Hoe Zie Je Of Een Kat Pijn Heeft
Van nature leven katten niet in groepen, maar alleen. In de natuur zijn ze niet alleen jager, maar kunnen ook prooi zijn. Als een kat zich kwetsbaar opstelt kan dit dus risicovol zijn en van soortgenoten hoeft een kat geen hulp of steun te verwachten. Een kat zal pijn daarom proberen te verbergen, want pijn tonen zou aangeven dat het dier zwak is.

Daarom is het voor eigenaren soms lastig om aan een kat te zien of hij pijn heeft. Natuurlijk heeft pijn wel effect op de kat, waardoor deze onbewust subtiele signalen afgeeft. Om pijn goed te herkennen is het belangrijk om te weten op welke signalen gelet moet worden. Dit voorkomt dat katten onnodig pijn lijden of te laat naar een dierenarts gebracht worden.

Pijn is een onplezierig gevoel dat aangeeft dat er ergens in het lichaam iets mis is. Dieren kunnen natuurlijk niet in woorden aangeven dat ze pijn hebben en hoe hevig die is. Het is daarom belangrijk om als eigenaar alert te zijn op andere signalen, hoe subtiel ze soms ook kunnen zijn.

Pijn kan acuut (plotseling) of chronisch (langdurig) zijn. Bij acute pijn zullen de signalen duidelijker te zien zijn dan bij chronische pijn. Pijn kan tot uiting komen in lichamelijke veranderingen, die bijvoorbeeld door een dierenarts gemeten kunnen worden, maar ook in veranderingen in houding, gezichtsuitdrukking of gedrag die u thuis beter kunt opmerken.

Er zal hieronder besproken worden op wat voor soort signalen gelet kan worden bij het herkennen van pijn bij de kat. De meeste katten die pijn hebben zullen minder eten of bij acute pijn soms zelfs geheel stoppen met eten. Dit kan bij katten binnen een korte tijd al voor ernstige problemen zorgen, omdat de kat gebruik gaat maken van vetreserves in het lichaam.

 • Dit zorgt voor leververvetting wat soms fataal af kan lopen.
 • Het is dus erg belangrijk om het eetgedrag in de gaten te houden en een dierenarts in te schakelen als de kat steeds slechter eet voor een langere periode, of niets eet voor een periode van langer dan een dag.
 • Ook het gewicht moet in de gaten gehouden worden.

Let daarbij op plotseling of langdurig gewichtsverlies, maar ook op gewichtstoename. Wanneer de kat zwaarder wordt terwijl hij nog evenveel eet als anders, kan dat komen doordat hij minder actief is en dat kan veroorzaakt worden door pijn (zie het kopje “veranderingen in gedrag”).

 1. Wanneer een kat pijn heeft zal hij vaak meer en langer slapen.
 2. Maar ook juist minder slapen kan voorkomen bij een kat met pijn.
 3. Atten met veel pijn kunnen meer inactief wakker liggen en niet écht slapen.
 4. Als een kat slecht slaapt zal hij niet meer in de REM slaap (een fase in de slaap waarin de hersenen veel informatie verwerken) en de diepe slaap komen, wat nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid van het dier.

Het is daarom erg belangrijk om de slaapgewoontes van uw kat in de gaten te houden en een dierenarts te raadplegen als deze erg afwijken van het normale slaapritme. Het herkennen van pijn is thuis vaak makkelijker dan bij de dierenarts. De eigenaar van de kat weet hoe de kat zich normaal gedraagt en merkt afwijkingen dus sneller op.

Pijnsignalen kunnen bij elke kat heel verschillend zijn. Daarnaast zullen katten hun pijn tegenover onbekenden, zeker in een stressvolle omgeving zoals de dierenartsenpraktijk, nog meer proberen te verbergen. Gedragsveranderingen of abnormale gedragingen hebben vaak een medische oorzaak, dus wanneer hier sprake van is moet een dierenarts geraadpleegd worden.

Geef aan de dierenarts door welk afwijkend gedrag u gezien hebt, omdat dit kan helpen sneller de juiste diagnose te stellen. Het kan ook handig zijn om de kat te filmen, zodat het voor de dierenarts makkelijker is om de lichaamstaal van de kat in de thuissituatie te beoordelen.

Katten houden van routine en zullen hier niet snel ‘zomaar’ van afwijken. Wanneer uw kat gedragsveranderingen laat zien, is het altijd belangrijk om op zoek te gaan naar de reden hiervan. Pijn kan een mogelijke oorzaak zijn. Zowel bij chronische als bij acute pijn treden er vaak gedragsveranderingen op.

Bij acute pijn zal dit plotseling gebeuren waardoor het dus ook meer opvalt. Bij chronische pijn verandert gedrag geleidelijk waardoor het wat moeilijker te herkennen is. Het is belangrijk om dit in het achterhoofd te houden bij het observeren van het gedrag.

Verminderde activiteit : Wanneer een kat pijn heeft zal hij vaak minder actief zijn en dus rustiger overkomen. Het kan voorkomen dat de kat niet meer wil rennen of springen en zijn tijd vooral slapend of liggend doorbrengt. Verminderde sociale interactie : Katten met pijn interesseren zich minder voor het spelen met soortgenoten of mensen en zullen minder vaak ander sociaal gedrag vertonen, zoals het wassen van andere katten. Geen interesse tonen in de omgeving : De kat zal minder kijken naar wat er om hem heen gebeurt, de ogen zullen vaker dicht zijn en bewegende dingen zoals vogels of vliegen zijn ineens minder interessant. Terugtrekken : Een kat met pijn trekt zich vaak terug om met rust gelaten te worden. Het kan voorkomen dat hij zich verstopt op plekken waar hij normaal nooit zit, het kan ook zijn dat hij zich terugtrekt naar de normale slaapplaats. Niet aangeraakt willen worden: Het kan voorkomen dat een kat met pijn aanraking, borstelen en optillen niet meer goed kan verdragen. Hij kan dit op verschillende manieren aangeven of hij zal bijvoorbeeld minder dicht bij de eigenaar gaan liggen dan normaal. Minder wassen : Een kat met pijn zal zichzelf vaak minder gaan wassen en kan er daardoor onverzorgd uit gaan zien. Het kan ook voorkomen dat de kat juist heel veel wast op één specifieke plek omdat het op die plek pijn doet. Niet (goed) strekken : Strekken kan voor een kat met pijn extra pijnlijk zijn, waardoor een kat met pijn het strekken dus kan gaan vermijden of minder diep zal strekken.

Niet alleen veranderingen in het gedrag, maar ook het laten zien van nieuwe gedragingen kan een teken zijn dat de kat pijn heeft. Wanneer een kat gedragingen laat zien die hij normaal nooit zal tonen, of alleen in een andere situatie, wordt er gesproken van afwijkend gedrag. De volgende afwijkende gedragingen komen vaak voor bij een kat met pijn:

Veranderd “karakter”: Een veelvoorkomend signaal dat een kat pijn heeft is het veranderen van het karakter. De kat kan agressiever worden (meer bijten, slaan, blazen), of het kan voorkomen dat de kat juist schrikachtiger wordt. Lusteloosheid : De kat reageert minder op dingen waarop hij normaal wel zou reageren en lijkt “minder zin in het leven” te hebben of komt “depressief” over. Verwijzen naar het pijngebied : Wanneer een kat pijn heeft gebeurt het vaak dat hij op bepaalde manieren “verwijst” naar een pijngebied. Dit kan gebeuren via het specifiek wassen, zoals hier boven te lezen, maar ook door het kijken naar de pijnlijke plek, het aanraken van de plek, of veel krabben op één en dezelfde plek. Deze gedragingen zijn niet altijd opvallend en kunnen ook andere oorzaken hebben zoals jeuk of stress. Vluchten bij benadering : De kat zal meer vluchtgedrag vertonen wanneer hij benaderd wordt en zichzelf daarbij soms ook verstoppen. Anders lopen : Wanneer de manier van lopen van de kat aangepast wordt is dit vaak te wijten aan pijn. Afwijkend lopen is vooral zichtbaar bij traplopen en bij het op- en afspringen vanaf hoogtes. Mank lopen is ook op andere momenten goed te herkennen. Rusteloosheid: Een kat die rusteloos lijkt, of waarvan het lijkt alsof hij “niet lekker kan liggen” en van positie blijft veranderen, kan last hebben van pijn. Veranderingen in plasgedrag: Wanneer een kat pijn heeft kan het voorkomen dat hij de kattenbak niet meer in wil of kan. Dan zal de kat een andere plek kiezen om zijn behoeftes te doen. Het kan ook voorkomen dat de kat wel in de bak plast, maar de urine niet begraaft. Dit kan naast een teken van pijn ook een teken van stress zijn.

Een kat met pijn zal vaak andere houdingen aannemen om zo de pijn te verlichten of omdat hij zich zo veiliger voelt. De meest voorkomende houdingen die een kat met pijn aanneemt zijn:

Elleboogzit/gehurkte positie : Een zittende houding met de pootjes gedeeltelijk onder het lichaam gestopt, de ellenbogen naar binnen getrokken, tegen de buik aan gedrukt. Vaak ziet de kat er gespannen uit of voelen de spieren gespannen. Hoofd hangt lager dan de schouders: Bij het lopen of zitten kan het hoofd lager hangen dan de rest van het lichaam. Gebolde rug : De rug van de kat zal vaak gebogen zijn wanneer deze pijn heeft. Dit kan te zien zijn bij het liggen, maar ook bij het bewegen. Niet meer de “normale” houding aannemen : Het belangrijkste waar bij het observeren van de houdingen naar gekeken moet worden is of ze afwijken van normaal. Ligt een kat normaal opgerold in een balletje, maar doet hij dat nu ineens nooit meer? Dat kan een teken zijn dat er iets aan de hand is.

You might be interested:  Pijn In Beide Onderarmen En Handen

Aan het gezicht van een kat is veel af te lezen. Bepaalde gezichtsuitdrukkingen kunnen veel vertellen over hoe de kat zich voelt, dus ook of hij pijn heeft. Er zijn 4 belangrijke gezichtsuitdrukkingen die kunnen helpen bij het herkennen van pijn bij de kat.

Gesloten of half-dichtgeknepen ogen : Een kat met pijn zal minder alert uit de ogen kijken en deze vaak helemaal of half dichtknijpen. Verwar dit niet met een tevreden kat die langzaam zijn ogen dichtknijpt en weer opent! Platte oren : De oren van de kat zeggen veel over zijn toestand. Wanneer een kat heel veel pijn heeft kan hij zijn oren plat naar buiten draaien. Een kat kan in zijn taal naar andere katten ook zijn oren platleggen. Wanneer er echter geen andere katten in de buurt zijn, kan dit een teken van pijn zijn. Platte neus en aangespannen bek : Een erg subtiel pijnsignaal van de kat is het plat trekken van de neus en het aanspannen van de bek. De kat lijkt hierdoor een iets bredere bek te hebben en een kleinere neus. Gespannen snorharen : De snorharen zijn rechtgetrokken en wijzen naar voren.

Om het herkennen van pijn makkelijker te maken zijn er vele pijnschalen ontwikkeld. Met behulp van een pijnschaal kan de aanwezigheid van pijn, met name acute pijn, bepaald worden. Bij het gebruik van pijnschalen wordt er op verschillende factoren gelet: veranderingen in gedragingen, houdingen, gezichtsuitdrukkingen en bijvoorbeeld veranderingen in het eetgedrag.

 1. Aan elke factor wordt een score gegeven op een bepaalde schaal, bijvoorbeeld van 0 tot 2.
 2. Hierdoor wordt er een compleet beeld gevormd over de pijntoestand van het dier.
 3. Hieronder worden twee pijnschalen uitgelicht die handig in gebruik zijn voor het herkennen van acute pijn bij de kat.
 4. Feline Grimace Scale (gezichtsuitdrukking) De Feline Grimace Scale is een erg nieuwe pijnschaal, maar hij wordt al volop gebruikt door dierenartsen.

Met behulp van deze schaal worden gezichtsuitdrukkingen gescoord, waarbij gelet wordt op vijf onderdelen: de positie van de oren, de stand van de ogen, de spanning in de snuit, de positie van de snorharen en de positie van het hoofd. Er wordt voor elk onderdeel een score gegeven van 0 tot 2, waarbij 1 staat voor “gematigd aanwezig” en 2 voor “duidelijk aanwezig”. Feline Grimace Scale. Klik op het plaatje om te openen als PDF. Met toestemming gebruikt en vertaald. Oorspronkelijke publicatie: Evangelista, M.C. et al. Facial expressions of pain in cats: the development and validation of a Feline Grimace Scale. Sci. Rep.9, 1–11 (2019).

Meer informatie op https://www.felinegrimacescale.com /. De pijnschaal mag alleen als ondersteuning gebruikt worden. Niet alle dieren met pijn zullen de divers gezichtsuitdrukkingen laten zien, de uiting daarvan is namelijk ook afhankelijk van de omstandigheden. Als er vermoed wordt dat de kat pijn heeft is het belangrijk om de dierenarts om raad te vragen, ongeacht wat de uitslag van de Grimace Scale is.

Composite scale (gedrag en gezichtsuitdrukking) Om pijn bij katten te herkennen bestaan er verschillende Composite Pain Scales. Zo’n pijnschaal kijkt naar het dier in zijn geheel en neemt meer factoren mee dan bijvoorbeeld de Grimace schaal. De Glasgow Composite Scale is een voorbeeld van een pijnschaal die makkelijk in gebruik is.

Deze schaal scoort gedrag met een score van 0 tot 4 en kijkt daarnaast ook naar gezichtsuitdrukkingen. De scores worden opgeteld waardoor er een eindoordeel over de pijntoestand van de kat uitkomt. De pijnschaal is te vinden op: https://www.aprvt.com/uploads/5/3/0/5/5305564/cmp_feline_eng.pdf Soms is het erg moeilijk te bepalen of een kat pijn heeft, ergens bang voor is, of zich bijvoorbeeld anders gedraagt omdat hij zich erg verveelt.

Alle drie hebben ze te maken met stress, waardoor de signalen ook erg overeen zullen komen. Pijn en angst kunnen vooral goed onderscheiden worden doordat een angstige kat over het algemeen vaak probeert te vluchten, of juist snel agressief wordt, terwijl een kat met pijn vaak juist wat passiever is en zich zal verstoppen en geen interesse in de omgeving toont.

Een bange kat is te herkennen aan de vergrote pupillen, terwijl een kat met pijn de ogen dicht knijpt. Een (chronisch) verveelde kat kan stereotiep gedrag vertonen, zoals het (kaal)likken van bepaalde plekken op het lichaam. Ook zal de kat vaak minder bewegen, meer slapen, of juist dingen beginnen te onderzoeken die eerder nooit interessant waren, wat allemaal dus erg moeilijk te onderscheiden is van pijngedrag.

Bij een kat met pijn is het erg belangrijk om iets tegen die pijn te doen. Neem daarom contact op met de dierenarts als u denkt dat uw kat pijn heeft. Deze kan verder onderzoek doen. De dierenarts kan ook pijnstilling voorschrijven om uit te sluiten of juist te bevestigen dat er sprake is van pijn.

Als er sprake is van pijn, zijn er vaak duidelijke gedragsveranderingen bij te zien bij het starten (of stoppen) van de pijnstilling. Wanneer pijn uitgesloten is, kan eventueel door een gedragstherapeut gekeken worden wat de oorzaak is van het afwijkende gedrag van uw kat. Ga niet zelf ‘dokteren’ en gebruik nooit (zonder voorafgaand overleg met uw dierenarts) pijnstillers die voor mensen bedoeld zijn, deze zijn vaak giftig voor dieren! Sommige veel voorkomende aandoeningen kunnen goed herkend worden door de bijbehorende pijnsignalen.

Door te weten welke signalen dit zijn wordt het vaak veel makkelijker om pijn te herkennen en deze te koppelen aan een aandoening. Hieronder worden de meest voorkomende aandoeningen besproken die pijn kunnen veroorzaken bij de kat. Artrose Artrose is een veel voorkomende aandoening die pijn veroorzaakt doordat botten en gewrichten langs elkaar wrijven.

 1. Doordat artrose een chronische aandoening is en dus langzaamaan erger wordt is het lastig te herkennen bij katten.
 2. Wanneer een kat moeite krijgt met springen of geen moeite meer neemt om op plekken te springen waar hij eerst wel kwam, kan dit een teken zijn van artrose.
 3. Ook het minder bewegen (“luier zijn”), stijve bewegingen, verdikkingen rondom gewrichten, depressie, onverzorgde vacht en het niet meer gebruiken van de kattenbak zijn veel voorkomende signalen van artrose en andere gewrichtsproblemen.

Let ook op kleinere signalen, zoals steeds de pootjes naast elkaar zetten bij het traplopen, langer twijfelen bij het op- en afspringen, eerst zo ver mogelijk naar beneden ‘glijden’ voordat er afgesprongen wordt, enzovoorts. Gebitsproblemen Het gebit van de kat moet goed verzorgd worden om pijnlijke aandoeningen te voorkomen.

Een veel voorkomende oorzaak van gebitsproblemen bij de kat is tandplak en daaruit volgend tandsteen, wat vaak makkelijk te voorkomen is door goede voeding of het regelmatig (laten) poetsen van de tanden. Als een kat last heeft van tandproblemen zal dit vaak te merken zijn aan veranderingen in het eetgedrag, zoals het laten vallen van voedsel uit de bek (‘kruimelen’) tijdens het eten.

Daarnaast kan het voorkomen dat de kat bloedingen in de bek of rood tandvlees heeft, een gezwollen bek heeft, een stinkende adem ontwikkelt en gewicht verliest. Ook kan een kat agressief en onvoorspelbaar worden door problemen met de tanden. Buikpijn Buikpijn kan verschillende oorzaken hebben bij katten.

Vooral problemen met de spijsvertering, zoals diarree, kunnen tot buikpijn leiden. Wanneer een kat buikpijn heeft kan dit dus goed te herkennen zijn aan veranderingen in de ontlasting. Daarnaast zal een kat met buikpijn in elkaar gedoken zitten met de voorpoten onder het lichaam en de ellenbogen naar de buik wijzend.

De buik voelt hierbij bijna altijd heel gespannen. Het hoofd hangt vaak lager dan het lichaam. Buikpijn kan ook zorgen voor agressie bij de kat. Pijn bij katten is soms lastig te herkennen. Het beste is natuurlijk om pijnklachten zo veel mogelijk te voorkomen.

Minder of niet eten Meer en langer, of juist minder slapen

Gedragsveranderingen:

Minder sociale interactie met soortgenoten of mensen Geen interesse in de omgeving Terugtrekken, verstoppen Niet aangeraakt willen worden, minder bij de eigenaar liggen Minder wassen, of juist veel wassen op één specifieke pek Niet (goed) strekken

Ander gedrag vertonen dan normaal

Veranderd ‘karakter’, bijvoorbeeld agressiever of schrikachtiger Lusteloos of depressief overkomen Verwijzen naar een pijngebied, door kijken, veel wassen of krabben op één plek Vluchten bij benadering Anders lopen Rusteloosheid, steeds van positie veranderen Veranderingen in plasgedrag, niet meer op de kattenbak willen, urine niet begraven

Specifieke houdingen:

Elleboogzit/gehurkte positie, de kat ziet er gespannen uit of de spieren voelen gespannen Hoofd lager dan de schouders Gebolde rug Niet meer de “normale” houding aannemen

Gezichtsuitdrukkingen:

Oren opzij getrokken of plat liggend en naar buiten gedraaid Ogen halfgesloten of gesloten Snuit gespannen Snorharen rechter dan normaal, eventueel naar voren gericht Hoofd lager dan normaal, eventueel kin naar de borst

Hoe zie je dat een kat zich niet goed voelt?

Een zieke kat herkennen, veelvoorkomende algemene signalen – 1. Verandering in gedrag Wanneer u een verandering opmerkt in de manier waarop uw kat met u of andere huisdieren omgaat, kan het zijn dat uw kat pijn heeft of zich niet goed voelt. Uw kat laat zich bijvoorbeeld niet meer graag aanraken of komt juist ineens heel erg vaak om aandacht vragen.

You might be interested:  Hoe Minder Pijn Bij Tattoo Ibuprofen

2. Verandering in het eet- en drinkpatroon 3. Veranderingen in activiteit 4. Veranderingen in het slaappatroon 5. Het gedrag op de kattenbak 6. Plotseling gewichtsverlies 7. Veranderingen in het verzorgen van de vacht 8. Een slechte adem

Het kan zijn dat uw kat minder gaat eten en drinken. In sommige gevallen kan het zijn dat uw kat juist veel meer gaat drinken. Let er goed op wanneer u opmerkt dat dit gedrag anders is bij uw kat. Dit kan duiden op een ziekte. Wanneer uw huisdier bijvoorbeeld last van het gebit heeft, kan het zijn dat hij minder eet of duidelijk meer moeite heeft met kauwen.

 1. Sommige katten kunnen ook plotseling veel gaan braken.
 2. Dit kan gebeuren kort nadat uw kat gegeten heeft of zonder dat uw kat iets binnen heeft gekregen.
 3. Het uitbraken van haarballen hoeft niet alarmerend te zijn, maar wanneer uw kat veelvuldig braakt is het belangrijk om de oorzaak te achterhalen.
 4. Wanneer uw kat langer dan 24 uur weigert te eten en/of drinken, raadpleeg dan uw dierenarts.

Als de kat plotseling of geleidelijk aan veel minder actief wordt, dan kan er iets aan de hand zijn. Wanneer uw kat ouder wordt kan het diertje vanzelfsprekend wat rustiger worden, echter kan het in sommige gevallen dus ook een teken zijn dat uw huisdier ziek is.

 1. Zeker wanneer uw kat nog relatief jong is en plotseling sloom wordt of erg veel slaapt, dan is het raadzaam om uw huisdier de komende tijd iets beter te observeren.
 2. Probeer er eens op te letten of uw kat bijvoorbeeld anders loopt.
 3. Lijkt de kat stijver? Heeft hij moeite om de trap op te lopen of in de vensterbank te springen? Mogelijk heeft uw huisdier pijnlijke spieren of gewrichten.

Wanneer het slaappatroon en/of de houding tijdens het slapen verandert, kan dit wijzen op bijvoorbeeld pijn. Slaapt uw kat veel meer dan normaal of lijkt hij juist onrustiger en veel minder te slapen? Dan is het mogelijk dat er iets aan de hand is. Wanneer uw kat niet meer in de kattenbak poept of plast, kan dit wijzen op een bepaald ongemak.

Het is verstandig om dit gedrag niet te negeren. Ook wanneer uw kat dit slechts één keer gedaan heeft is het aan te raden om uw kat iets beter in de gaten te houden. Tevens is verandering van de ontlasting of moeite met plassen een indicatie dat uw huisdier niet in orde is. Wanneer uw kat last heeft van hevige diarree en dit 48 uur aanhoudt, raadpleeg dan uw dierenarts en neem bij voorkeur een monster van de verse ontlasting mee.

Bij overmatig plassen en drinken kan er sprake zijn van diabetes en andere ziektes. Alhoewel het bij katten die ouder worden normaal is om vaak iets magerder te worden, kan gewichtsverlies een reden zijn om uw kat te laten onderzoeken. Verschillende ziekten uiten zich in het beginstadia in gewichtsverlies.

Wanneer uw kat over een periode van 2 weken geleidelijk aan afvalt, dan is het van groot belang dat u zo snel mogelijk uw dierenarts om advies vraagt.Huidschilfers en overmatig likken van de vacht kan een gevolg zijn van een huidirritatie door bijvoorbeeld een allergie of vlooien. Het verzorgen van de vacht is voor katten erg belangrijk en ontspannend.

Een kat die de vacht minder goed verzorgt, kan ergens last van hebben. Ook wanneer uw kat veel in de vacht bijt of krabt is het verstandig om de vacht en huid nader te onderzoeken.Een slechte adem bij de kat kan wijzen op een aandoening of ontsteking in de bek.

Kan een kat verdriet hebben?

licg.nl – Rouwverwerking bij katten Hoe Zie Je Of Een Kat Pijn Heeft Rouwen katten? Het gedrag van sommige katten verandert drastisch na het verlies van een maatje. Rouwverwerking bij de kat is een onderwerp dat weinig aandacht krijgt, waarschijnlijk omdat de kat vaak wordt gezien als een onafhankelijk dier. Toch zien we bij katten wel degelijk gedragsveranderingen na het verlies van een andere kat en die veranderingen zijn soms moeilijk te begrijpen.

 1. Hoe beter de band tussen uw dieren, des te groter de kans dat ze van streek raken na de dood van één van hen.
 2. Dit betekent dat de overleden kat voor de overblijvende kat van grote betekenis was.
 3. Zelfs katten die voortdurend met elkaar vechten kunnen na het wegvallen van hun rivaal gedragsveranderingen tonen, die erop duiden dat ze hun maatje missen.

Niemand kan met zekerheid zeggen of een kat het concept ‘dood’ kan bevatten, maar uw kat merkt absoluut dat er een huisgenoot ontbreekt en dat iets in huis is veranderd. De achtergebleven kat kan daarbij mogelijk ook uw verdriet en ontreddering aanvoelen.

De achtergebleven kat verandert niet in zijn gedrag, er is nauwelijks of geen reactie waar te nemen; De achtergebleven kat vertoont zoek- en stressgedrag. Er wordt gezocht op plekken waar de overleden kat vaak verbleef, er wordt geroepen, er is onrust en er zijn tekenen van stress. De kat kan zijn eetlust verliezen, geen belangstelling meer hebben voor zijn omgeving of alleen maar zitten staren. Het dier lijkt depressief. De achtergebleven kat gaat ineens dingen doen die voorheen kennelijk niet konden. Ineens komt hij op schoot liggen, wordt ogenschijnlijk socialer en vriendelijker naar personen, hij verstopt zich minder, is meer thuis en huidproblemen en/of onzindelijkheid verdwijnen. In dit geval is de overleden kat kennelijk een bron van stress geweest, die de gedragsmogelijkheden van de overblijvende kat altijd had ingeperkt.

Het is dus moeilijk vooraf te voorspellen hoe uw kat zal reageren op het verlies van een maatje. Alhoewel er geen grootschalig onderzoek naar rouwverwerking bij katten heeft plaatsgevonden, bleek uit een onderzoek van de ASPCA, de Amerikaanse tegenhanger van onze Dierenbescherming, dat katten minder eten, meer slapen en meer miauwen na de dood van een bevriende kat.

 • Bemoedigend nieuws: in de honderdzestig gezinnen die aan het onderzoek meededen, gedroegen alle dieren zich binnen zes maanden na het verlies van een huisgenootje weer normaal.
 • Zoals voor veel diersoorten geldt, kan snuffelen en neuzen aan het lichaam van zijn overleden maatje uw kat helpen bij de rouwverwerking.

Daarom is het zinvol om het lichaam van een geëuthanaseerde kat niet meteen te laten cremeren maar eerst mee naar huis te nemen. U kunt een aantal dingen doen om uw kat te helpen. Zorg dat er zo min mogelijk verandert voor uw kat zodat hij de tijd krijgt om te wennen aan het verlies van zijn maatje.

 1. Handhaaf het gewone dagritme van uw kat.
 2. Als u zaken verandert, op andere tijdstippen eten gaat geven of meubels verplaatst, kunt u daarmee nog meer stress veroorzaken.
 3. Breng extra tijd door met uw kat, borstel hem, aai hem en speel met hem.
 4. Hiermee geeft u een positieve draai aan de voor uw kat mogelijk verontrustende veranderingen: hij associeert deze positieve ervaringen met de veranderingen.

Een overblijvende kat kan weigeren te eten. Een kat die een aantal dagen niet eet loopt kans op een levensgevaarlijke leververvetting (feline hepatische lipidose). Verleid uw kat om iets te eten door zijn voeding kort op te warmen of door er water of jus bij te doen.

Aai uw kat en blijf bij hem tijdens zijn maaltijden. Weersta de verleiding om van voeding te veranderen om de eetlust van uw kat op te wekken: dit kan maag- of darmklachten geven. Als uw kat langer dan drie dagen niets eet, raadpleeg dan een dierenarts. Het is raadzaam om bij een buitengewone verandering in het gedrag van uw kat een dierenarts te laten onderzoeken of er geen sprake is van onderliggende lichamelijke problemen.

Bij onoplosbare gedragsproblemen kunt u zich wenden tot een gedragsdeskundige. Probeer niet om een overleden huisdier meteen te vervangen. Ook al mist hij zijn overleden huisgenootje, zolang uw kat van streek is, zit hij waarschijnlijk niet te wachten op een vreemdeling die zijn maatje moet vervangen.

Wat doet een kat als je ziek bent?

Een zieke kat: analyseer het gedrag van je kat – De ademhaling van je kat Normaal ademt een kat licht en ontspannen. Als je kat ineens onverklaarbaar hijgt, dan is dit al een belangrijk teken om direct contact op te nemen met de dierenarts, Veel miauwen Katten miauwen regelmatig.

 • De ene kat iets meer dan de ander.
 • Als je je kat enige tijd in huis hebt, dan ken je zijn gedrag en dan weet je of jouw kat veel of weinig miauwt.
 • Als dit ineens verandert, kan dat een ziekte symptoom zijn.
 • Lees hier ons artikel als je wilt weten wat de miauw van jouw kat betekent,
 • Is je kat lusteloos ? De meeste katten zijn zo’n 8 uur per dag actief.

Houd het in de gaten als dit minder wordt. Hij kan bijvoorbeeld ineens minder gaan spelen met zijn speeltjes, of zich niet meer interesseren wat er om zich heen gebeurt. Eten & ontlasting Ook weinig of niks eten en spontaan onzindelijk worden, kunnen ziekte symptomen zijn.

 • Houd het voerbakje van je kat goed in de gaten.
 • At en uitdroging Ten alle tijden is het belangrijk dat je kat voldoende drinkt.
 • Uitdroging kan ontstaan door diarree, overgeven, overmatig urineren of doordat ze te weinig drinken.
 • Drinkt je kat niet uit een waterbakje? Probeer dan de Catit Drinkfonteinen, waardoor er altijd zuurstofrijk water doorstroomt.
You might be interested:  Heb Je Bij Blindedarmontsteking Constant Pijn

Denk hierbij aan koorts, infectie of vergiftiging. Neem met een digitale thermometer de tempe-ratuur op. Normaal is 38,0 tot 39,0 °C. Ga bij minder dan 38 °C en bij meer dan 39,5 °C zo snel mogelijk naar de dierenarts!

Wat betekent het als je kat je lang aanstaart?

Page 4 – Sommige katten miauwen de pannen van het dak. Maar ook als je kat geen babbelaartje is, heeft ze je heel wat te vertellen. Als je goed naar de lichaamstaal van je kat kijkt, kom je precies te weten hoe ze zich voelt. JE KAT SPREEKT MET HAAR OREN Bij blije katten staan de oren ietsje naar voren.

Hou je kat eens in de gaten terwijl ze aan het spelen is, en je merkt het zeker! Als je kat haar oren daarentegen naar achteren of opzij richt, voelt ze zich niet op haar gemak. Ze is dan angstig of defensief. OOK DE OGEN VAN JE KAT SPREKEN BOEKDELEN Katten die zich volledig op hun gemak voelen bij bepaalde mensen of soortgenoten, knipperen extra traag met hun ogen om hun affectie te tonen.

Denk je dat je kat soms naar je zit te knipogen ? Dan denk je dus niet verkeerd. En eigenlijk wacht je kat ook een beetje op een knipoog van jou terug. Of hoe je ook gesprekken met je kat kunt voeren zonder miauwgeluidjes na te bootsen Tips

Staar je kat nooit recht in de ogen zonder met je ogen te knipperen, want dat is kattentaal voor ‘wij zijn vijanden’. Blijft je kat je maar aanstaren? Let op haar lichaamshouding. Een verkrampte houding verraadt agressieve of defensieve motieven, maar staren in combinatie met een ontspannen houding betekent gewoon dat je kat zin heeft om met je te spelen.

DE LICHAAMSTAAL VAN JE KAT: EEN VERHAAL MET EEN STAARTJE Een kat die barst van zelfvertrouwen, loopt trots rond met haar staart recht omhoog. Begroet je kat jou soms met een kaarsrechte, trillende staart ? Dan is ze dol op jou! Een staart die brede zwaaibewegingen maakt, wijst er dan weer op dat je kat zich geïrriteerd voelt.

Waar overlijden de meeste katten aan?

Veel voorkomende doodsoorzaken

oorzaak aantal
1 trauma 12,2%
2 nierfalen 12,1%
3 niet gespecificeerd 11,2%
4 kanker 10,8%

Kan een kat een kat missen?

Het rouwproces bij de kat. We beseffen het vaak niet, maar ook dieren rouwen om het verlies van soortgenoten of een familielid. Zelfs als katten niet altijd elkaars beste vrienden zijn dan kunnen ze elkaar toch missen als er één komt te overlijden. Ze raken immers in de war en begrijpen niet waarom hun soortgenoot nu plots weg is.

Het snuffelen aan het lichaam van een overleden maatje kan katten helpen bij de rouwverwerking. Katten zijn gewoontedieren en rekenen erop dat ook hun menselijke familieleden zich elke dag hetzelfde gedragen. Als wij als mens rouwen om het vreselijke verlies van ons huisdier of familielid dan verandert de spanning en dynamiek in het huishouden.

Ook de kat en de andere huisdieren voelen deze verandering erg goed aan. Als de kat ons hoort huilen of onze stress voelt, is dat voor de kat een signaal dat er iets grondigs mis is. Tijdens onze rouwperiode schenken we misschien ook onbewust minder aandacht aan de andere huisdieren.

We spelen minder met hen of ze krijgen hun maaltijd al eens wat later dan gewoonlijk. De interactie met je kat kan hierdoor wat moeizamer verlopen. Maar niet getreurd! Met deze tips kun je al heel wat problemen voorkomen. Gedragsverandering. Observeer de eet- en kattenbakgewoonten van je kat. Het is normaal als een treurende kat (even) niet meer wil eten of wat minder of vaker de behoeften doet.

Het is echter gevaarlijk als een kat meer dan twee dagen niet eet. Dit kan schade aan de lever veroorzaken. Ook een kat kan depressief worden. Iedereen, mens of huisdier gaat op zijn/haar eigen manier met verlies om. Het kan echter ook zijn dat een kat die stress ondervond van de overleden kat zich plots meer ontspannen gaat gedragen.

 • Troost. Indien je het gevoel hebt dat je troost zou kunnen vinden door een gedenkteken voor je overleden kat/huisdier te maken, dan kan dit de overlevende kat ook helpen.
 • Als jij je daardoor iets beter of rustiger voelt zal de kat dit oppikken en zich ook beter gaan voelen.
 • Dit kan zeker ook nuttig zijn voor kinderen.

Zij zijn ook vaak in de war door alle emoties en spanningen in het huishouden door het verlies van een huisdier. Je kunt samen een mooie steen in de tuin leggen. Een fotoalbum samenstellen, een tekening maken enz. Dit alles kan helpen met het verdriet te verwerken.

Tijd heelt wonden. Indien je meerdere katten hebt, heb je zeker al opgemerkt dat zij allen onderling ook verschillende relaties tot elkaar hebben. Zij hebben een manier gevonden om met elkaar samen te leven. Zelfs al is er af en toe vijandigheid of wordt er ruzie gemaakt over wie de baas, de dood van één van de huisdieren zal hen allen op een bepaalde manier wat stress bezorgen.

De dynamiek na het wegvallen van een huisgenoot verandert. Hou dit proces wat in de gaten, zeker als één van de dieren echt ” gepest” of aangevallen wordt door de anderen. Katten zouden gemiddeld 3 (tot soms 6) maanden “rouwen”. Gun hen de tijd om eerst even tot rust te komen na een nieuwe situatie in huis.

Zet er dus niet meteen een nieuwkomer bij aangezien ook dat weer onrust met zich meebrengt en de verstandhouding tussen de katten door een opeenstapeling van stress verstoord van start zal gaan! Er zijn verschillende mogelijkheden om de rouw te ondersteunen: een verdamper; een spray etc. Deze verspreiden feromonen waardoor katten zich meer op hun gemak voelen in stresssituatie zoals een overlijden, een verhuizing, de komst van een baby enz,

Er is inmiddels ook een dieetvoeding hiervoor. Eventueel kan men hulp inschakelen van een erkend kattengedragstherapeut. Yvonne Van Kerchove : Het rouwproces bij de kat.

Kan een kat je troosten?

10 redenen waarom je sowieso een kat wil hebben! Je moet voor het hebben van een kat geld én tijd hebben. Het kost zeker moeite en energie, maar je krijgt er zoveel voor terug! Voor ons is dat het zeker waard. Er zijn veel redenen waarom een kat hebben geweldig is, hieronder lees je er tien! 1.

 • Je voelt je minder eenzaam Er is niets fijner dan thuiskomen na een lange dag werken en daar iemand aantreffen die op je wacht.
 • Daarnaast stelt een kat dan geen moeilijke vragen, ze zijn er gewoon voor je.
 • Een onderzoek van de Universiteit van Miami geeft aan dat de aandacht van een kat dezelfde sociale behoeftes vervult als bankhangen met een vriendin.

Daar hoort natuurlijk een snackje bij. Voor jou een chipje of stukje chocolade, voor jouw maatje deze met vis van Yarrah ? 2. Ze jagen beestjes weg Bang voor muizen in huis? Daarvoor is een kat een geweldige (weg)jager. Ook spinnetjes, vliegjes en andere insecten vangen ze.

 • Daar heb je geen last meer van! 3.
 • Je lacht vaker Veel katten, vooral jonge katten, hebben een dol uurtje.
 • Vaak wel elke dag! Dan rennen en springen ze overal op, en gebruiken elk speeltje wat ze kunnen vinden.
 • Ontzettend vermakelijk om naar te kijken.4.
 • Je huis wordt echt een thuis met een kat Want, huisje boompje beestje toch? Als jouw lieve maatje erbij is voelt je gezin toch completer dan zonder hem.5.

Ze troosten je Katten voelen aan als je verdrietig bent. En dat kopje of likje geeft zó’n warm gevoel, ook op de rottigste momenten. Huisdieren zijn voor rouwende mensen een geweldige steun.

6. Ze zijn onafhankelijkEen kat hoef je niet uit te laten, kan lang alleen thuisblijven, houdt zichzelf schoon, is snel zindelijk Moeten we nog verder gaan?7. Spelen

Katten kunnen met alles spelen. Van een prachtig speeltje met een ingewikkeld design tot simpelweg een balletje zilverfolie. Ze zijn heerlijk speels. En ook niet belangrijk, ze zijn er op gegeven moment klaar mee! Tijd om weer lekker te gaan dutten.8. Geeft kinderen verantwoordelijkheid Kinderen vinden huisdieren vaak leuk en schattig.

Maar vergeten vaak dat er ook veel verantwoordelijkheden bij komen kijken. Een goede les voor ze dus! Heeft de poes nog water? Staan er nog genoeg brokjes? En natuurlijk daarna lekker knuffelen! 9. Een kat maakt je aantrekkelijk Een voordeel met een knipoog natuurlijk! Uit een Engelse enquête blijkt dat het hebben van een kat een behoorlijk grote plus is voor mannen.

Negentig procent van de ondervraagde mannen beschouwt het als een positief teken. Een tevreden poezenmans in huis wordt gezien als gezellig, en geeft aan dat je (enigszins) zorgzaam bent.10. Ze zijn prachtig Katten zijn mooie dieren. Je hebt veel verschillende rassen en kleuren.