Hoe Zie Je Als Een Kat Pijn Heeft
Verandering in beweging en houding bij kat met pijn –

Vaak van lichaamshouding veranderen: het dier lijkt geen comfortabele houding te kunnen vinden.  Gespannen houding: zoals zitten of liggen met een gebolde rug of ineengedoken zitten. Wanneer katten pijn hebben, liggen ze vaak niet meer opgekruld.  Beweging: de meeste katten zullen bij pijn minder bewegen of veel stilzitten. Ook bij pijn hoort: stijf lopen, minder soepel voorwerpen achtervolgen en moeite met opstaan of gaan liggen pa Springen en traplopen: bij problemen in het bewegingsstelsel valt het op dat katten minder hoog of ver springen. Ze hebben bijvoorbeeld een extra opstapje nodig om hogere plaatsen te bereiken. Ook lopen ze minder soepel de trap op en af. Bij het oplopen van de trap nemen ze vaak halverwege een pauze en bij het aflopen van de trap gaan ze zijwaarts naar beneden en vertonen vaak een konijnen-huppel met de achterpoten.   Gezichtsuitdrukking: bij pijn zal de gezichtsuitdrukking van katten veranderen, dit kan wat lastiger te herkennen zijn dan de bovengenoemde pijnsignalen. Samengeknepen oogleden die in een V-vorm staan, een frons op het voorhoofd, het plat houden van de oren en een gespannen neus en bek passen bij pijn. Ook de snorharen kunnen informatie geven over mogelijke pijn; houdt de kat deze strak naar voren, dan kan er sprake zijn van pijn. 

Hoe merk je aan een kat dat hij pijn heeft?

Van nature leven katten niet in groepen, maar alleen. In de natuur zijn ze niet alleen jager, maar kunnen ook prooi zijn. Als een kat zich kwetsbaar opstelt kan dit dus risicovol zijn en van soortgenoten hoeft een kat geen hulp of steun te verwachten. Een kat zal pijn daarom proberen te verbergen, want pijn tonen zou aangeven dat het dier zwak is.

 1. Daarom is het voor eigenaren soms lastig om aan een kat te zien of hij pijn heeft.
 2. Natuurlijk heeft pijn wel effect op de kat, waardoor deze onbewust subtiele signalen afgeeft.
 3. Om pijn goed te herkennen is het belangrijk om te weten op welke signalen gelet moet worden.
 4. Dit voorkomt dat katten onnodig pijn lijden of te laat naar een dierenarts gebracht worden.

Pijn is een onplezierig gevoel dat aangeeft dat er ergens in het lichaam iets mis is. Dieren kunnen natuurlijk niet in woorden aangeven dat ze pijn hebben en hoe hevig die is. Het is daarom belangrijk om als eigenaar alert te zijn op andere signalen, hoe subtiel ze soms ook kunnen zijn.

 • Pijn kan acuut (plotseling) of chronisch (langdurig) zijn.
 • Bij acute pijn zullen de signalen duidelijker te zien zijn dan bij chronische pijn.
 • Pijn kan tot uiting komen in lichamelijke veranderingen, die bijvoorbeeld door een dierenarts gemeten kunnen worden, maar ook in veranderingen in houding, gezichtsuitdrukking of gedrag die u thuis beter kunt opmerken.

Er zal hieronder besproken worden op wat voor soort signalen gelet kan worden bij het herkennen van pijn bij de kat. De meeste katten die pijn hebben zullen minder eten of bij acute pijn soms zelfs geheel stoppen met eten. Dit kan bij katten binnen een korte tijd al voor ernstige problemen zorgen, omdat de kat gebruik gaat maken van vetreserves in het lichaam.

Dit zorgt voor leververvetting wat soms fataal af kan lopen. Het is dus erg belangrijk om het eetgedrag in de gaten te houden en een dierenarts in te schakelen als de kat steeds slechter eet voor een langere periode, of niets eet voor een periode van langer dan een dag. Ook het gewicht moet in de gaten gehouden worden.

Let daarbij op plotseling of langdurig gewichtsverlies, maar ook op gewichtstoename. Wanneer de kat zwaarder wordt terwijl hij nog evenveel eet als anders, kan dat komen doordat hij minder actief is en dat kan veroorzaakt worden door pijn (zie het kopje “veranderingen in gedrag”).

Wanneer een kat pijn heeft zal hij vaak meer en langer slapen. Maar ook juist minder slapen kan voorkomen bij een kat met pijn. Katten met veel pijn kunnen meer inactief wakker liggen en niet écht slapen. Als een kat slecht slaapt zal hij niet meer in de REM slaap (een fase in de slaap waarin de hersenen veel informatie verwerken) en de diepe slaap komen, wat nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid van het dier.

Het is daarom erg belangrijk om de slaapgewoontes van uw kat in de gaten te houden en een dierenarts te raadplegen als deze erg afwijken van het normale slaapritme. Het herkennen van pijn is thuis vaak makkelijker dan bij de dierenarts. De eigenaar van de kat weet hoe de kat zich normaal gedraagt en merkt afwijkingen dus sneller op.

 • Pijnsignalen kunnen bij elke kat heel verschillend zijn.
 • Daarnaast zullen katten hun pijn tegenover onbekenden, zeker in een stressvolle omgeving zoals de dierenartsenpraktijk, nog meer proberen te verbergen.
 • Gedragsveranderingen of abnormale gedragingen hebben vaak een medische oorzaak, dus wanneer hier sprake van is moet een dierenarts geraadpleegd worden.

Geef aan de dierenarts door welk afwijkend gedrag u gezien hebt, omdat dit kan helpen sneller de juiste diagnose te stellen. Het kan ook handig zijn om de kat te filmen, zodat het voor de dierenarts makkelijker is om de lichaamstaal van de kat in de thuissituatie te beoordelen.

 1. Atten houden van routine en zullen hier niet snel ‘zomaar’ van afwijken.
 2. Wanneer uw kat gedragsveranderingen laat zien, is het altijd belangrijk om op zoek te gaan naar de reden hiervan.
 3. Pijn kan een mogelijke oorzaak zijn.
 4. Zowel bij chronische als bij acute pijn treden er vaak gedragsveranderingen op.

Bij acute pijn zal dit plotseling gebeuren waardoor het dus ook meer opvalt. Bij chronische pijn verandert gedrag geleidelijk waardoor het wat moeilijker te herkennen is. Het is belangrijk om dit in het achterhoofd te houden bij het observeren van het gedrag.

Verminderde activiteit : Wanneer een kat pijn heeft zal hij vaak minder actief zijn en dus rustiger overkomen. Het kan voorkomen dat de kat niet meer wil rennen of springen en zijn tijd vooral slapend of liggend doorbrengt. Verminderde sociale interactie : Katten met pijn interesseren zich minder voor het spelen met soortgenoten of mensen en zullen minder vaak ander sociaal gedrag vertonen, zoals het wassen van andere katten. Geen interesse tonen in de omgeving : De kat zal minder kijken naar wat er om hem heen gebeurt, de ogen zullen vaker dicht zijn en bewegende dingen zoals vogels of vliegen zijn ineens minder interessant. Terugtrekken : Een kat met pijn trekt zich vaak terug om met rust gelaten te worden. Het kan voorkomen dat hij zich verstopt op plekken waar hij normaal nooit zit, het kan ook zijn dat hij zich terugtrekt naar de normale slaapplaats. Niet aangeraakt willen worden: Het kan voorkomen dat een kat met pijn aanraking, borstelen en optillen niet meer goed kan verdragen. Hij kan dit op verschillende manieren aangeven of hij zal bijvoorbeeld minder dicht bij de eigenaar gaan liggen dan normaal. Minder wassen : Een kat met pijn zal zichzelf vaak minder gaan wassen en kan er daardoor onverzorgd uit gaan zien. Het kan ook voorkomen dat de kat juist heel veel wast op één specifieke plek omdat het op die plek pijn doet. Niet (goed) strekken : Strekken kan voor een kat met pijn extra pijnlijk zijn, waardoor een kat met pijn het strekken dus kan gaan vermijden of minder diep zal strekken.

You might be interested:  Blijvende Pijn Na Sterilisatie Man

Niet alleen veranderingen in het gedrag, maar ook het laten zien van nieuwe gedragingen kan een teken zijn dat de kat pijn heeft. Wanneer een kat gedragingen laat zien die hij normaal nooit zal tonen, of alleen in een andere situatie, wordt er gesproken van afwijkend gedrag. De volgende afwijkende gedragingen komen vaak voor bij een kat met pijn:

Veranderd “karakter”: Een veelvoorkomend signaal dat een kat pijn heeft is het veranderen van het karakter. De kat kan agressiever worden (meer bijten, slaan, blazen), of het kan voorkomen dat de kat juist schrikachtiger wordt. Lusteloosheid : De kat reageert minder op dingen waarop hij normaal wel zou reageren en lijkt “minder zin in het leven” te hebben of komt “depressief” over. Verwijzen naar het pijngebied : Wanneer een kat pijn heeft gebeurt het vaak dat hij op bepaalde manieren “verwijst” naar een pijngebied. Dit kan gebeuren via het specifiek wassen, zoals hier boven te lezen, maar ook door het kijken naar de pijnlijke plek, het aanraken van de plek, of veel krabben op één en dezelfde plek. Deze gedragingen zijn niet altijd opvallend en kunnen ook andere oorzaken hebben zoals jeuk of stress. Vluchten bij benadering : De kat zal meer vluchtgedrag vertonen wanneer hij benaderd wordt en zichzelf daarbij soms ook verstoppen. Anders lopen : Wanneer de manier van lopen van de kat aangepast wordt is dit vaak te wijten aan pijn. Afwijkend lopen is vooral zichtbaar bij traplopen en bij het op- en afspringen vanaf hoogtes. Mank lopen is ook op andere momenten goed te herkennen. Rusteloosheid: Een kat die rusteloos lijkt, of waarvan het lijkt alsof hij “niet lekker kan liggen” en van positie blijft veranderen, kan last hebben van pijn. Veranderingen in plasgedrag: Wanneer een kat pijn heeft kan het voorkomen dat hij de kattenbak niet meer in wil of kan. Dan zal de kat een andere plek kiezen om zijn behoeftes te doen. Het kan ook voorkomen dat de kat wel in de bak plast, maar de urine niet begraaft. Dit kan naast een teken van pijn ook een teken van stress zijn.

Een kat met pijn zal vaak andere houdingen aannemen om zo de pijn te verlichten of omdat hij zich zo veiliger voelt. De meest voorkomende houdingen die een kat met pijn aanneemt zijn:

Elleboogzit/gehurkte positie : Een zittende houding met de pootjes gedeeltelijk onder het lichaam gestopt, de ellenbogen naar binnen getrokken, tegen de buik aan gedrukt. Vaak ziet de kat er gespannen uit of voelen de spieren gespannen. Hoofd hangt lager dan de schouders: Bij het lopen of zitten kan het hoofd lager hangen dan de rest van het lichaam. Gebolde rug : De rug van de kat zal vaak gebogen zijn wanneer deze pijn heeft. Dit kan te zien zijn bij het liggen, maar ook bij het bewegen. Niet meer de “normale” houding aannemen : Het belangrijkste waar bij het observeren van de houdingen naar gekeken moet worden is of ze afwijken van normaal. Ligt een kat normaal opgerold in een balletje, maar doet hij dat nu ineens nooit meer? Dat kan een teken zijn dat er iets aan de hand is.

Aan het gezicht van een kat is veel af te lezen. Bepaalde gezichtsuitdrukkingen kunnen veel vertellen over hoe de kat zich voelt, dus ook of hij pijn heeft. Er zijn 4 belangrijke gezichtsuitdrukkingen die kunnen helpen bij het herkennen van pijn bij de kat.

Gesloten of half-dichtgeknepen ogen : Een kat met pijn zal minder alert uit de ogen kijken en deze vaak helemaal of half dichtknijpen. Verwar dit niet met een tevreden kat die langzaam zijn ogen dichtknijpt en weer opent! Platte oren : De oren van de kat zeggen veel over zijn toestand. Wanneer een kat heel veel pijn heeft kan hij zijn oren plat naar buiten draaien. Een kat kan in zijn taal naar andere katten ook zijn oren platleggen. Wanneer er echter geen andere katten in de buurt zijn, kan dit een teken van pijn zijn. Platte neus en aangespannen bek : Een erg subtiel pijnsignaal van de kat is het plat trekken van de neus en het aanspannen van de bek. De kat lijkt hierdoor een iets bredere bek te hebben en een kleinere neus. Gespannen snorharen : De snorharen zijn rechtgetrokken en wijzen naar voren.

Om het herkennen van pijn makkelijker te maken zijn er vele pijnschalen ontwikkeld. Met behulp van een pijnschaal kan de aanwezigheid van pijn, met name acute pijn, bepaald worden. Bij het gebruik van pijnschalen wordt er op verschillende factoren gelet: veranderingen in gedragingen, houdingen, gezichtsuitdrukkingen en bijvoorbeeld veranderingen in het eetgedrag.

 • Aan elke factor wordt een score gegeven op een bepaalde schaal, bijvoorbeeld van 0 tot 2.
 • Hierdoor wordt er een compleet beeld gevormd over de pijntoestand van het dier.
 • Hieronder worden twee pijnschalen uitgelicht die handig in gebruik zijn voor het herkennen van acute pijn bij de kat.
 • Feline Grimace Scale (gezichtsuitdrukking) De Feline Grimace Scale is een erg nieuwe pijnschaal, maar hij wordt al volop gebruikt door dierenartsen.

Met behulp van deze schaal worden gezichtsuitdrukkingen gescoord, waarbij gelet wordt op vijf onderdelen: de positie van de oren, de stand van de ogen, de spanning in de snuit, de positie van de snorharen en de positie van het hoofd. Er wordt voor elk onderdeel een score gegeven van 0 tot 2, waarbij 1 staat voor “gematigd aanwezig” en 2 voor “duidelijk aanwezig”. Feline Grimace Scale. Klik op het plaatje om te openen als PDF. Met toestemming gebruikt en vertaald. Oorspronkelijke publicatie: Evangelista, M.C. et al. Facial expressions of pain in cats: the development and validation of a Feline Grimace Scale. Sci. Rep.9, 1–11 (2019).

Meer informatie op https://www.felinegrimacescale.com /. De pijnschaal mag alleen als ondersteuning gebruikt worden. Niet alle dieren met pijn zullen de divers gezichtsuitdrukkingen laten zien, de uiting daarvan is namelijk ook afhankelijk van de omstandigheden. Als er vermoed wordt dat de kat pijn heeft is het belangrijk om de dierenarts om raad te vragen, ongeacht wat de uitslag van de Grimace Scale is.

Composite scale (gedrag en gezichtsuitdrukking) Om pijn bij katten te herkennen bestaan er verschillende Composite Pain Scales. Zo’n pijnschaal kijkt naar het dier in zijn geheel en neemt meer factoren mee dan bijvoorbeeld de Grimace schaal. De Glasgow Composite Scale is een voorbeeld van een pijnschaal die makkelijk in gebruik is.

Deze schaal scoort gedrag met een score van 0 tot 4 en kijkt daarnaast ook naar gezichtsuitdrukkingen. De scores worden opgeteld waardoor er een eindoordeel over de pijntoestand van de kat uitkomt. De pijnschaal is te vinden op: https://www.aprvt.com/uploads/5/3/0/5/5305564/cmp_feline_eng.pdf Soms is het erg moeilijk te bepalen of een kat pijn heeft, ergens bang voor is, of zich bijvoorbeeld anders gedraagt omdat hij zich erg verveelt.

Alle drie hebben ze te maken met stress, waardoor de signalen ook erg overeen zullen komen. Pijn en angst kunnen vooral goed onderscheiden worden doordat een angstige kat over het algemeen vaak probeert te vluchten, of juist snel agressief wordt, terwijl een kat met pijn vaak juist wat passiever is en zich zal verstoppen en geen interesse in de omgeving toont.

You might be interested:  Heb Je Bij Blindedarmontsteking Constant Pijn

Een bange kat is te herkennen aan de vergrote pupillen, terwijl een kat met pijn de ogen dicht knijpt. Een (chronisch) verveelde kat kan stereotiep gedrag vertonen, zoals het (kaal)likken van bepaalde plekken op het lichaam. Ook zal de kat vaak minder bewegen, meer slapen, of juist dingen beginnen te onderzoeken die eerder nooit interessant waren, wat allemaal dus erg moeilijk te onderscheiden is van pijngedrag.

Bij een kat met pijn is het erg belangrijk om iets tegen die pijn te doen. Neem daarom contact op met de dierenarts als u denkt dat uw kat pijn heeft. Deze kan verder onderzoek doen. De dierenarts kan ook pijnstilling voorschrijven om uit te sluiten of juist te bevestigen dat er sprake is van pijn.

Als er sprake is van pijn, zijn er vaak duidelijke gedragsveranderingen bij te zien bij het starten (of stoppen) van de pijnstilling. Wanneer pijn uitgesloten is, kan eventueel door een gedragstherapeut gekeken worden wat de oorzaak is van het afwijkende gedrag van uw kat. Ga niet zelf ‘dokteren’ en gebruik nooit (zonder voorafgaand overleg met uw dierenarts) pijnstillers die voor mensen bedoeld zijn, deze zijn vaak giftig voor dieren! Sommige veel voorkomende aandoeningen kunnen goed herkend worden door de bijbehorende pijnsignalen.

Door te weten welke signalen dit zijn wordt het vaak veel makkelijker om pijn te herkennen en deze te koppelen aan een aandoening. Hieronder worden de meest voorkomende aandoeningen besproken die pijn kunnen veroorzaken bij de kat. Artrose Artrose is een veel voorkomende aandoening die pijn veroorzaakt doordat botten en gewrichten langs elkaar wrijven.

 1. Doordat artrose een chronische aandoening is en dus langzaamaan erger wordt is het lastig te herkennen bij katten.
 2. Wanneer een kat moeite krijgt met springen of geen moeite meer neemt om op plekken te springen waar hij eerst wel kwam, kan dit een teken zijn van artrose.
 3. Ook het minder bewegen (“luier zijn”), stijve bewegingen, verdikkingen rondom gewrichten, depressie, onverzorgde vacht en het niet meer gebruiken van de kattenbak zijn veel voorkomende signalen van artrose en andere gewrichtsproblemen.

Let ook op kleinere signalen, zoals steeds de pootjes naast elkaar zetten bij het traplopen, langer twijfelen bij het op- en afspringen, eerst zo ver mogelijk naar beneden ‘glijden’ voordat er afgesprongen wordt, enzovoorts. Gebitsproblemen Het gebit van de kat moet goed verzorgd worden om pijnlijke aandoeningen te voorkomen.

Een veel voorkomende oorzaak van gebitsproblemen bij de kat is tandplak en daaruit volgend tandsteen, wat vaak makkelijk te voorkomen is door goede voeding of het regelmatig (laten) poetsen van de tanden. Als een kat last heeft van tandproblemen zal dit vaak te merken zijn aan veranderingen in het eetgedrag, zoals het laten vallen van voedsel uit de bek (‘kruimelen’) tijdens het eten.

Daarnaast kan het voorkomen dat de kat bloedingen in de bek of rood tandvlees heeft, een gezwollen bek heeft, een stinkende adem ontwikkelt en gewicht verliest. Ook kan een kat agressief en onvoorspelbaar worden door problemen met de tanden. Buikpijn Buikpijn kan verschillende oorzaken hebben bij katten.

Vooral problemen met de spijsvertering, zoals diarree, kunnen tot buikpijn leiden. Wanneer een kat buikpijn heeft kan dit dus goed te herkennen zijn aan veranderingen in de ontlasting. Daarnaast zal een kat met buikpijn in elkaar gedoken zitten met de voorpoten onder het lichaam en de ellenbogen naar de buik wijzend.

De buik voelt hierbij bijna altijd heel gespannen. Het hoofd hangt vaak lager dan het lichaam. Buikpijn kan ook zorgen voor agressie bij de kat. Pijn bij katten is soms lastig te herkennen. Het beste is natuurlijk om pijnklachten zo veel mogelijk te voorkomen.

Minder of niet eten Meer en langer, of juist minder slapen

Gedragsveranderingen:

Minder sociale interactie met soortgenoten of mensen Geen interesse in de omgeving Terugtrekken, verstoppen Niet aangeraakt willen worden, minder bij de eigenaar liggen Minder wassen, of juist veel wassen op één specifieke pek Niet (goed) strekken

Ander gedrag vertonen dan normaal

Veranderd ‘karakter’, bijvoorbeeld agressiever of schrikachtiger Lusteloos of depressief overkomen Verwijzen naar een pijngebied, door kijken, veel wassen of krabben op één plek Vluchten bij benadering Anders lopen Rusteloosheid, steeds van positie veranderen Veranderingen in plasgedrag, niet meer op de kattenbak willen, urine niet begraven

Specifieke houdingen:

Elleboogzit/gehurkte positie, de kat ziet er gespannen uit of de spieren voelen gespannen Hoofd lager dan de schouders Gebolde rug Niet meer de “normale” houding aannemen

Gezichtsuitdrukkingen:

Oren opzij getrokken of plat liggend en naar buiten gedraaid Ogen halfgesloten of gesloten Snuit gespannen Snorharen rechter dan normaal, eventueel naar voren gericht Hoofd lager dan normaal, eventueel kin naar de borst

Hoe kan je zien of een kat ongelukkig is?

Hoe vertelt jouw kat dat hij niet helemaal gelukkig is? – Anders dan honden, die duidelijke gedragssignalen aan hun eigenaar afgeven, zijn katten veel complexer in het laten zien van gespannenheid. Om het emotionele welzijn van je kat vast te stellen is het essentieel dat je de algemene waarschuwingssignalen herkent die aangeven dat je kat stress heeft.

Binnenshuis krabben aan deurposten, muren en meubels. Sproeien op muren en meubels. Bij jou uit de buurt blijven door zich te verstoppen in de kast of onder het bed. In huishoudens met meerdere katten: vijandigheid met andere katten, denk aan najagen, de weg blokkeren voor elkaar, aanstaren of zelfs vechten. Het verliezen van eetlust of kieskeurig worden naar zijn gebruikelijke voedsel. Minder actief zijn dan normaal. Overmatig vachtverzorging. Soms zo extreem dat er kale plekken in de vacht ontstaan. Meer eten dan normaal.

Wanneer je (een van) deze signalen waarneemt, is het belangrijk dat je ze serieus neemt. Soms kunnen de signalen zo subtiel zijn dat je ze nauwelijks opmerkt. Elk van deze signalen, vooral als deze nieuw zijn in de gewoonten van je kat, is een manier van je kat om jou te vertellen dat hij niet helemaal gelukkig is.

Is er iets mis met mijn kat?

12 Tekenen van Ziekte Is mijn kat gezond? U kent uw kat goed in al zijn gedragingen, zijn eet- en drinkgewoontes en sociale contacten. Wanneer daar veranderingen in komen, zijn die in het begin soms maar gering en in veel gevallen gaan ze na een paar dagen weer over.

Maar als ze blijven of verergeren, kan het goed zijn dat uw kat ziek is. Hier leest u wat de ziekteverschijnselen zijn die u aan uw kat kunt zien. Hoewel katten meesters zijn in het verbergen van ziekte, is het bij goed observeren al gauw duidelijk dat er iets aan de hand is.12 tekenen van ziekte: Meer drinken dan normaal: Katten drinken van nature niet veel.

Het soort voer wat ze eten (nat of droogvoer) en de individuele waterbehoefte van het dier, zorgen voor een min of meer vast drinkpatroon. Weinig drinken is bij katten meestal geen klacht, maar méér drinken dan u van uw kat gewend bent, is een opvallend en belangrijk symptoom.

You might be interested:  Pijn In Hoofd Bij Hoesten En Bukken

Ineens veel belangstelling hebben voor de waterbak of vaker drinken uit plantenschoteltjes en vogelbadjes en natuurlijk vaker plassen, kan een aanwijzing zijn dat er iets mis is. Melk drinken wordt niet beschouwd als veel drinken, dat vinden ze gewoon lekker; het is eigenlijk eten. Een opvallende verandering in eetlust: Dit houdt aan de ene kant in dat uw kat minder eet dan u gewend bent, of kieskeuriger wordt en steeds een nieuw voertje wil (ze ‘lust’ ineens het gewone voer niet meer), maar ook een toegenomen eetlust kan een symptoom zijn, vooral als dat gepaard gaat met gewichtsverlies.

Bij plotseling stoppen met eten kunnen ze koorts hebben of een probleem met hun bek, maar juist bij een opvallend toegenomen eetlust gaat het heel vaak om een ernstiger ziekte. Het is raadzaam om dit niet te lang af te wachten. Een kat die stopt met eten kan heel snel last krijgen van een leververvetting, een oplossing van het probleem heeft haast, dit kunt u niet lang afwachten.

 • Stoppen met wassen: Zieke katten wassen zich niet of nauwelijks.
 • Hun haren zitten niet meer mooi, ze krijgen schilfers of klitten.
 • Atten die wel hun voorpoten en kop wassen maar niet hun rug, kunnen dit niet omdat ze te dik zijn of omdat het te pijnlijk is (denk aan rugklachten).
 • Wanneer een kat zich juist overdreven wast en zichzelf de haren uittrekt, is dit een aanwijzing voor jeuk door bijvoorbeeld vlooien, of een allergie.

Gewichtsverlies: Zomaar ineens afvallen zonder dat er een reden voor is (dieet, zwerven) en vaak met een goede eetlust, is een teken dat er iets mis is. Bij het aaien van de kat voelt u de werveltjes en heupbeenderen uitsteken, de kop wordt spits en de huid voelt te ruim aan.

Overigens kan een plotselinge toename van het gewicht ook betekenen dat er iets aan de hand is. Knobbels en verdikkingen: Katten die veel tijd buiten doorbrengen kunnen verwondingen oplopen die vaak abscessen worden. Ze zitten vooral op de kop en boven de staart of aan de voeten. Als ze groter worden, krijg het dier koorts, stopt met eten en wordt sloom.

Knobbels die langzaam ontstaan kunnen gezwellen zijn en moeten worden onderzocht. Vieze adem: Nu hebben katten niet altijd een frisse adem, maar wanneer ze een echt vieze ademlucht hebben, is er een probleem in de bek. Dit kan een tandvleesontsteking zijn, een vies gebit of een verwonding en zelfs een tumor.

 • Vaak is er pijn bij het onderzoeken van de bek.
 • De eetlust kan overigens volkomen normaal zijn.
 • Benauwdheid: Een bemoeilijkte ademhaling is niet altijd goed te zien, vaak is de kat wat minder actief.
 • Een verstopte neus, niesen, hoest of een versnelde ademhaling kan een verschijnsel zijn.
 • Ademhalen met de bek open is een alarmerend verschijnsel waarmee u snel naar een dierenarts moet gaan.

Verschijnselen van pijn: Katten laten pijn niet goed zien, tenzij je weet waar je op moet letten. Ze trekken zich wat meer terug of slapen meer. Soms slapen ze in een afwijkende houding. Gewrichtspijnen of rugpijn maakt dat ze niet meer zo goed durven te springen.

Andere aanduidingen zijn: zich op bepaalde plekken minder wassen (vooral op de rug) en een overmatige en boze reactie op aanrakingen en borstelen. Klagen doen ze eigenlijk niet, behalve in geval van ernstige en acute pijn. Gedragsveranderingen: Dit is vaak de eerste aanwijzing dat er iets aan de hand is met uw kat.

Minder contact met u zoeken, terugtrekken, veel slapen, meer drinken, onzindelijkheid en plassen in huis, boosheid, stoppen met spelen, ineens op andere plekken gaan slapen of kieskeurig worden met eten. Vaak wordt in dit geval gedacht dat de kat ineens zijn eten niet meer lust, maar eigenlijk is het een teken dat er een medisch probleem is.

 • Ook kan de kat juist hyperactief zijn terwijl hij normaal altijd zo rustig is.
 • Dit is vooral bij katten boven de 10 jaar verdacht.
 • Veranderde slaapgewoonte: Meer slapen dan normaal of op andere plekken, terwijl ze anders actief zijn.
 • Maar ook minder slapen dan u van uw kat gewend bent, onvermogen om zich te ontspannen en lekker te slapen, kan een teken van ziekte zijn.

Afwijkend bakgedrag: Omdat blaasproblemen bij katten veel voorkomen, is goed om op de verschijnselen te letten: plassen naast de bak, vaak naar de bak gaan, afwijkende kleur en geur van de urine en vooral van de hoeveelheid. Veel kleine plasjes doen is een teken dat er iets aan de hand is, maar als de kat helemaal niet meer kan plassen, is snelle hulp door een dierenarts geboden.

Veranderingen in sociaal gedrag: Minder contact zoeken, verstoppen, veel binnen blijven of juist veel meer dan normaal naar buiten gaan.

: 12 Tekenen van Ziekte

Wat betekent het als je kat naast je slaapt?

6. Geur en ademhaling – Jouw kat associeert je geur met zorgzaamheid, veiligheid en gezelschap. Daarom valt hij zonder moeite in slaap als hij bij je komt liggen. Ook je ademhaling geeft rustgevende geluiden af waar je kat lekker op snurkt. Het ritme van je hartslag helpt daarnaast ook bij het in slaap vallen.

Hoe toont een kat zijn liefde?

8. DE WALS – Als je kat constant rond je benen draait, dan is dit waarschijnlijk een teken van ware liefde. Wrijven tegen iemand is hoe katten hun genegenheid tonen. Net als bij het kopjesgeven laten ze hun ‘blije boodschap’ achter op het onderwerp van hun verlangen, en claimen ze het daarmee als hun bezit.

Hoe lang kan een kat zonder eten of drinken?

Hoe lang kan een kat zonder eten? – Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Niet lang! Een kat heeft eten nodig en veel ook nog. Wist je namelijk dat je kat erg ziek kan worden als deze niet op tijd eten krijgt? Een kat kan enkele dagen zonder eten. Als een kat voor een langere periode niet eet, ontstaan er schadelijke lever veranderingen.

Dit komt doordat een kat zijn vetreserves gaat gebruiken. Dit vet wordt in de lever opgeslagen en dat gaat vervetten, hierdoor kan de lever zijn werk niet goed meer doen. Hierdoor gaat de kat nog minder eten en dit kan uiteindelijk leiden tot bijvoorbeeld epilepsie of blindheid. Poezenbazen raadt je dus aan om je kat regelmatig eten te geven.

Zo maak je je kat ook weer blij!