Houding Kat Met Pijn
Van nature leven katten niet in groepen, maar alleen. In de natuur zijn ze niet alleen jager, maar kunnen ook prooi zijn. Als een kat zich kwetsbaar opstelt kan dit dus risicovol zijn en van soortgenoten hoeft een kat geen hulp of steun te verwachten. Een kat zal pijn daarom proberen te verbergen, want pijn tonen zou aangeven dat het dier zwak is.

 1. Daarom is het voor eigenaren soms lastig om aan een kat te zien of hij pijn heeft.
 2. Natuurlijk heeft pijn wel effect op de kat, waardoor deze onbewust subtiele signalen afgeeft.
 3. Om pijn goed te herkennen is het belangrijk om te weten op welke signalen gelet moet worden.
 4. Dit voorkomt dat katten onnodig pijn lijden of te laat naar een dierenarts gebracht worden.

Pijn is een onplezierig gevoel dat aangeeft dat er ergens in het lichaam iets mis is. Dieren kunnen natuurlijk niet in woorden aangeven dat ze pijn hebben en hoe hevig die is. Het is daarom belangrijk om als eigenaar alert te zijn op andere signalen, hoe subtiel ze soms ook kunnen zijn.

 1. Pijn kan acuut (plotseling) of chronisch (langdurig) zijn.
 2. Bij acute pijn zullen de signalen duidelijker te zien zijn dan bij chronische pijn.
 3. Pijn kan tot uiting komen in lichamelijke veranderingen, die bijvoorbeeld door een dierenarts gemeten kunnen worden, maar ook in veranderingen in houding, gezichtsuitdrukking of gedrag die u thuis beter kunt opmerken.

Er zal hieronder besproken worden op wat voor soort signalen gelet kan worden bij het herkennen van pijn bij de kat. De meeste katten die pijn hebben zullen minder eten of bij acute pijn soms zelfs geheel stoppen met eten. Dit kan bij katten binnen een korte tijd al voor ernstige problemen zorgen, omdat de kat gebruik gaat maken van vetreserves in het lichaam.

 • Dit zorgt voor leververvetting wat soms fataal af kan lopen.
 • Het is dus erg belangrijk om het eetgedrag in de gaten te houden en een dierenarts in te schakelen als de kat steeds slechter eet voor een langere periode, of niets eet voor een periode van langer dan een dag.
 • Ook het gewicht moet in de gaten gehouden worden.

Let daarbij op plotseling of langdurig gewichtsverlies, maar ook op gewichtstoename. Wanneer de kat zwaarder wordt terwijl hij nog evenveel eet als anders, kan dat komen doordat hij minder actief is en dat kan veroorzaakt worden door pijn (zie het kopje “veranderingen in gedrag”).

 1. Wanneer een kat pijn heeft zal hij vaak meer en langer slapen.
 2. Maar ook juist minder slapen kan voorkomen bij een kat met pijn.
 3. Atten met veel pijn kunnen meer inactief wakker liggen en niet écht slapen.
 4. Als een kat slecht slaapt zal hij niet meer in de REM slaap (een fase in de slaap waarin de hersenen veel informatie verwerken) en de diepe slaap komen, wat nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid van het dier.

Het is daarom erg belangrijk om de slaapgewoontes van uw kat in de gaten te houden en een dierenarts te raadplegen als deze erg afwijken van het normale slaapritme. Het herkennen van pijn is thuis vaak makkelijker dan bij de dierenarts. De eigenaar van de kat weet hoe de kat zich normaal gedraagt en merkt afwijkingen dus sneller op.

 1. Pijnsignalen kunnen bij elke kat heel verschillend zijn.
 2. Daarnaast zullen katten hun pijn tegenover onbekenden, zeker in een stressvolle omgeving zoals de dierenartsenpraktijk, nog meer proberen te verbergen.
 3. Gedragsveranderingen of abnormale gedragingen hebben vaak een medische oorzaak, dus wanneer hier sprake van is moet een dierenarts geraadpleegd worden.

Geef aan de dierenarts door welk afwijkend gedrag u gezien hebt, omdat dit kan helpen sneller de juiste diagnose te stellen. Het kan ook handig zijn om de kat te filmen, zodat het voor de dierenarts makkelijker is om de lichaamstaal van de kat in de thuissituatie te beoordelen.

 • Atten houden van routine en zullen hier niet snel ‘zomaar’ van afwijken.
 • Wanneer uw kat gedragsveranderingen laat zien, is het altijd belangrijk om op zoek te gaan naar de reden hiervan.
 • Pijn kan een mogelijke oorzaak zijn.
 • Zowel bij chronische als bij acute pijn treden er vaak gedragsveranderingen op.

Bij acute pijn zal dit plotseling gebeuren waardoor het dus ook meer opvalt. Bij chronische pijn verandert gedrag geleidelijk waardoor het wat moeilijker te herkennen is. Het is belangrijk om dit in het achterhoofd te houden bij het observeren van het gedrag.

Verminderde activiteit : Wanneer een kat pijn heeft zal hij vaak minder actief zijn en dus rustiger overkomen. Het kan voorkomen dat de kat niet meer wil rennen of springen en zijn tijd vooral slapend of liggend doorbrengt. Verminderde sociale interactie : Katten met pijn interesseren zich minder voor het spelen met soortgenoten of mensen en zullen minder vaak ander sociaal gedrag vertonen, zoals het wassen van andere katten. Geen interesse tonen in de omgeving : De kat zal minder kijken naar wat er om hem heen gebeurt, de ogen zullen vaker dicht zijn en bewegende dingen zoals vogels of vliegen zijn ineens minder interessant. Terugtrekken : Een kat met pijn trekt zich vaak terug om met rust gelaten te worden. Het kan voorkomen dat hij zich verstopt op plekken waar hij normaal nooit zit, het kan ook zijn dat hij zich terugtrekt naar de normale slaapplaats. Niet aangeraakt willen worden: Het kan voorkomen dat een kat met pijn aanraking, borstelen en optillen niet meer goed kan verdragen. Hij kan dit op verschillende manieren aangeven of hij zal bijvoorbeeld minder dicht bij de eigenaar gaan liggen dan normaal. Minder wassen : Een kat met pijn zal zichzelf vaak minder gaan wassen en kan er daardoor onverzorgd uit gaan zien. Het kan ook voorkomen dat de kat juist heel veel wast op één specifieke plek omdat het op die plek pijn doet. Niet (goed) strekken : Strekken kan voor een kat met pijn extra pijnlijk zijn, waardoor een kat met pijn het strekken dus kan gaan vermijden of minder diep zal strekken.

Niet alleen veranderingen in het gedrag, maar ook het laten zien van nieuwe gedragingen kan een teken zijn dat de kat pijn heeft. Wanneer een kat gedragingen laat zien die hij normaal nooit zal tonen, of alleen in een andere situatie, wordt er gesproken van afwijkend gedrag. De volgende afwijkende gedragingen komen vaak voor bij een kat met pijn:

Veranderd “karakter”: Een veelvoorkomend signaal dat een kat pijn heeft is het veranderen van het karakter. De kat kan agressiever worden (meer bijten, slaan, blazen), of het kan voorkomen dat de kat juist schrikachtiger wordt. Lusteloosheid : De kat reageert minder op dingen waarop hij normaal wel zou reageren en lijkt “minder zin in het leven” te hebben of komt “depressief” over. Verwijzen naar het pijngebied : Wanneer een kat pijn heeft gebeurt het vaak dat hij op bepaalde manieren “verwijst” naar een pijngebied. Dit kan gebeuren via het specifiek wassen, zoals hier boven te lezen, maar ook door het kijken naar de pijnlijke plek, het aanraken van de plek, of veel krabben op één en dezelfde plek. Deze gedragingen zijn niet altijd opvallend en kunnen ook andere oorzaken hebben zoals jeuk of stress. Vluchten bij benadering : De kat zal meer vluchtgedrag vertonen wanneer hij benaderd wordt en zichzelf daarbij soms ook verstoppen. Anders lopen : Wanneer de manier van lopen van de kat aangepast wordt is dit vaak te wijten aan pijn. Afwijkend lopen is vooral zichtbaar bij traplopen en bij het op- en afspringen vanaf hoogtes. Mank lopen is ook op andere momenten goed te herkennen. Rusteloosheid: Een kat die rusteloos lijkt, of waarvan het lijkt alsof hij “niet lekker kan liggen” en van positie blijft veranderen, kan last hebben van pijn. Veranderingen in plasgedrag: Wanneer een kat pijn heeft kan het voorkomen dat hij de kattenbak niet meer in wil of kan. Dan zal de kat een andere plek kiezen om zijn behoeftes te doen. Het kan ook voorkomen dat de kat wel in de bak plast, maar de urine niet begraaft. Dit kan naast een teken van pijn ook een teken van stress zijn.

You might be interested:  Ontstoken Tandvlees Pijn Oma Weet Raadt

Een kat met pijn zal vaak andere houdingen aannemen om zo de pijn te verlichten of omdat hij zich zo veiliger voelt. De meest voorkomende houdingen die een kat met pijn aanneemt zijn:

Elleboogzit/gehurkte positie : Een zittende houding met de pootjes gedeeltelijk onder het lichaam gestopt, de ellenbogen naar binnen getrokken, tegen de buik aan gedrukt. Vaak ziet de kat er gespannen uit of voelen de spieren gespannen. Hoofd hangt lager dan de schouders: Bij het lopen of zitten kan het hoofd lager hangen dan de rest van het lichaam. Gebolde rug : De rug van de kat zal vaak gebogen zijn wanneer deze pijn heeft. Dit kan te zien zijn bij het liggen, maar ook bij het bewegen. Niet meer de “normale” houding aannemen : Het belangrijkste waar bij het observeren van de houdingen naar gekeken moet worden is of ze afwijken van normaal. Ligt een kat normaal opgerold in een balletje, maar doet hij dat nu ineens nooit meer? Dat kan een teken zijn dat er iets aan de hand is.

Aan het gezicht van een kat is veel af te lezen. Bepaalde gezichtsuitdrukkingen kunnen veel vertellen over hoe de kat zich voelt, dus ook of hij pijn heeft. Er zijn 4 belangrijke gezichtsuitdrukkingen die kunnen helpen bij het herkennen van pijn bij de kat.

Gesloten of half-dichtgeknepen ogen : Een kat met pijn zal minder alert uit de ogen kijken en deze vaak helemaal of half dichtknijpen. Verwar dit niet met een tevreden kat die langzaam zijn ogen dichtknijpt en weer opent! Platte oren : De oren van de kat zeggen veel over zijn toestand. Wanneer een kat heel veel pijn heeft kan hij zijn oren plat naar buiten draaien. Een kat kan in zijn taal naar andere katten ook zijn oren platleggen. Wanneer er echter geen andere katten in de buurt zijn, kan dit een teken van pijn zijn. Platte neus en aangespannen bek : Een erg subtiel pijnsignaal van de kat is het plat trekken van de neus en het aanspannen van de bek. De kat lijkt hierdoor een iets bredere bek te hebben en een kleinere neus. Gespannen snorharen : De snorharen zijn rechtgetrokken en wijzen naar voren.

Om het herkennen van pijn makkelijker te maken zijn er vele pijnschalen ontwikkeld. Met behulp van een pijnschaal kan de aanwezigheid van pijn, met name acute pijn, bepaald worden. Bij het gebruik van pijnschalen wordt er op verschillende factoren gelet: veranderingen in gedragingen, houdingen, gezichtsuitdrukkingen en bijvoorbeeld veranderingen in het eetgedrag.

Aan elke factor wordt een score gegeven op een bepaalde schaal, bijvoorbeeld van 0 tot 2. Hierdoor wordt er een compleet beeld gevormd over de pijntoestand van het dier. Hieronder worden twee pijnschalen uitgelicht die handig in gebruik zijn voor het herkennen van acute pijn bij de kat. Feline Grimace Scale (gezichtsuitdrukking) De Feline Grimace Scale is een erg nieuwe pijnschaal, maar hij wordt al volop gebruikt door dierenartsen.

Met behulp van deze schaal worden gezichtsuitdrukkingen gescoord, waarbij gelet wordt op vijf onderdelen: de positie van de oren, de stand van de ogen, de spanning in de snuit, de positie van de snorharen en de positie van het hoofd. Er wordt voor elk onderdeel een score gegeven van 0 tot 2, waarbij 1 staat voor “gematigd aanwezig” en 2 voor “duidelijk aanwezig”. Feline Grimace Scale. Klik op het plaatje om te openen als PDF. Met toestemming gebruikt en vertaald. Oorspronkelijke publicatie: Evangelista, M.C. et al. Facial expressions of pain in cats: the development and validation of a Feline Grimace Scale. Sci. Rep.9, 1–11 (2019).

 • Meer informatie op https://www.felinegrimacescale.com /.
 • De pijnschaal mag alleen als ondersteuning gebruikt worden.
 • Niet alle dieren met pijn zullen de divers gezichtsuitdrukkingen laten zien, de uiting daarvan is namelijk ook afhankelijk van de omstandigheden.
 • Als er vermoed wordt dat de kat pijn heeft is het belangrijk om de dierenarts om raad te vragen, ongeacht wat de uitslag van de Grimace Scale is.

Composite scale (gedrag en gezichtsuitdrukking) Om pijn bij katten te herkennen bestaan er verschillende Composite Pain Scales. Zo’n pijnschaal kijkt naar het dier in zijn geheel en neemt meer factoren mee dan bijvoorbeeld de Grimace schaal. De Glasgow Composite Scale is een voorbeeld van een pijnschaal die makkelijk in gebruik is.

 1. Deze schaal scoort gedrag met een score van 0 tot 4 en kijkt daarnaast ook naar gezichtsuitdrukkingen.
 2. De scores worden opgeteld waardoor er een eindoordeel over de pijntoestand van de kat uitkomt.
 3. De pijnschaal is te vinden op: https://www.aprvt.com/uploads/5/3/0/5/5305564/cmp_feline_eng.pdf Soms is het erg moeilijk te bepalen of een kat pijn heeft, ergens bang voor is, of zich bijvoorbeeld anders gedraagt omdat hij zich erg verveelt.

Alle drie hebben ze te maken met stress, waardoor de signalen ook erg overeen zullen komen. Pijn en angst kunnen vooral goed onderscheiden worden doordat een angstige kat over het algemeen vaak probeert te vluchten, of juist snel agressief wordt, terwijl een kat met pijn vaak juist wat passiever is en zich zal verstoppen en geen interesse in de omgeving toont.

 1. Een bange kat is te herkennen aan de vergrote pupillen, terwijl een kat met pijn de ogen dicht knijpt.
 2. Een (chronisch) verveelde kat kan stereotiep gedrag vertonen, zoals het (kaal)likken van bepaalde plekken op het lichaam.
 3. Ook zal de kat vaak minder bewegen, meer slapen, of juist dingen beginnen te onderzoeken die eerder nooit interessant waren, wat allemaal dus erg moeilijk te onderscheiden is van pijngedrag.

Bij een kat met pijn is het erg belangrijk om iets tegen die pijn te doen. Neem daarom contact op met de dierenarts als u denkt dat uw kat pijn heeft. Deze kan verder onderzoek doen. De dierenarts kan ook pijnstilling voorschrijven om uit te sluiten of juist te bevestigen dat er sprake is van pijn.

Als er sprake is van pijn, zijn er vaak duidelijke gedragsveranderingen bij te zien bij het starten (of stoppen) van de pijnstilling. Wanneer pijn uitgesloten is, kan eventueel door een gedragstherapeut gekeken worden wat de oorzaak is van het afwijkende gedrag van uw kat. Ga niet zelf ‘dokteren’ en gebruik nooit (zonder voorafgaand overleg met uw dierenarts) pijnstillers die voor mensen bedoeld zijn, deze zijn vaak giftig voor dieren! Sommige veel voorkomende aandoeningen kunnen goed herkend worden door de bijbehorende pijnsignalen.

Door te weten welke signalen dit zijn wordt het vaak veel makkelijker om pijn te herkennen en deze te koppelen aan een aandoening. Hieronder worden de meest voorkomende aandoeningen besproken die pijn kunnen veroorzaken bij de kat. Artrose Artrose is een veel voorkomende aandoening die pijn veroorzaakt doordat botten en gewrichten langs elkaar wrijven.

 • Doordat artrose een chronische aandoening is en dus langzaamaan erger wordt is het lastig te herkennen bij katten.
 • Wanneer een kat moeite krijgt met springen of geen moeite meer neemt om op plekken te springen waar hij eerst wel kwam, kan dit een teken zijn van artrose.
 • Ook het minder bewegen (“luier zijn”), stijve bewegingen, verdikkingen rondom gewrichten, depressie, onverzorgde vacht en het niet meer gebruiken van de kattenbak zijn veel voorkomende signalen van artrose en andere gewrichtsproblemen.
You might be interested:  Gekneusde Rib Pijn Bij Liggen

Let ook op kleinere signalen, zoals steeds de pootjes naast elkaar zetten bij het traplopen, langer twijfelen bij het op- en afspringen, eerst zo ver mogelijk naar beneden ‘glijden’ voordat er afgesprongen wordt, enzovoorts. Gebitsproblemen Het gebit van de kat moet goed verzorgd worden om pijnlijke aandoeningen te voorkomen.

Een veel voorkomende oorzaak van gebitsproblemen bij de kat is tandplak en daaruit volgend tandsteen, wat vaak makkelijk te voorkomen is door goede voeding of het regelmatig (laten) poetsen van de tanden. Als een kat last heeft van tandproblemen zal dit vaak te merken zijn aan veranderingen in het eetgedrag, zoals het laten vallen van voedsel uit de bek (‘kruimelen’) tijdens het eten.

Daarnaast kan het voorkomen dat de kat bloedingen in de bek of rood tandvlees heeft, een gezwollen bek heeft, een stinkende adem ontwikkelt en gewicht verliest. Ook kan een kat agressief en onvoorspelbaar worden door problemen met de tanden. Buikpijn Buikpijn kan verschillende oorzaken hebben bij katten.

Vooral problemen met de spijsvertering, zoals diarree, kunnen tot buikpijn leiden. Wanneer een kat buikpijn heeft kan dit dus goed te herkennen zijn aan veranderingen in de ontlasting. Daarnaast zal een kat met buikpijn in elkaar gedoken zitten met de voorpoten onder het lichaam en de ellenbogen naar de buik wijzend.

De buik voelt hierbij bijna altijd heel gespannen. Het hoofd hangt vaak lager dan het lichaam. Buikpijn kan ook zorgen voor agressie bij de kat. Pijn bij katten is soms lastig te herkennen. Het beste is natuurlijk om pijnklachten zo veel mogelijk te voorkomen.

Minder of niet eten Meer en langer, of juist minder slapen

Gedragsveranderingen:

Minder sociale interactie met soortgenoten of mensen Geen interesse in de omgeving Terugtrekken, verstoppen Niet aangeraakt willen worden, minder bij de eigenaar liggen Minder wassen, of juist veel wassen op één specifieke pek Niet (goed) strekken

Ander gedrag vertonen dan normaal

Veranderd ‘karakter’, bijvoorbeeld agressiever of schrikachtiger Lusteloos of depressief overkomen Verwijzen naar een pijngebied, door kijken, veel wassen of krabben op één plek Vluchten bij benadering Anders lopen Rusteloosheid, steeds van positie veranderen Veranderingen in plasgedrag, niet meer op de kattenbak willen, urine niet begraven

Specifieke houdingen:

Elleboogzit/gehurkte positie, de kat ziet er gespannen uit of de spieren voelen gespannen Hoofd lager dan de schouders Gebolde rug Niet meer de “normale” houding aannemen

Gezichtsuitdrukkingen:

Oren opzij getrokken of plat liggend en naar buiten gedraaid Ogen halfgesloten of gesloten Snuit gespannen Snorharen rechter dan normaal, eventueel naar voren gericht Hoofd lager dan normaal, eventueel kin naar de borst

Hoe ligt een kat die pijn heeft?

Verandering in beweging en houding bij kat met pijn –

Vaak van lichaamshouding veranderen: het dier lijkt geen comfortabele houding te kunnen vinden.  Gespannen houding: zoals zitten of liggen met een gebolde rug of ineengedoken zitten. Wanneer katten pijn hebben, liggen ze vaak niet meer opgekruld.  Beweging: de meeste katten zullen bij pijn minder bewegen of veel stilzitten. Ook bij pijn hoort: stijf lopen, minder soepel voorwerpen achtervolgen en moeite met opstaan of gaan liggen pa Springen en traplopen: bij problemen in het bewegingsstelsel valt het op dat katten minder hoog of ver springen. Ze hebben bijvoorbeeld een extra opstapje nodig om hogere plaatsen te bereiken. Ook lopen ze minder soepel de trap op en af. Bij het oplopen van de trap nemen ze vaak halverwege een pauze en bij het aflopen van de trap gaan ze zijwaarts naar beneden en vertonen vaak een konijnen-huppel met de achterpoten.   Gezichtsuitdrukking: bij pijn zal de gezichtsuitdrukking van katten veranderen, dit kan wat lastiger te herkennen zijn dan de bovengenoemde pijnsignalen. Samengeknepen oogleden die in een V-vorm staan, een frons op het voorhoofd, het plat houden van de oren en een gespannen neus en bek passen bij pijn. Ook de snorharen kunnen informatie geven over mogelijke pijn; houdt de kat deze strak naar voren, dan kan er sprake zijn van pijn. 

Wat zegt de houding van een kat?

De staart – Het is redelijk eenvoudig om aan de hand van de staart te bepalen hoe je kat zich voelt. Wel moet je nog kijken naar de andere factoren. Als we enkel naar de staart kijken kunnen we de volgende algemene standen aan emoties koppelen:

Staart staat recht omhoog: je kat begroet op vriendelijke manier een dier of mens. Staart staat omhoog met een geknakt puntje: je kat begroet een dier of mens die het aardig vindt. Staart staat trillend omhoog: je kat is heel erg blij om zijn lieve baasje weer te zien! Staart gaat heen en weer op de vloer: je kat is ergens door geïrriteerd, Staart is dik en staat omlaag: je kat is ergens bang voor. Staart is dik en staat omhoog: je kat erg boos en agressief, Staart hangt naar beneden: je kat is alert of iets aan het onderzoeken. Staart slingert sierlijk langs het lichaam: je kat is vriendelijk en zoekt contact.

Hoe weet je of een kat zich niet goed voelt?

Een zieke kat herkennen, veelvoorkomende algemene signalen – 1. Verandering in gedrag Wanneer u een verandering opmerkt in de manier waarop uw kat met u of andere huisdieren omgaat, kan het zijn dat uw kat pijn heeft of zich niet goed voelt. Uw kat laat zich bijvoorbeeld niet meer graag aanraken of komt juist ineens heel erg vaak om aandacht vragen.

2. Verandering in het eet- en drinkpatroon 3. Veranderingen in activiteit 4. Veranderingen in het slaappatroon 5. Het gedrag op de kattenbak 6. Plotseling gewichtsverlies 7. Veranderingen in het verzorgen van de vacht 8. Een slechte adem

Het kan zijn dat uw kat minder gaat eten en drinken. In sommige gevallen kan het zijn dat uw kat juist veel meer gaat drinken. Let er goed op wanneer u opmerkt dat dit gedrag anders is bij uw kat. Dit kan duiden op een ziekte. Wanneer uw huisdier bijvoorbeeld last van het gebit heeft, kan het zijn dat hij minder eet of duidelijk meer moeite heeft met kauwen.

 1. Sommige katten kunnen ook plotseling veel gaan braken.
 2. Dit kan gebeuren kort nadat uw kat gegeten heeft of zonder dat uw kat iets binnen heeft gekregen.
 3. Het uitbraken van haarballen hoeft niet alarmerend te zijn, maar wanneer uw kat veelvuldig braakt is het belangrijk om de oorzaak te achterhalen.
 4. Wanneer uw kat langer dan 24 uur weigert te eten en/of drinken, raadpleeg dan uw dierenarts.
You might be interested:  Blijvende Pijn Na Schouderoperatie

Als de kat plotseling of geleidelijk aan veel minder actief wordt, dan kan er iets aan de hand zijn. Wanneer uw kat ouder wordt kan het diertje vanzelfsprekend wat rustiger worden, echter kan het in sommige gevallen dus ook een teken zijn dat uw huisdier ziek is.

 • Zeker wanneer uw kat nog relatief jong is en plotseling sloom wordt of erg veel slaapt, dan is het raadzaam om uw huisdier de komende tijd iets beter te observeren.
 • Probeer er eens op te letten of uw kat bijvoorbeeld anders loopt.
 • Lijkt de kat stijver? Heeft hij moeite om de trap op te lopen of in de vensterbank te springen? Mogelijk heeft uw huisdier pijnlijke spieren of gewrichten.

Wanneer het slaappatroon en/of de houding tijdens het slapen verandert, kan dit wijzen op bijvoorbeeld pijn. Slaapt uw kat veel meer dan normaal of lijkt hij juist onrustiger en veel minder te slapen? Dan is het mogelijk dat er iets aan de hand is. Wanneer uw kat niet meer in de kattenbak poept of plast, kan dit wijzen op een bepaald ongemak.

Het is verstandig om dit gedrag niet te negeren. Ook wanneer uw kat dit slechts één keer gedaan heeft is het aan te raden om uw kat iets beter in de gaten te houden. Tevens is verandering van de ontlasting of moeite met plassen een indicatie dat uw huisdier niet in orde is. Wanneer uw kat last heeft van hevige diarree en dit 48 uur aanhoudt, raadpleeg dan uw dierenarts en neem bij voorkeur een monster van de verse ontlasting mee.

Bij overmatig plassen en drinken kan er sprake zijn van diabetes en andere ziektes. Alhoewel het bij katten die ouder worden normaal is om vaak iets magerder te worden, kan gewichtsverlies een reden zijn om uw kat te laten onderzoeken. Verschillende ziekten uiten zich in het beginstadia in gewichtsverlies.

 • Wanneer uw kat over een periode van 2 weken geleidelijk aan afvalt, dan is het van groot belang dat u zo snel mogelijk uw dierenarts om advies vraagt.Huidschilfers en overmatig likken van de vacht kan een gevolg zijn van een huidirritatie door bijvoorbeeld een allergie of vlooien.
 • Het verzorgen van de vacht is voor katten erg belangrijk en ontspannend.

Een kat die de vacht minder goed verzorgt, kan ergens last van hebben. Ook wanneer uw kat veel in de vacht bijt of krabt is het verstandig om de vacht en huid nader te onderzoeken.Een slechte adem bij de kat kan wijzen op een aandoening of ontsteking in de bek.

Hoe zie je dat je kat eenzaam is?

Dit zijn mogelijke signalen van eenzaamheid: lusteloosheid en weinig bewegen. veel wassen, likken, krabben of zichzelf verwonden. wegkruipen in stille hoekjes.

Wat betekent als een kat zijn rug omhoog doet?

Boos – Een boze kat is te herkennen aan zijn stijve rug en rechtopstaande staart en vacht. Hier laat je kat ook zien dat hij angstig en agressief is. Het is verstandig om in deze situatie je kat even met rust te laten totdat hij weer gekalmeerd is.

Waarom mag je een kat niet wakker maken?

Geen slapende honden wakker maken – Anja Daems heeft voor haar katten twee manden naast de zetel staan, maar toch willen ze daar niet slapen. Chris Dusauchoit legt uit hoe dit komt: “Een slaapplek is heel erg belangrijk voor je huisdier. Zeker katten met stress gaan op zoek naar een rustige slaapplek,

 • Dat is dus niet altijd de woonkamer, want daar is vaak veel passage en lawaai.
 • Ze kiezen dus een plekje in de gang of onder de trap, omdat daar weinig mensen voorbijlopen.
 • Het is dus heel belangrijk dat ze zo’n plekje hebben waar ze rustig kunnen liggen.
 • Je maakt ook best duidelijk aan je kinderen dat als de kat slaapt, ze haar met rust moeten laten.

Want je mag ze eigenlijk niet wakker maken. Je hebt het spreekwoord ‘Geen slapende honden wakker maken’ en dat klopt volledig. Als je kat of hond in de REM-fase zit en je zou ze wakker maken, kunnen ze erg schrikken, Door het schrikken zouden ze dan wel eens kunnen uithalen naar jou of je kind.”

Waarom loopt een kat altijd voor je voeten?

1) Gezellig bij je zitten – Ooit gemerkt dat katten nét graag bij die ene persoon gaat zitten die niet van katten houdt? Dat komt omdat de kat gevoelig is en graag bij een ontspannen persoon gaat zitten. Dat kan dus iemand zijn die helemaal niets van hem verwacht, en de kat gewoon ‘kat’ laat zijn,

 • Als je kat graag bij je komt zitten, en ook nog eens lekker bij je in slaap valt, is dat een teken dat hij jou helemaal vertrouwt.
 • Waarom loopt een kat je altijd achterna? Sommige katten ‘helpen’ je bij alles wat je doet en lopen je graag voor de voeten.
 • Dat betekent dat hij je heel graag mag.
 • Dus ook katten die niet heel graag knuffelen of aanhankelijk zijn kunnen zo toch hun affectie tonen,

Zit jouw kat altijd ergens bij je in de buurt? Dan vindt hij je lief! Let op: loopt een kat echt hinderlijk in de weg, ligt hij op je toetsenbord, gooit hij dingen om etc. dan kan dat vooral aandachttrekkerij zijn. Door in de weg te lopen lokt hij reactie bij jou uit, bijvoorbeeld omdat hij eten wil, een aai of gewoon even met je wil spelen. Houding Kat Met Pijn “Waar jij bent, ben ik ook!”

Hoe weet je of een kat zich goed voelt?

Een gelukkige kat herkennen aan lichaamstaal – Lichaamstaal zegt veel over kattengedrag. Een paar kenmerken waaraan je een gelukkige kat kunt herkennen:

Oren naar voren gericht, ze staan mooi rechtop Snorharen naar voren Staart in een ontspannen vraagteken in de lucht Ontspannen liggen én echt/diep slapen Op de rug draaien; dit is voor katten vaak een vorm van kwetsbaarheid en dit zal hij dus nooit doen als hij zich niet op zijn gemak voelt Spinnen, maar let op; dit kan ook een teken van pijn of angst zijn.

Hoe voelt een kat zich veilig?

LICHAAMSTAAL KAT: WANNEER IS EEN KAT BLIJ? – Is je kat gelukkig? Dat is iets wat je vaak pas na verloop van tijd vast kunt stellen. Op de korte termijn zijn er echter een paar belangrijke signalen en bepaald gedrag waar je op kunt letten. Als je kat gelukkig is, zal hij zijn oren vaak rechtop houden en zijn snorharen ontspannen.

Waarom gaat een kat op de grond liggen?

Om hun territorium te markeren – Ten eerste, vergeet niet dat katten wilde dieren zijn die gewend zijn om hun territorium uit te zetten. Op je spullen liggen is een manier om hun plek te claimen. En hoe hoger de plek is, hoe beter. Tenslotte zouden ze zich in het wild ook op hoge plekjes verbergen. Houding Kat Met Pijn

Waarom gaat een kat op zijn rug liggen?

Lichaamstaal van de kat Aan de lichaamstaal van je kat kun je veel aflezen. Weet jij wat je kat bijvoorbeeld voelt als ze uitgestrekt op haar rug ligt? Als ze dit doet op een rustig moment, is dat een teken van tevredenheid. Maar soms wil ze zich verdedigen.