gebruiken bij verschillende soorten pijn zoals, hoofdpijn, migraine, koorts, griep, verkoudheid, keelpijn, bijholteontsteking, middenoorontsteking, oorpijn door gehoorgangontsteking, artrose, spierpijn, gewrichtspijn en menstruatieklachten.

Een pleister met capsaïcine (een stof uit hete peper). Na 1 tot 2 weken voelt u niets meer op die plek. De pleister opplakken is pijnlijk en branderig. Een prik met een ontstekingsremmer en een verdoving. Op de plek waar het pijn doet, of in de rug (tussen de wervels).

Hoe gaat het verder Zenuwpijn is heel vervelend en kan weken tot maanden blijven. Vaak verdwijnt de pijn ook weer. U kunt samen met uw huisarts kijken wanneer u minder medicijnen kunt gaan gebruiken of ermee kunt stoppen. Probeer door te gaan met de dingen die u elke dag doet.

 • Bedenk dat de pijn niet schadelijk of gevaarlijk is.
 • Bezig zijn met iets anders helpt: de pijn is niet weg, maar u heeft er minder last van.
 • Het kan zijn dat de pijn niet helemaal weggaat.
 • Maar u kunt dan wel weer doen wat u graag wilt: de kwaliteit van uw leven wordt meestal beter.
 • Wordt de pijn niet minder of : bespreek met uw huisarts wat u hieraan kunt doen.

Wanneer bellen Bel uw huisarts als u 1 van deze dingen merkt:

U bent met amitriptyline gestart en krijgt in de eerste 10 weken keelpijn of koorts. Uw medicijnen helpen niet genoeg tegen de pijn. U heeft veel last van bijwerkingen.

Amitriptyline hoort tot de groep tricyclische antidepressiemiddelen. Het regelt in de hersenen de hoeveelheid natuurlijk voorkomende stoffen die een rol spelen bij stemmingen en emoties. Artsen schrijven het voor bij depressie, posttraumatische stressstoornis, pijn door een zenuw en bedplassen.

Hoe weet je of een zenuw beschadigd is?

Pijn door aanraking. pijn door temperatuurswisselingen. brandende of stekende pijn. evenwichtsstoornissen, vooral bij het lopen op een oneffen ondergrond of in het donker.

Hoe merk je dat een zenuw herstelt?

Herstel – Nadat de zenuw is gehecht moeten de zenuwvezels vanaf de verwonding opnieuw gaan groeien tot het einde van de zenuw in de huid of in de spieren. Dit is een zeer langzaam proces en gaat met een snelheid van ongeveer 1 millimeter per dag. Zo zal een gehechte zenuw in de hand die 10 centimeter moet overbruggen er 100 dagen over doen om de vingertop te bereiken.

Over het algemeen kan men tot 1 jaar (bij uitzondering 2 jaar) na het letsel nog geleidelijke verbetering van het gevoel bereiken. Ondanks dat de zenuw zo nauwkeurig mogelijk is gehecht zal het gevoel nooit meer hetzelfde worden als voor de verwonding. Datzelfde geldt ook voor de aansturing van spieren.

Gedurende het herstel van de zenuw kan de uitgroeiende zenuw zeer gevoelig zijn. Vaak is het gevoel dat terugkomt redelijk tot goed. De uitkomst bij aansturing van spieren wisselt, maar is over het algemeen minder goed dan het herstel van gevoel.

Hoeveel lopen na stenose operatie?

Zitten – Zitten is belastend. Houd bij zitten rekening met het volgende: Lees meer

De stoel waarop u zit moet hoog genoeg zijn. U moet recht kunnen zitten met uw voeten op de grond.Probeer ontspannen te zitten met uw billen achter in de stoel en uw rug tegen de rugleuning. Let op dat u niet onderuitgezakt zit. Dat is het makkelijkst op een stoel met een hoge, licht achterover hellende rugleuning met voldoende steun in de onderrug.Zit de eerste 6 weken na de operatie maximaal 15 minuten achter elkaar. Ga regelmatig even staan of lopen (3 minuten staan of lopen).

Na 6 weken mag u wat langer zitten. We adviseren u om maximaal 2 uur achter elkaar te zitten. Heeft een beroep waarbij u veel zit? Dan is een goede, op uw maat ingestelde werkplek wenselijk. Vraag hierover advies aan de bedrijfsarts of fysiotherapeut. Hieronder ziet u welke zithouding niet juist is (1e foto) en welke wel juist is (2e foto).

Wat is rustig aan doen na operatie?

7. Kom na de operatie in beweging – Probeer de dag van de operatie al weer wat te bewegen. Zit een tijdje in een stoel, zet je bed wat rechter of doe voorzichtig wat rek- en strekoefeningen. Let hierbij goed op dat eventuele hechtingen niet losgaan of gevoelige plekken pijn gaan doen. Probeer zo snel mogelijk weer zelfstandig naar het toilet te kunnen. Zo zorg je dagelijks voor beweging.

Hoe slapen na stenose operatie?

Na de operatie – Als het mogelijk is mag u direct na de operatie starten met mobiliseren. Een lang verblijf in het ziekenhuis is niet noodzakelijk. U mag, afhankelijk van uw herstel, de dag na de operatie met ontslag. Het is belangrijk dat u in het begin niet te lang zit.

Welke pijnstiller bij stenose?

Paracetamol is een pijnstiller die uw stenosepijn verlichten. Ga met klachten echter altijd naar uw huisarts, want naast een doorverwijzing helpen zij ook bij pijnmedicatie die uw stenosepijn verlichten. Welke pijnstiller uw huisarts adviseert, hangt af van uw klachten.